Ethische Commissie EcoTree

Ethische Commissie EcoTree

Omdat we niet onfeilbaar zijn,
Omdat de ervaring van onze voorouders ons moet inspireren,
Omdat eerlijkheid voor ons de norm is,

EcoTree heeft een onafhankelijke ethische commissie in het leven geroepen, bestaande uit persoonlijkheden uit het maatschappelijk middenveld die unaniem erkend worden voor hun vaardigheden en integriteit. Deze commissie ziet erop toe dat de fundamentele waarden van EcoTree worden gerespecteerd en dat eventuele belangenconflicten worden vermeden.

chantal_de_leiris
Chantal de Leiris

Voormalig plaatsvervangend Officier van Justitie van de afdeling Financiën van het Parijse parket, nu actief ere-magistraat (buitengerechtelijk) .

jean_marie_culpin
Jean-Marie Culpin

Polytechnicien, Ingénieur Général des Mines, Directeur Marketing van de groep Orange.

edward_lorne
Edward Lorne

Bosexpert, erkend door de "Conseil National de l’Expertise Foncière, Agricole et Forestière". Edward heeft een diploma van de IHEDREA.

brice_le_franc
Brice Lefranc

Dokter in de Rechten, beheerder van de "Association des eaux et des forêts (AFEF)", Afgevaardigde van het "Syndicat de la Filière Bois (SFB)".

benoit_du_mesnil
Benoît du Mesnil

Expert in vermogensbeheer, ex-voorzitter van Baring Asset Management France.

anne_catherine_loisier
Anne-Catherine Loisier

Senator voor de Côte-d'Or, Voorzitster van de studiegroep "Forêt et Filière bois", lid van de "Conseil supérieur de la forêt et du bois".

Betrokkenheid & bevoegdheden van de Ethische Commissie

Wij, de ondergetekenden, medeoprichters van EcoTree, verbinden ons ertoe om geen activiteiten te ondernemen die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten die de belangen van onze klanten kunnen schaden.

Onder toezicht en controle van de Ethische Commissie, die als belangrijkste heeft om elk risico van belangenvermenging te voorkomen, zetten wij ons daarom in het bijzonder in:

  • Om ervoor te zorgen dat al het bosbeheer van EcoTree wordt uitgevoerd met het grootste respect voor de cyclus en het ecosysteem van het bos door te streven naar een bosbouwkundige methode die dicht bij de natuur staat.
  • Om af te zien van elke professionele of persoonlijke investering in de aanbiedingen van EcoTree aan het publiek.
  • Dat elke beslissing die een positieve, neutrale of negatieve impact zou hebben op de ontwikkeling van een bos, gevalideerd wordt door de Ethische Commissie om na te gaan of er geen enkel verband is dat de beslissing kan beïnvloeden.
  • Dat de betaling van een eventuele meerwaarde aan investeerders op geen enkele wijze via de bankrekeningen van EcoTree verloopt, maar het voorwerp is van een rechtstreekse transactie met de rechtspersoon of de persoon die het gekapte hout aankoopt.
  • Dat de tussentijdse uitdunning op de juiste wijze worden uitgevoerd, zodat de verwachte opbrengst en de verwachte ecologische functie van het bos in kwestie op geen enkele wijze worden beïnvloed. Dit risico zal worden voorkomen door middel van een ad-hoc-audit door een bosbouwdeskundige na elke uitdunningsperiode, die bij het jaarlijkse beheersverslag zal worden gevoegd.
  • Dat de ethische commissie elke vraag zelf zal behandelen en een externe audit kan aanvragen wanneer zij dit nodig acht.