EcoTree doet niet aan CO2-compensatie!

Stap over op CO2-bijdrage

Bos van Sarran, Bretagne, Frankrijk

Bereken mijn CO2-uitstoot

Heb je je CO2-voetafdruk nog niet berekend? Laat onze CO2-calculator je dan helpen. Deze geeft je indicatieve cijfers over je uitstoot van broeikasgassen (BKG) uitgedrukt in CO2-equivalenten. Dit helpt je om je uitstoot te verminderen. Vervolgens kun je ervoor kiezen om bij te dragen door de aanplant en het beheer van koolstofputten en hun biodiversiteit te ondersteunen. Zo kun je jouw impact op de opwarming van de aarde verminderen.

Huishouden

Berekenen

Streaming / internet

Berekenen

Waarom kiezen voor een bijdrage in plaats van CO2-compensatie?

Waarom kiezen voor een bijdrage in plaats van CO2-compensatie?

Om je vervuilende activiteiten te compenseren is alleen bomen planten niet genoeg. CO-2-compensatie wekt al enkele jaren - onterecht - het idee dat het je slechte daden (uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door iemands activiteit) ongedaan kunt maken door goede daden (koolstofkredieten of bomen kopen). Maar er is niets wat de noodzakelijke afname van broeikasgassenuitstoot kan vervangen, hier zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Om in 2050 wereldwijde koolstofneutraliteit te bereiken, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, moeten we nu actie ondernemen op drie vlakken: vermijden, verminderen en bijdragen. Wij geloven dat het beter is om te spreken van een 'CO2-bijdrage' of een 'bijdrage aan wereldwijde CO-2-neutraliteit' of een 'ecologische bijdrage' dan van compensatie. Achter elk idee van compensatie schuilt namelijk het idee dat je kan blijven uitstoten, zónder enige inspanning te leveren om uitstoot te vermijden. CO2-compensatie klinkt als een recht om te vervuilen, terwijl het Net Zero Initiatief perfect aantoont dat het noodzakelijk is om verder te gaan en onze broeikasgasemissies te reduceren en voorkomen. Kijk voor meer informatie in ons koolstofmanifest.
Lees meer Minder lezen
Compensation EcoTree

4 tips voor goede CO2-bijdragen

Vermijd, verminder en draag tegelijkertijd bij

Het is essentieel om drie concrete maatregelen te nemen, die meestal als volgt worden samengevat: vermijden, verminderen en compenseren. Wij vinden het gepaster om over bijdragen te praten dan over compensatie. Het is wel een regeling die enorm relevant is, want het is van cruciaal belang dat we nu bijdragen aan het vernieuwen van de koolstofputten die bossen zijn en aan het ondersteunen van de biodiversiteit, die met uitsterven wordt bedreigd.

EcoTree

Bescherm koolstofputten door de aankoop van koolstofkredieten

Je kunt je CO2-bijdrage leveren door koolstofverwijderingscredits te kopen, die op lange termijn ondersteuning bieden voor de creatie van nieuwe natuurlijke koolstofputten (bossen, wetlands, enz.). Het aankopen van koolstofverwijderingskredieten heeft echter alleen zin als het deel uitmaakt van het trio "vermijden, verminderen, bijdragen", zonder dat het de bedoeling is om een van de vermijdings- en verminderingsacties te vervangen.

EcoTree

Koop hoogwaardige koolstofverwijderingskredieten

We willen het volgende, dat absoluut essentieel is, benadrukken: niet alle koolstofkredieten zijn gelijk. Om een eerlijke en oprechte bijdrage te leveren, moeten we ons richten op koolstofkredieten van hoge kwaliteit die worden uitgegeven als onderdeel van Nature-based Solutions en als onderdeel van lokale projecten die in de loop van de tijd worden gecontroleerd. Bij voorkeur Europees of zo dicht mogelijk bij jouw locatie of de locatie van jouw value chain, waar de uitstoot vandaan komt. De wetgeving rondom koolstofkredieten is nog steeds wat vaag en verschillende schandalen hebben de ondoorzichtigheid blootgelegd van projecten, die aan de andere kant van de wereld worden uitgevoerd zonder enige echte controle of transparantie. Dit zijn compensatiepraktijken die als enige doel hebben om het geweten te sussen van de bedrijven of organisaties die uitstoten, zonder echt effect op de klimaatverandering en zonder bewezen steun voor de biodiversiteit.

EcoTree

Ook particulieren kunnen koolstofkredieten kopen

Om bij te dragen aan wereldwijde CO2-neutraliteit, kunnen particulieren en bedrijven koolstofkredieten kopen. We raden je aan om via Nature-based Solutions te zoeken naar hoogwaardige koolstofkredieten die koolstofafvangprojecten ondersteunen. Hoewel oorspronkelijk ontworpen voor bedrijven, zijn koolstofkredieten nu ook beschikbaar voor particulieren, zodat iedereen (bijvoorbeeld) de aanplant van bomen en bosonderhoud kan ondersteunen.

EcoTree

Ontdek onze koolstofkredieten voor particulieren

Met de aankoop van koolstofkredieten kun je koolstofputten in het bos steunen. Eén koolstofkrediet staat gelijk aan het afvangen van één ton CO2-equivalent.

5095PackArticle78.7520%FRhttps://bocdn.ecotree.green/pack/0001/05/f47d508566a187ec52c5b7b8e3ad4cc741d0131e.jpgNouic koolstofkrediet Pakket varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/nl/offres/pack/nouic-koolstofkrediethttps://ecotree.green/nl/offres/pack/nouic-koolstofkrediet
1 koolstofkrediet
Bos van Nouïc
Nouvelle-Aquitaine, Frankrijk
5096PackArticle8225%FRhttps://bocdn.ecotree.green/blog/0001/05/defac49be786c1baea2940212fb269c250fff144.jpgOrø-Margrete koolstofkrediet Pakket varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/nl/offres/pack/oroe-margrete-koolstofkrediethttps://ecotree.green/nl/offres/pack/oroe-margrete-koolstofkrediet
1 koolstofkrediet
Bos van Orø-Margrete
Sjælland, Denemarken
5097PackArticle78.7520%FRhttps://bocdn.ecotree.green/blog/0001/05/defac49be786c1baea2940212fb269c250fff144.jpgLouverné koolstofkrediet Pakket varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/nl/offres/pack/louverne-koolstofkrediethttps://ecotree.green/nl/offres/pack/louverne-koolstofkrediet
1 koolstofkrediet
Louverné Forest
Pays de la Loire, Frankrijk

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op.

Heb je vragen over je CO2-bijdrage? Wij hebben de antwoorden.

Waarom zijn bossen koolstofputten (en wat zijn dit)?

Door koolstof te recyclen spelen bosecosystemen een belangrijke ecologische rol in het aarde-evenwicht. Bomen onttrekken koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer tijdens hun hele leven en slaan dit op in hun stammen, takken, wortels en bladeren, waarbij ze in ruil zuurstof (O2) aan de lucht afgeven. Dit wordt mogelijk gemaakt door het fotosynthesemechanisme, dat bomen helpt energie (suiker) te produceren met behulp van CO2, water en de zon. Op deze manier vormen alle bomen die samen groeien een ecosysteem dat kooldioxide onttrekt en op lange termijn opslaat.

Wat is het verschil tussen een bijdrage leveren door bomen te kopen en koolstofkredieten kopen?

Als je een of meer bomen koopt, gaat je ecologische bijdrage samen met het eigendom van de boom of bomen die je koopt. Deze bomen groeien in onze Europese bossen en worden van het begin tot het einde van hun cyclus beheerd door ons vakkundige bosbouwteam. De volledige winst van de kap gaat echter naar jou wanneer de bomen volwassen genoeg zijn om gekapt te worden door middel van zorgvuldige selectie. Je ontvangt een certificaat waarop je boomeigendom staat vermeld. Door koolstofverwijderingskredieten te kopen, help je mee om een bosopstand minstens honderd jaar in stand te houden, met verschillende generaties bomen die op lange termijn CO2 vastleggen. Op deze manier ontvang je voor elk krediet een koolstofcertificaat dat de opname van het equivalent van 1 ton CO2 rechtvaardigt. Met deze twee oplossingen draag je bij tot de ontwikkeling van bosecosystemen en hun biodiversiteit. Vergeet niet dat de bosopstand onder de duurzaamheidsclausule voor koolstofkredieten valt, terwijl de boom zelf niet permanent is (voor meer details, zie onze white paper over koolstofkredieten).

Is CO2-compensatie verplicht?

CO2-compensatie kan worden gezien als het claimen van het recht om te blijven vervuilen: "Ik blijf evenveel CO2 en andere broeikasgassen uitstoten in de atmosfeer, in ruil daarvoor compenseer ik. Bijvoorbeeld door bomen, koolstofkredieten of andere zaken te kopen die helpen om de voorraad broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen." Daarom geven wij de voorkeur aan het principe van de ecologische bijdrage, een donatie aan de natuur die ons allen ten goede komt en tegelijkertijd onze CO-2-voetafdruk vermindert. Daarom is de bijdrage vrijwillig, terwijl CO2-compensatie klinkt als een verplichting. Het is inderdaad nodig om onze gezamenlijke CO2-voetafdruk te compenseren om zo snel mogelijk wereldwijde CO2-neutraliteit te bereiken, maar wat vrijwillig wordt gedaan is altijd beter dan wat als een verplichting wordt gezien.

Wat kan ik doen om mijn CO2-voetafdruk te verkleinen?

Om onze CO2-voetafdruk aanzienlijk te verminderen, moeten we een aantal levensgewoonten veranderen. Dit betekent dat we aandacht moeten besteden aan hoe we reizen (vervoer is nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van CO2-uitstoot), hoe we onze huizen verwarmen en hoe we consumeren en produceren. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om concrete, duurzame ecologische bijdragen te leveren, zoals de aanplant en het beheer van gemengde bossen met een doorlopende begroeiing, de ontwikkeling van acties ten gunste van de biodiversiteit (het planten van honinghagen voor insecten, het herstellen van vijvers, etc.) of de aankoop van hoogwaardige koolstofkredieten die deze duurzame, lokale en controleerbare ecologische acties ondersteunen.

Kan het verkleinen van de CO2-voetafdruk van één persoon helpen klimaatverandering tegen te gaan?

Koolstofneutraliteit heeft geen zin op de schaal van één individu of bedrijf. Het kan alleen op wereldschaal worden bereikt, en daar moeten we zo snel mogelijk komen om de gevolgen van klimaatverandering, die nu al aan de gang zijn, in te dammen. Het zal worden bereikt door de som van individuele en collectieve inspanningen. We kunnen dus zeggen dat het verminderen van de individuele CO2-voetafdruk helpt om de klimaatverandering af te remmen, ook al moet iedereen samenwerken om een goed totaalresultaat te bereiken. Het is het verhaal van de kolibrie van Pierre Rabhi: zijn bijdrage aan het blussen van het vuur is slechts een druppel water, maar de druppels water vormen de kleine stroompjes en creëren zo de rivieren die de zeeën vullen. Het goede voorbeeld geven is ook heel belangrijk; sommige mensen moeten de bal aan het rollen brengen om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.

Wat is een koolstofkrediet en waar wordt het voor gebruikt?

In de strijd tegen de opwarming van de aarde is er een compensatiemechanisme ontwikkeld onder de naam koolstofkrediet. Eerst op een gereguleerde markt om bedrijven in de meest vervuilende industriële sectoren te dwingen hun uitstoot van broeikasgassen te beperken en te compenseren. Daarna op een vrijwillige CO2-markt om andere bedrijven die een ecologische bijdrage willen leveren te helpen. Vandaag de dag kunnen particulieren zich ook aansluiten bij deze wereldwijde inspanning om koolstofneutraliteit te bereiken. Door financieel bij te dragen aan het opvangen van een ton CO2 via Nature-based Solutions, een bebossingsproject bijvoorbeeld, ontvang je in ruil hiervoor een koolstofkrediet. Dit wordt een waardepapier dat kan worden doorverkocht of verhandeld op de vrijwillige koolstofmarkt. De hoogwaardige koolstofkredieten die op deze markt worden uitgegeven, maken het dus mogelijk om maatregelen te steunen die de natuur verbeteren en de effecten van klimaatverandering tegengaan. Er zijn verschillende soorten kredieten, maar de meest waardevolle zijn kredieten voor het afvangen van koolstof.

Hoe verminder je een ton CO2?

Als we het hebben over tonnen CO2 die moeten worden gecompenseerd, is het cruciaal om te begrijpen dat we het hebben over CO2-equivalent: een meeteenheid die alle broeikasgassen omvat die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Strikt genomen is CO2 niet het enige gas waarvan de overtollige uitstoot moet worden gecompenseerd; voor het gemak wordt het CO2 genoemd. Om het aandeel CO2 dat in de atmosfeer wordt uitgestoten weer in evenwicht te brengen, moeten we er zoveel mogelijk van afvangen. Natuurlijk, nogmaals, heeft dit alleen zin in termen van het vermijden en verminderen van uitstoot. We kunnen al het mogelijke doen om CO2 op te vangen. Toch blijft het een feit dat het winnen van fossiele koolstof (al meer dan een eeuw), al heeft geleid tot verstoringen in de mondiale koolstofcyclus van de biosfeer die we op onze eigen schaal niet kunnen herstellen. Deze koolstofcyclus bestaat tenslotte al 4 miljard jaar. We moeten dus eerst en vooral ons energieverbruik op basis van koolstof verminderen. Zodra dit is gebeurd, is het mogelijk om bij te dragen aan de vorming van koolstofputten die koolstof op lange termijn kunnen vastleggen. Aangezien een boom ongeveer 25 kg CO2 per jaar opneemt, wat een gemiddelde is dat met duizend voorzorgsmaatregelen moet worden gehanteerd, omdat alles afhangt van de boomsoort, de leeftijd, het klimaat en de bodem waarin hij groeit en het ecosysteem waarin hij zich bevindt, kunnen we concluderen dat het ongeveer een halve eeuw van boomgroei duurt voordat een ton CO2 is opgeslagen. Zoals hierboven vermeld, moeten we voorzichtig zijn met dit soort cijfers (niet in de laatste plaats omdat een boom niet alle broeikasgassen vastlegt en niet permanent is in de zin van de criteria om in aanmerking te komen voor koolstofkredieten, terwijl een bos dat wel is). Toch geeft het een idee van hoe lang de natuur moet werken om te absorberen wat wij in een beknopte ruimte hebben uitgestoten.

Wat is koolstofneutraliteit?

Koolstofneutraliteit wordt steeds meer de norm, terwijl het beter zou zijn om te streven naar netto nul uitstoot. Koolstofneutraliteit is de doelstelling van de meeste grote landen ter wereld om de stijging van de temperatuur op aarde en alle schade die daarmee gepaard gaat te beperken. Koolstofneutraliteit houdt echter in dat de uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd zonder dat deze noodzakelijkerwijs vooraf of tegelijkertijd wordt verminderd. Sommige bedrijven beweren koolstofneutraal te zijn omdat ze al hun uitstoot hebben gecompenseerd door koolstofkredieten te kopen. Hoewel het bereiken van CO2-neutraliteit een belangrijke eerste stap is, zal het helaas niet genoeg zijn om de negatieve effecten van onze uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Koolstofneutraal zijn betekent dat we evenveel CO2 absorberen als we elk jaar of voor elke handeling uitstoten. Maar omdat we de afgelopen twee eeuwen een overschot aan koolstof hebben uitgestoten, moeten we verder gaan dan koolstofneutraliteit, door het overschot aan koolstof dat we al hebben uitgestoten te verminderen. Het is alsof we de schuld van onze voorouders moeten afbetalen. We kunnen beginnen met onze kinderen niet nog meer schulden na te laten, maar het ideaal zou zijn om hen een wereld na te laten die niet langer met schulden is opgezadeld.