Hvad er bæredygtigt skovbrug?

Læs om hvordan vi dyrker og planter bæredygtige skove.

Pézarches skoven, Frankrig

Hvordan planter, dyrker og fælder EcoTree træerne?

Trin 1

EcoTrees skoveksperter og eksterne samarbejdspartnere udarbejder en bæredygtig skovforvaltningsplan, som herefter bliver valideret af CRPF (Centre régional de la Propriété forestière).

EcoTree

Trin 2

De udvalgte træarter plantes enten i tilfælde af kunstig regenerering eller fremmes og forvaltes i tilfælde af naturlig regenerering.

EcoTree

Trin 3

Hvert år bliver der udført vedligeholdelsesarbejde i skovene og omkring de nyplantede træer. Det gør vi for at give træerne de bedste levevilkår. Hvis der er tale om en ældre skov, vil skoveksperterne foretaget beskæringer af træerne.

EcoTree

Trin 4

Beskæringer foretages i overensstemmelse med specifikationerne i den bæredygtige forvaltningsplan for at fremme væksten af stammerne.

EcoTree

Trin 5

Når træerne har holdt naturen i balance gennem mange år, og deres CO2-kurve begynder at stagnere, så bliver de fældet og solgt som bæredygtigt tømmer. Derved bliver der gjort plads til nye træer i skoven, som kan vokse sig store og bidrage til kloden CO2-absorbering og skabe hjem for skovens dyreliv.

EcoTree

Nej til skovrydning!

Skovrydning har 3 store konsekvenser.

Jorderosion

Jorden, der tidligere var beskyttet og beriget af træernes dybe rødder, er pludselig ubeskyttet og svækket. Uden beskyttelse og næringsstoffer, mister den sin styrke. Vandet og de mikroorganismer, der er knyttet til jorden, dræner væk. Så begynder erosionen, som gør det svært at genoprette jorden eller plante noget i den. Ofte kan der kun plantes såkaldte pionerarter, og desværre er det træerne, der er mindst interessante, når det kommer til både biodiversitet og træproduktion. Det vil tage meget lang tid, før økosystemet blomstrer igen.

Et forandret klima

Jord er en af planetens vigtigste kulstoflagre sammen med havet og skovene. Ved skovrydning frigives kulstof fra jorden i form af CO2. Det er en af flere grunde til, at skovrydning bidrager til store udledninger af drivhusgasser.

Svækket biodiversitet

Skovrydning forårsager brutale forstyrrelser i skovens naturlige økosystem. Når det levested, der giver føde og beskyttelse, forsvinder, vil det være umuligt for fugle, insekter, pattedyr, svampe og andre planter at leve videre på stedet.

Vi foretrækker uensaldrende skove med mange forskellige træarter

Vi foretrækker uensaldrende skove med mange forskellige træarter

Ensartede skove som bøgeskove har særlige økosystemer, som bæredygtig skovbrug bevidst undgår at genskabe. Ved at plante en bred vifte af træarter øger vi skovens modstandsdygtighed over for sygdomme, skadedyr og klimaforandringerne samt fremmer et rigere dyreliv. Så lad os skabe sunde og bæredygtige skove med mangfoldighed i træarterne! Vi anvender en forvaltningsmetode, hvor træer fældes på forskellige tidspunkter og steder i skoven, hvilket gavner biodiversiteten og øger skovens modstandsdygtighed. Det betyder også, at man undgår at fælde store dele af skoven på én gang. I nogle tilfælde er den bedste løsning at forvalte skovene som højskove, hvor træerne primært består af høje og slanke træer af samme alder. Disse skove er ofte plantet med én træart og dyrket til kommercielle formål som træ- eller energiproduktion. Vores skoveksperter tilpasser sig naturens og følger dens visdom i stedet for at påtvinge teoretiske skovbrugstiltag.
Læs mere Læs mindre
monoculture photo

Nej til pesticider og kemikalier!

Sådan beskytter vi vores træer uden brug af kemikalier og pesticider,

illustration

Vi planter et læhegn rundt om den nye skov for at skabe et sundt og bæredygtigt skovøkosystem ved at beskytte de unge træer mod vind og vejr, reducere erosion og jorderosion, øge biodiversiteten og forbedre landskabet. Læhegnet omkranser hele skoven, men de kan også plantes midt i skoven for at individuel beskyttelse af de nye træer.

illustration

Vi bruger døde rødder og grene, som er lange og tykke nok til at være et effektivt skjul. De stammer ofte fra fældninger eller fra nedfaldstræ i vores skove.

illustration

Vi bruger trico, en naturlig opløsning af fårefedt. Vi påfører fedtet på træerne, og det skræmmer rådyr væk, som ellers gerne ville gnave i vores unge træer.

Vi bruger ingen kemikalier eller pesticider, hvilket betyder, at nogle unge planter kan visne inden for et år efter plantning.
Derfor planlægger vi altid en eller to genplantningsfaser for at erstatte de unge planter, der ikke overlevede.

Skovenes sundhed vedrører os alle

Lad os arbejde sammen om at skabe modstandsdygtige skove, hvor bæredygtighed er i fokus.

50 millioner tons CO2

Vores globale emissioner var på ca. 40,6 mia. tons CO2 i 2022, hvilket er en stigning på 1 % i forhold til 2021. Skove absorberer CO2, men dette alene kan ikke stoppe den globale opvarmning. Vi skal derfor kombinere bæredygtig skovforvaltning med en drastisk reduktion af vores emissioner.

80% af biodiversiteten

Skove er hjemsted for omkring 80% af alle landlevende dyr. Desværre er skovområder rundt om i verden i fare på grund af menneskelige aktiviteter såsom skovrydning og klimaforandringer, hvilket har en ødelæggende effekt på mange dyrearter og påvirker deres levesteder negativt. Derfor er det vigtigt at plante flere skove for at bevare og genoprette skovøkosystemer og bevare biodiversiteten.

Ca. 5,5 milliarder kroner

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen var den samlede bruttoværdi af salg af skovprodukter i Danmark i 2020 omkring 5,5 milliarder kroner. Men det er vigtigt at påpege, at dette tal kun inkluderer værdien af skovprodukter, der blev solgt i Danmark, og ikke den samlede værdi af dansk skovbrug, som også inkluderer andre faktorer såsom træpriser, produktionsomkostninger, mængden af træ, der bliver høstet og salgspriserne på forskellige skovprodukter som træ, flis, papir og andre biomasser.

14% skov i Danmark

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen er der ca. 545.000 hektar skov i Danmark. Det svarer til ca. 14% af Danmarks samlede areal. Skovene er fordelt over hele landet, men størstedelen af skovarealet er koncentreret på Sjælland og i Jylland. Sammenlignet med vores nabolande, halter vi langt bagefter. Tyskland har over 30% af landet dækket af træer og Sverige har næsten 70% skovdækning.