Cléden-Poher-skoven

Gå på opdagelse i Cléden-Poher-skoven i Bretagne, det arbejde, vi udfører der, og de træer, du kan købe.
Læs mere Læs mindre
cleden-poher

Om Cléden-Poher-skoven

Om Cléden-Poher-skoven

Denne skov ligger i det nordvestlige Frankrig i Bretagne og gror i lerholdig jord. Da vi overtog skoven var særligt Lærketræerne i ret dårligt stand. Derfor valgte vi at plante flere forskellige træarter, som kan tilpasse sig jordbunden og områdets geologiske forhold samt overlevet i et området, der får mere en 960 mm årlig nedbør.
Skoven ligger i en skovdækket dal med enge på hver side af en flod. Denne flod løber gennem et mindre område af Cléden-Poher-skoven, der bl.a. levested for den europæiske odder.
For at kunne bevare odderens levested er det yderst vigtig at vedligeholde bevoksningen omkring flodens breder, skoven, de naturlige enge og hækkene ved vådområdet. Vi vil også gerne bevare laksebestanden og derfor bør vi holde øje med flodbreden, genoprette yngleområder og forbedre vandkvaliteten i floden.
Floden er en Natura 2000 zone, et fransk program der freder visse naturområder. Vådområdet er også et populært parringsted for den større hesteskoflagermus.
Læs mere Læs mindre
cleden-poher
cleden-poher

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 1. apr. 2019

Certification: PEFC

Landområde: 12 ha

Social indsats: Ingen

Biodiversitet: Natura 2000, en flod og vådområde

Åben for offentligheden: 01/04 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

Dele af denne lærkeskov blev fældet inden vi overtog skovforvaltninge. I 2020 klargjorde vi jorden og plantede Douglas-gran, Spisekastanje, Birk, Rødeg, Ædelgran, Cedertræ og Sitka-gran. Derudover ryddede vi den konkurrende bevoksning sommeren efter og udførte en ‘beating up’ i december 2020, hvor vi erstatter de unge træer, som ikke overlevede med nye. Der vil altid være en lille brøkdel af de unge træer, der ikke overlever deres første sæson, hvorfor det er vigtigt at genplante løbende.
Vi ryddede for konkurrende bevoksning igen i 2022 og udførte ‘mulching i 2023, hvor der lægges et lag af naturligt materiale mellem rækkerne af træer i alle skovområderne. Dette hjælper med at bevare jordens fugtighed, forbedre næringsindholdet og støtte træernes sundhed og vækst.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Vores team er ansvarlige for at bevare og vedligeholde vådområdet, så det fortsat lever op til Natura 2000-programmets krav.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024