Et gendannet vådområde for biodiversiteten

Bidrag til at beskytte og genoprette vådområder i Trinité-Langonnet i Frankrig.

Bidrag til at beskytte og genoprette vådområder i Trinité-Langonnet i Frankrig.

Det er ikke alle, der ved, at vådområder (damme, moser, tørvemoser m.m.) udgør helt unikke økosystemer, som er hjem til 40% af planetens plante- og dyreliv. De bidrager også til at forhindre jorderosion og oversvømmelser. Engang blev vådområder drænet for at gøre plads til den stigende urbanisering og konventionelt landbrug. Som resultat er omkring 80% af Frankrigs vådområder forsvundet siden begyndelsen af 1900-tallet. I dag spiller vådområderne en vigtig rolle for beskyttelsen af biodiversiteten og for at opbevare vand i skovene. Derfor er det helt afgørende for skovens økosystem, at vi bevarer vådområderne. For at komme i mål har vi brug for din støtte!

5984kr.

indsamlet af 20000kr.

30%

Overblik

Overblik

I april 2021 overtog EcoTree et vådområde på 35 hektar i Langonnet i Bretagne i Frankrig. Engang var området et aktivt vådområde, men det er blevet brugt til konventionelt landbrug siden 1950’erne. Som konsekvens er de naturlige vandløb og økosystemet blevet ændret og delvist drænet, hvilket har forårsaget oversvømmelser i byerne nedstrøms fra vådområdet.
Området ligger på begge sider af Trinité-skoven, som ejes af EcoTree. Vores skoveskperter og økologer arbejder i øjeblikket på at genoprette området til den tilstand, det havde før landbruget overtog. Målet er at forbedre vandkvaliteten og fremme tilstrømningen af naturlige dyre- og plantearter i området. Det vil kræve, at jorden forsynes med vand, gendannelse af jordens oprindelige PH-værdi og genoprettelse af de oprindelige vandløb for at fremme den økologiske mangfoldighed.

Vores indsatser

Økologiske græsområder

Får og kvæg bidrager til at begrænse mængden af små, nye træer, der spirer op, ved at græsse på det økologiske land. På den måde holdes området åbent, og balancen i jordens PH-værdi kan bevares.

EcoTree

Overblik

Vi laver et kort over, hvilke dyre- og plantearter i området, der skal bevares eller genoprettes. I den forbindelse bliver der også lavet en detaljeret opgørelse over fauna og flora i de forskellige levesteder i området.

EcoTree

Indsendelse af ansøgning

Dokumentet "Vandloven og opnåelse af arbejdstilladelser", som krævet af lovgivningen. Godkendes af Natura 2000-teknikere inden arbejdet påbegyndes.

Restaurering af områder

Vi omlægger de nuværende vandløb til deres oprindelige form, genskaber damme og planter mangfoldige bestøvervenlige planter.

Opfølgning af arbejdet

I tre år efter afslutningen af arbejdet, overvåger vi områdets biodiversitet.

Jeg deltager i projektet!

For samme pris som
en liter mælk

Hjælp os med at komme i gang

1564Biodiversité820%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYmlvZGl2ZXJzaXRlLzAwMDEvMDMvNzg4MGVkOGViMDhmMzExMjg0MGQzMDZmN2Y3MGQ1OGM4YTQ3ZGYwOS5qcGVnIiwiZWRpdHMiOnsicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjogODEwLCJoZWlnaHQiOjQ1MCwiZml0IjoiY292ZXIifX19Beskyt vådområderBeskyt vådområderhttps://ecotree.green/da/biodiversitet/beskyt-vaadomraader?slugDepartement=56-morbihan&slugForet=trinite-langonnet-skovenTrinité Langonnet skoven56https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/trinite-langonnet-skoven

Beløb

10kr.

For samme pris som en kop kaffe

Hjælp projektet med at fortsætte

1564Biodiversité820%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYmlvZGl2ZXJzaXRlLzAwMDEvMDMvNzg4MGVkOGViMDhmMzExMjg0MGQzMDZmN2Y3MGQ1OGM4YTQ3ZGYwOS5qcGVnIiwiZWRpdHMiOnsicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjogODEwLCJoZWlnaHQiOjQ1MCwiZml0IjoiY292ZXIifX19Beskyt vådområderBeskyt vådområderhttps://ecotree.green/da/biodiversitet/beskyt-vaadomraader?slugDepartement=56-morbihan&slugForet=trinite-langonnet-skovenTrinité Langonnet skoven56https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/trinite-langonnet-skoven

Beløb

20kr.

Med et beløb, som du vælger helt selv

Hjælp med at bevare biodiversiteten

1564Biodiversité820%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYmlvZGl2ZXJzaXRlLzAwMDEvMDMvNzg4MGVkOGViMDhmMzExMjg0MGQzMDZmN2Y3MGQ1OGM4YTQ3ZGYwOS5qcGVnIiwiZWRpdHMiOnsicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjogODEwLCJoZWlnaHQiOjQ1MCwiZml0IjoiY292ZXIifX19Beskyt vådområderBeskyt vådområderhttps://ecotree.green/da/biodiversitet/beskyt-vaadomraader?slugDepartement=56-morbihan&slugForet=trinite-langonnet-skovenTrinité Langonnet skoven56https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/trinite-langonnet-skoven