Melrand-skoven

Gå på opdagelse i Melrand-skoven, det arbejde, vi udfører der, og de træer, du kan købe.
Læs mere Læs mindre
foret-de-melrand

Om Melrand-skoven

Om Melrand-skoven

Melrand-skoven ligger i det nordvestlige Frankrig i Bretagne. Skoven krydses af en bi-flod til Blavet-floden, som er anerkendt for at være hjemsted for en større (bestand) af vilde fisk, bl.a. bækørred (Salmo trutta fario) og dens ledsagende arter hvidfinnet ferskvandsulk (Cottus gobio), elritse og vandrende arter som den europæiske ål (Anguilla anguilla) og laks (Salmo).
Størstedelen af grundende blev brugt til landbrug inden vi opkøbte dem i 2017, hvor vi har plantet Douglasgran, Maritim Fyr, Røgeg, Poppel og Sitkagran, træarter der passer til klimaet og jorden. På sigt vil træerne forvandle området til en høj uensaldrende skov, hvor bevoksningen betstår af flere træarter i forskellige aldre, som følger princippet for et kontinuerligt skovdække.
Læs mere Læs mindre
foret-de-melrand
foret-de-melrand

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 4. sep. 2017

Certification: PEFC

Landområde: 19.55 ha

Social indsats: Ingen

Biodiversitet: Biodiversitet: flod, vådområde, blomsterhække, dæmning og aldrende træer.

Åben for offentligheden: 01/04 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

Vi plantede Douglasgran, Maritim Fyr, Sitka-gran, Rødeg og Poppel på 14 hekar af området mellem 2017 og 2020.
I 2021 ryddede vi området for Maritime Fyr, der var blevet plantet året før. Resten af området, der blev plantet det samme forgående år voksede fint og er fri for konkurrerende bevoksning.
Alle områder trivedes og nåede deres mål i 2022 mens der i 2023 blev lagt et jorddække mellem trærækkerne for at udrydde den konkurrerende bevoksning.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Knap 4 hektar af området er dedikeret til at forøge potentialet for biodivesitet i Melrand-skoven og skal derfor ikke udnyttes til skovbrug. Dette område består af rækker med Ege- og Kastanjetræer, som vi bevarer. Imellem trærækkerne vil vi plante blomsterhække. Udvalgte gamle træer bliver bevaret som de er i dag, ligesom visse træstubber, hvor biodiversiteten er rig, f.eks. på talrige myretuer.
Vi har observeret adskillige sommerfugle og møl, bl.a. blodplet, Galathea, præstebillen og stor bredpande. Der er også en mangfoldighed af planter som vandnavle, kristtorn, vedbend, tornblad, Almindeligt Pæretræ, blomsterbukse, almindelig gedeblad og Bøg m.m.
Der er også et vandfyldt område og på hver siden af åen er der en fugtig eng. Dette område er en slags sumpet elle- og pilelund og er et ret sjældent habitat, hvor der vokser Elle- og Piletræer og hvor der bl.a. lever Hestesko-Vandnymfe, sommerfugle og der vokser topstar, vild angelik, kærtidsel og ranunkel.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024