Langoëlan-skoven

Gå på opdagelse i Langoëlan-skoven, det arbejde, vi udfører der, og de træer, du kan købe.
Læs mere Læs mindre
langoelan

Om Langoëlan-skoven

Om Langoëlan-skoven

Langoëlan-skoven ligger i det nordlige Frankrig, på grænsen til området Côte-d’Armor. Den er sammensat af flere områder, hvor der plantes forskellige træarter såsom rødeg, sitkagran og douglasgran.
Skoven er rig på biodiversitet og derfor blevet beskyttet og anderkendt af "Natural Zones of Interest for Ecology, Fauna and Flora (ZNIEFF) type I og II". Området er også involveret i 'Natura 2000' programmet, som beskytter truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper.
Læs mere Læs mindre
langoelan
langoelan

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 24. maj 2016

Certification: PEFC

Landområde: 15.925 ha

Social indsats: Ingen

Biodiversitet: Vådområder, ZNIEFF certificering af type I og II, floder, søer, blomsterhække

Åben for offentligheden: 01/04 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

I 2021 blev der ryddet ca. 3 hektar i denne skov for at sikre, at bevoksningen forbliver bæredygtig, og de nyplantede træer har de bedste overlevelsesmuligheder. Efter rydningen blev der foretaget yderligere plantning mellem de eksisterende sitkagrantræer. Desuden blev der gennemført en udtynding af de ældre sitkagrantræer for at fremme naturlig regenerering og vækst i skovbunden. I de kommende år er der planlagt forskellige tiltag inden for skovdrift for at sikre langvarig vedligeholdelse af skoven. Et af disse tiltag er "mulching", hvor der lægges et lag af naturligt materiale mellem rækkerne af træer i alle skovområderne. Dette hjælper med at bevare jordens fugtighed, forbedre næringsindholdet og støtte træernes sundhed og vækst.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Langoëlan-skoven er rig på biodiversitet, og derfor har vi gennemført en undersøgelse af de forskellige arter, der findes i skoven. Desunden har vi plantet en blomsterhæk for at skabe de bedste levevilkår for vores vigtige bestøver.
I de kommende år, skal vi genoprette et 5 hektar stort vådområde med fem skovsøer. Dette vil åbne op for nye levesteder for skovens dyr og fremme bevarelsen af truede arter. Desuden stræber vi efter, at skoven får tildelt "The Wildlife Estates label (WE)". Dette mærke anerkender vores indsats og engagement i at bevare og beskytte det lokale dyreliv og deres levesteder. Det er en vigtig anerkendelse af vores bestræbelser på at opretholde et sundt og blomstrende økosystem i skoven.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024