Pézarches-skoven

EcoTree

  skydække

  21,57  °C
Temperatur

  46  %
Fugtighed

  0,87  km/h
Vind

  1025  hPa
Lufttryk

Pézarches-skoven ligger sydøst for Paris, måler cirka 15 ha. og er klassificeret som et Natura 2000 sted, et program der beskytter sjældne og truede flora og fauna. Det er en gammel stævningsskov, vi forvalter med målet om, at opnå en uensaldrende bæredygtig skov.
Da vi overtog skovforvaltningen var skoven opdelt i tre områder. Det største på ca. 12 ha. består primært af Vintereg, Almindelig Eg, Asp, Spisekastanje og Ask. Egetræerne i skoven vokser rigtig fint.
Omkring 2 ha. er en moderat stævningsskov, men forholdene er under standard. Denne del af skoven er hovedsagelig Eg, Asp, Ask og Avnbøg. Vi vurderer, at vi kan fælde Aspe- og Avnbøgetræerne.
Det tredje og sidste område af skoven er i forholdvis dårlig stand og består primært af Eg, Ask og Sort Locust. Den dårlige stand skyldes blandt andet en rydning, hvor genvæksten af træerne ikke er blevet vedligeholdt. Asketræerne i dette område lider også af Asketoptørre, en kronisk svampesygdom.

Den smukke Pézarches-skov er beliggende mellem flere søer og har en fantastisk frodig biodiversitet og utroligt mange dyrearter. Derudover synes egetræerne i skoven at elske deres hjem, for deres kvalitet er utroligt høj. Skoven byder dog også på mange andre træarter, der alle er en del af det velfungerende økosystem i skoven.

PEFC-certificering : : Ja

Vedtagelse af skovdriftsdokumentation : 05/03/2018

Dato for overtagelse : 04/09/2017

Skove : Midlertidigt lukket for offentligheden. Åbningen er planlagt til 01/04.

Kort

Et billede af Pézarches-skoven

Billede