Kalundborg-skoven

Gå på opdagelse i Kalundborg-skoven, det arbejde, vi udfører der, og de træer, du kan købe. Skovprojektet er medfinansieret af den Europæiske Union.
Læs mere Læs mindre
kalundborg-forest

Om Kalundborg-skoven

Om Kalundborg-skoven

Vores skov i Kalundborg ligger i Nordvestsjælland, knap en times kørsel fra København.
Området er et tidligere landbrug, hvor vi kun for nyligt har plantet de første træer. Trods skovens unge alder er skovforvaltningen for denne skov planlagt for de næste 219 år.
På nabogrunden kan man se en forhøjning med en stor sten. Det er en Forsinge Jættestue, et 5.000 år gammelt gravanlæg. Det er et historisk vartegn, som er fredet. Det skal vi tage hensyn til og derfor har vi anlagt en blomstereng, som tiltrækker insekter, der hjælper med at bestøve planter, buske og træer i området.
Læs mere Læs mindre
kalundborg-forest
kalundborg-forest

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 21. sep. 2021

Certification: FSC, PEFC

Landområde: 5.58 ha

Social indsats: Ingen

Biodiversitet: Biodiversitet: bistader og en blomstereng.

Åben for offentligheden: 01/03 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

Området er et tidligere landbrug og er omringet af marker. Indtil videre har vi plantet Eg, Avnbøg, Rødel, Æble, Ahorn, Douglasgran og Rødgran. I løbet af skovens første år vil den primært bestå af egetræer, hvorefter ahorntræerne langsomt og naturligt vil overtage rollen som den dominerende træsort.

I skovkanten har vi plantet Vild Kirsebær, El, Æble, Skovfyr, Kirsebærblomme, Hasselnød, Tjørn, Benved, Almindelig Kvalkved og Almindelig Hæg.
Skovdyrkerne, en forening med mere end 4.000 skovejere hjælper os med at designe, plante og vedligeholde vores danske skove. Ifm. skovbegivenheder har vi også haft samarbejdspartnere med ud i skoven for at plante træer og vedligeholde området.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Vi har udført en række biodiversitetsprojekter i området siden vi overtog det i september 2021. I 2022 opsatte vi seks bistader til honningbier i naboens baghave og plantede forskellige træer og buske til gavn for bierne.

Det fredede området i nærheden af Jættestenen er blevet omlagt til blomstereng med mange forskellige blomster, som giver pollen til de lokale bestøvere og et levested for den lokale flora og fauna.
FaunaPhotonics, en start up virksomhed, der studerer insektaktiviteter i Danmark opsatte to sensore i området for at registere de lokale insekters aktiviteter. Undersøgelsen tog en måned og viste at de lokale insekter har en højere aktivitetsniveau i vores skov, end i de andre danske skove, som var med i undersøgelsen. Den daglige insektaktivitet målte 1.942 insekter i skovkanten og 1.870 insekter inde i skoven.
Da skoven stadig er ret ung har vi valgt at opsætte visse strukture, som skal danne levested for flere lokale flora og fauna. Vi planlægger at opsætte redekasser til fugle og flagermus samt insekthoteller i skovkanten og på græsområdet for at tiltrække flere fugle, flagermus og insekter. Vi vil også gerne placere både liggende og stående dødt træ, der kan blive levesteder for insekter, fugle, svampe og bakteria. For at tiltrække padder og krybdyr vil vi bygge stenbunker i solrige områder samt i nærheden af græs- og vådområder.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024