La Salle-skoven

Oplev La Salle-skoven i Vosges i Frankrig, det arbejde vi udfører, og de træer du kan købe i skoven.
Læs mere Læs mindre
foret-de-la-salle

Om La Salle-skoven

Om La Salle-skoven

Skoven La Salle ligger i det nordøstlige Frankrig i Vogeserne.
Den er opdelt i flere parceller, herunder et område til genplantning og charmerende løvfældende lunde. Skoven krydses også af en vandresti. En lille bæk snor sig gennem skoven og skaber et habitat med stor biodiversitet. Du kan også finde resterne af en gammel smedje.
Læs mere Læs mindre
foret-de-la-salle
foret-de-la-salle

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 6. okt. 2023

Certification: (I gang)

Landområde: 5.858 ha

Social indsats: Ingen

Biodiversitet: Vandløb - huletræer

Åben for offentligheden: Åben for offentligheden: 01/04 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTree overtog driften af skoven i oktober 2023. I løbet af de seks måneder op til vores overtagelse blev grantræerne, som engang var den dominerende art, ramt af en tilvækst af barkbiller. De tidligere ejere foretog i august 2023 en fældning af de ramte træer, for at stoppe barkbille invasionen. De var dog omhyggelige med at bevare de upåvirkede graner og et par løvfældende lunde.

Allerede i februar 2023 udstedte vores skovfogeder direktiver til skovarbejderne i forventning om den fremtidige fældning af de inficerede graner. De sørgede for at efterlade døende træer og dødt træ på jorden, da det allerede var i en tilstand af nedbrydning, som gør det muligt for forskellig fauna at fortsætte med at trives. I juni 2023 rådgav FORESTYS (rådgivere inden for skovbrug), med Georges Pottechers ekspertise, vores skovteams om den fremtidige plantning af en række forskellige arter, både nåle- og løvtræer, der er planlagt til 2024.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Vores teams udførte en dybdegående analyse og opgørelse af biodiversiteten i hele området. Denne opgørelse afslørede adskillige flagermusarter, såsom bredøret flagermus, nordflagggermus, sydflagermus, pipistrelflagermus, Leislers flagermus, Troldflagermus, Myotis capaccinii, Kuhlflagermus, skægflagermus, stor museøre, Bechsteins flagermus, nymfeflagermus, Hypsugo savii, grå langøret flagermus, Brandts flagermus og miniopterus schreibersii.

Vores teams har også etableret en bufferzone mellem riparian skoven og skovbevoksningen. Arbejdet med genoprettelsen af riparian skoven er i gang.

Andre tiltag evalueres og udvikles for at bidrage til berigelsen af artsdiversiteten.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024