Cleden Poher-skoven

EcoTree

  klar himmel

  21,97  °C
Temperatur

  58  %
Fugtighed

  3,8  km/h
Vind

  1024  hPa
Lufttryk

Denne skov ligger i det nordvestlige Frankrig i Bretagne og gror i lerholdig jord. Da vi overtog skoven var særligt Lærketræerne i ret dårligt stand. Derfor valgte vi at plante flere forskellige træarter, som kan tilpasse sig jordbunden og områdets geologiske forhold samt overlevet i et området, der får mere en 960 mm årlig nedbør.
Skoven ligger i en skovdækket dal med enge på hver side af en flod. Denne flod løber gennem et mindre område af Cléden-Poher-skoven, der bl.a. levested for den europæiske odder.
For at kunne bevare odderens levested er det yderst vigtig at vedligeholde bevoksningen omkring flodens breder, skoven, de naturlige enge og hækkene ved vådområdet. Vi vil også gerne bevare laksebestanden og derfor bør vi holde øje med flodbreden, genoprette yngleområder og forbedre vandkvaliteten i floden.
Floden er en Natura 2000 zone, et fransk program der freder visse naturområder. Vådområdet er også et populært parringsted for den større hesteskoflagermus.

Sammen med landskabets naturlige egenskaber vil du her finde douglasgran, sitkagran og andre arter, der skal være med til genoprette skoven og ydermere skabe biodiversitet i disse steder. Byen Cleden Poher er hjemsted for en bemærkelsesværdig sognegård. Kanalen fra Nantes til Brest passerer ikke langt derfra.

PEFC-certificering : : Ja

Dato for overtagelse : 01/04/2019

Skove : Midlertidigt lukket for offentligheden. Åbningen er planlagt til 01/04.

Kort

Et billede af Cleden Poher-skoven

Billede