Chapelle-Saint-Rémy Skoven

Lær om La Chapelle Saint Rémy skoven, det arbejde, vi udfører, og de træer, du kan købe
Læs mere Læs mindre
la-chapelle-saint-remy

Om Chapelle-Saint-Rémy Skoen

Om Chapelle-Saint-Rémy Skoen

Denne skov ligger nordøst for Le Mans i Frankrig og dækker mere end 13 hektar i et landbrugs- og skovmiljø.
Efter en rydning, der blev indledt før vi overtog skoven, besluttede vi at forbedre jordens tilstand ved at anvende eksperimentel biokul, inden vi genplantede skoven. Formålet er at måle effekten af biokul på træernes vækst og jordens frugtbarhed. Genplantningen af det ryddede areal blev udført med strandfyr, douglasgran og birk, de bedst tilpassede arter til den sandede jordbund i denne skov. De skovbrugsplaner, som vi har valgt, er baseret på uregelmæssig skovdrift. Derudover har vi også udført bevaringsarbejde på en stand af sortfyr.
Læs mere Læs mindre
la-chapelle-saint-remy
la-chapelle-saint-remy

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 9. sep. 2020

Certification: (I gang)

Landområde: 13.1 ha

Social indsats: Ingen

Biodiversitet: 5 bistader - 13 redekasser

Åben for offentligheden: Åben fra 01/03 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

Modne bevoksninger blev høstet i begyndelsen af 2021. I slutningen af samme år blev der foretaget nedmuldning med henblik på genplantning af skov. Det forberedende arbejde og plantningen fandt sted i første kvartal af 2022 efter den eksperimentelle anvendelse af biokul.
Hele området er blevet bragt tilbage i produktion, og vi kan ser etableringen af de nye bevoksninger som en succes, selv om birkerne led mere under den varme vinter end fyrretræerne. Plantagerne vil blive vedligeholdt manuelt for at give dem mulighed for naturligt at skille sig af med konkurrerende vegetation. Der er allerede planlagt en genplantning af douglasgran samt en anvendelse af Trico, et middel baseret på fårefedt, som afholder vildt fra at spise de helt unge træplanter.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Der er planlagt en opgørelse af fauna og flora, og ornitologiske undersøgelser har gjort det muligt at fastslå, at der skal opsættes 13 redekasser til forskellige fuglearter, herunder tårnfalk og ugler. Desuden er vi i gang med at opnå en "Wildlife Estates"-mærkning.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024