EcoTree sætter en stopper for CO2-kompensering!

Skift til klimabidrag

Sarran skoven, Frankrig

Beregn mine CO2 udledninger

Har du ikke beregnet dit CO2-aftryk endnu? Vores CO2-beregnere står til rådighed. De vil give dig vejledende tal for din udledning af drivhusgasser udtrykt i ton CO2-ækvivalenter og hjælpe dig med at reducere dine udgifter. Derefter kan du vælge at bidrage ved at støtte skovrejsning og etablering af kulstoflagre og deres biodiversitet for at mindske din indvirkning på den globale opvarmning.

Flyudledninger

Beregn

Husstandens emissioner

Beregn

Streaming / internet

Beregn

Hvorfor bidrage til klimaet frem for at kompensere?

Hvorfor bidrage til klimaet frem for at kompensere?

Det er ikke nok at plante træer for at kompensere for sine forurenende aktiviteter. I flere år har CO2-kompensation fremmet ideen om, at det er muligt at udligne sine udledninger (drivhusgasemissioner forårsaget af ens aktivitet) ved at købesig til klimakreditter eller træer. Men intet vil nogensinde kunne erstatte den nødvendige reduktion i udledningen af drivhusgasser, som alle er nødt til at realisere. For at opnå global CO2-neutralitet i 2050, som fastsat i Paris-klimaaftalen, i regi af IPCC og verdens førende forskere, skal vi handle nu og på tre måder samtidig: undgå, reducere og bidrage. Vi mener, at det er mere præcist at tale om et klimabidrag eller et bidrag til global CO2-neutralitet eller et økologisk bidrag frem for kompensering. Bag enhver idé om kompensation ligger muligheden for at fortsætte med at udlede uden at gøre en indsats for at undgå eller reducere sine emissioner. CO2-kompensation lyder som en ret til at forurene, mens Net Zero-initiativet perfekt demonstrerer, at det er nødvendigt at gå skridtet længere, og forhindre samt reducere vores drivhusgasudledninger til en ukomprimerbar andel. Bliv klogere på dette ved at læse vores kulstofmanifest.
Læs mere Læs mindre
Compensation EcoTree

4 gode tips til klimabidrag

Undgå, reducer og bidrag på samme tid.

Det er vigtigt at udføre tre konkrete handlinger, der generelt kan opsummeres som følgende: undgå, reducere og kompensere. Vi synes, det er mere passende at tale om bidrag end kompensation. Men for resten er det en ordning, der er helt relevant, da det er afgørende at bidrage lige nu til at forny de kulstofdræn, som skovene er, og til at støtte biodiversiteten, som er alvorligt truet af udryddelse.

EcoTree

Støtte etableringen af kulstoflagre gennem køb af klimakreditter

Du kan yde dit klimabidrag ved at købe kreditter, som opfanger kulstof og giver langsigtet støtte til skabelsen af nye naturlige kulstoflagre(skove, vådområder osv.). Men det giver kun mening at købe klimakreditter, hvis det er en del af trioen "undgå, reducer, bidrag" og ikke forsøger at erstatte den ene eller den anden af handlingerne "undgå" og "reducer".

EcoTree

Erhvervelse af højkvalitets klimakreditter som opfanger CO2

Vi vil gerne understrege dette punkt, som er helt afgørende: Ikke alle klimakreditter er ens, og for at yde et retfærdigt og ægte bidrag er vi nødt til at fokusere på klimakreditter af høj kvalitet, der udstedes som en del af naturbaserede løsninger og som en del af lokale projekter, der overvåges over tid, helst europæiske eller så tæt på din geografiske placering eller din værdikæde, hvor emissionerne kommer fra. Lovgivningen omkring klimakreditter er stadig noget vag, og flere skandaler har afsløret forfængeligheden af projekter, der udføres på den anden side af jorden uden nogen reel kontrol eller gennemsigtighed. Det er kompensationsmetoder, hvis eneste formål er at lette samvittigheden hos de virksomheder eller organisationer, der udleder dem, uden at have nogen reel effekt på klimaforandringerne og uden at yde nogen dokumenteret støtte til biodiversiteten.

EcoTree

Enkeltpersoner og virksomheder kan erhverve klimakreditter

Som en del af deres bestræbelser på at bidrage til global CO2-neutralitet kan enkeltpersoner og virksomheder købe klimakreditter. Vi anbefaler, at du kigger efter klimakreditter af høj kvalitet, der støtter kulstofslagringsprojekter gennem naturbaserede løsninger. Klimakreditter, der oprindeligt var designet til virksomheder, er nu tilgængelige for alle, så de for eksempel kan støtte træplantning og skovvedligeholdelse.

EcoTree

Se vores udvalg af CO2-kreditter til enkeltpersoner

Du kan støtte skovbaserede kulstoflagre ved at købe CO2 -kreditter. Én CO2 -kredit svarer til bindingen af ét ton CO2-ækvivalent.

5095PackArticle60.520%FRhttps://bocdn.ecotree.green/pack/0001/05/f47d508566a187ec52c5b7b8e3ad4cc741d0131e.jpgNouic CO2-kredit Pakke varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/da/offres/pack/nouic-co2-kredithttps://ecotree.green/da/offres/pack/nouic-co2-kredit
Nouic CO2-kredit 60,50 £
1 kulstofkreditter
Nouïc-skoven
Nouvelle-Aquitaine, Frankrig
5096PackArticle6325%FRhttps://bocdn.ecotree.green/blog/0001/05/defac49be786c1baea2940212fb269c250fff144.jpgOrø-Margrete CO2-kredit Pakke varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/da/offres/pack/oroe-margrete-co2-kredithttps://ecotree.green/da/offres/pack/oroe-margrete-co2-kredit
1 kulstofkreditter
Orø-Margrete-skoven
Sjælland
5097PackArticle60.520%FRhttps://bocdn.ecotree.green/blog/0001/05/defac49be786c1baea2940212fb269c250fff144.jpgLouverné CO2-kredit Pakke varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/da/offres/pack/louverne-co2-kredithttps://ecotree.green/da/offres/pack/louverne-co2-kredit
1 kulstofkreditter
Louverné-skoven
Pays de la Loire, Frankrig

Fandt du ikke det, du ledte efter? Kontakt os.

Har du spørgsmål omkring klimakreditter? Så har vi muligvis svarene her!

Hvorfor er skove kulstoflagre?

Ved at genbruge kulstof spiller skovøkosystemer en vigtig økologisk rolle i jordens balance. Træer opfanger kuldioxid (CO2) fra atmosfæren gennem hele deres liv og lagrer det i deres stammer, grene, rødder og blade og frigiver ilt (O2) til atmosfæren. Dette muliggøres af fotosyntese, som gør det muligt for træer at producere energi (sukker) ved hjælp af CO2, vand og solen. På den måde danner alle de træer, der vokser sammen, et økosystem, der udvinder kuldioxid og lagrer det på lang sigt.

Hvad er forskellen på at bidrage ved at købe træer og købe klimakreditter?

Når du køber et eller flere træer, er dit økologiske bidrag ledsaget af ejerskab af det eller de træer, du køber. Disse træer vokser i vores europæiske skove og forvaltes af vores dygtige skovteam fra begyndelsen til slutningen af deres cyklus. Men hele overskuddet fra fældningen går til dig, når træerne er modne nok til at blive fældet gennem omhyggelig udvælgelse. Du modtager et certifikat, der angiver dit ejerskab af træet. Ved at erhverve klimakreditter gør du det muligt at opretholde en skov i mindst hundrede år med flere generationer af træer, der binder kulstof på lang sigt. Du modtager altså et certifikat for hver klimakredit, der retfærdiggør optagelsen af, hvad der svarer til 1 ton CO2. Disse to løsninger giver dig mulighed for at bidrage til udviklingen af skovøkosystemer og deres biodiversitet. Husk, at skovbevoksningen er underlagt permanenthedsklausulen for klimakreditter, mens selve træet ikke er permanent. Læs mere om dette vores guide til klimakreditter.

Er det obligatorisk at CO2-kompensere?

CO2-kompensation kan ses som en ret til at blive ved med at forurene. Eksempelvis at man fortsætter med at udlede lige så meget CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren, og til gengæld kompenserer ved at købe træer, klimakreditter eller andre tiltag, der er med til at reducere mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Derfor foretrækker vi princippet om det økologiske bidrag, som er en gave til naturen og gavner os alle samtidig med at vi reducerer vores udledninger. Derfor er bidraget frivilligt, hvorimod CO2-kompensation lyder som en forpligtelse. Det er nødvendigt at kompensere for vores kollektive CO2-udledninger for at opnå global CO2-neutralitet så hurtigt som muligt, men det, der gøres frivilligt, er altid at foretrække frem for det, der gøres under tvang og ses som en forpligtelse.

Hvad kan du selv gøre for at reducere dine CO2-udledninger?

Hvis vi skal reducere vores CO2-aftryk markant, skal vi ændre nogle livsstilsvaner. Det betyder, at vi skal være opmærksomme på, hvordan vi rejser (transport er stadig en af de største årsager til CO2-udledning), hvordan vi opvarmer vores hjem, og hvordan vi forbruger og producerer. Samtidig er det også muligt at støtte konkrete, bæredygtige økologiske tiltag som f.eks. plantning og forvaltning af skove med blandede arter og kontinuerlig skovdække, udvikling af tiltag, som gavner biodiversitet (plantning af hække til insekter, genopretning af vådområder m.m.) eller køb afklimakreditter af høj kvalitet, der støtter disse bæredygtige, lokale og målbare økologiske tiltag.

Kan reduktion af en enkeltpersons CO2-aftryk være med til at bræmse klimaforandringerne?

CO2-neutralitet giver ikke mening for et enkelt individ eller én virksomhed; det kan kun opnås på globalt plan, og vi er nødt til at nå dertil så hurtigt som muligt for at bremse de klimaforandringer, der allerede er i gang. Det vil dog blive opnået ved summen af individuelle og kollektive bestræbelser. Det kan altså siget, at det at reducere den enkeltes CO2-fodaftryk er med til at bremse klimaforandringerne, selv om det kræver, at alle arbejder sammen for at opnå et overbevisende samlet resultat. Det er princippet om at mange små bække gør en stor å. Det er også meget vigtigt at sætte et eksempel; nogle mennesker er nødt til at få bolden til at rulle for at opmuntre andre til at gøre det samme.

Hvad er en klimakredit og hvad bruges den til?

Som en del af kampen mod global opvarmning er der blevet udviklet en kompensationsmekanisme under navnet klimakreditter. Først på et reguleret marked for at tvinge virksomheder i de mest forurenende industrisektorer til at begrænse og kompensere for deres drivhusgasemissioner, derefter på et frivilligt kulstofmarked for at støtte andre virksomheder, der ønsker at yde et økologisk bidrag. I dag kan enkeltpersoner også deltage i denne globale indsats for at opnå CO2-neutralitet. Ved økonomisk at støtte opfangst af et ton CO2 gennem naturbaserede løsninger, f.eks. et skovrejsningsprojekt, hvor man modtager en klimakredit til gengæld. Dette et certificeret værdipapir, der kan videresælges eller handles med på det frivillige CO2-marked. De klimakreditter af høj kvalitet, der udstedes på markedet, gør det muligt at støtte tiltag, der forbedrer naturen og bekæmper effekterne af klimaforandringer. Der findes forskellige typer af kreditter, men de mest værdifulde er kreditter for kulstoflagring.

Hvordan udligner man et ton CO2?

Når vi taler om tons CO2, der skal reduceres, er det vigtigt at forstå, at vi taler om CO2-ækvivalenter: en måleenhed, der dækker alle de drivhusgasser, der er ansvarlige for klimaforandringerne. Strengt taget er CO2 ikke den eneste drivhusgas, hvis overskydende emissioner skal udlignes; den omtales som CO2 for nemheds skyld. For at genskabe balancen i den andel af CO2, der udledes i atmosfæren, er vi nødt til at opfange så meget af den som muligt. Igen giver det selvfølgelig kun mening, hvis vi også undgår og reducerer vores udledninger. Vi kan arbejde på at opfange al den CO2, vi kan. Men faktum er, at den udvinding af fossilt kulstof, som vi har foretaget i over et århundrede, allerede har ført til forstyrrelser i biosfærens globale kulstofkredsløb, som vi ikke vil være i stand til at reparere på vores egen skala. Når alt kommer til alt, har denne kulstofcyklus eksisteret i 4 milliarder år. Så først og fremmest er vi nødt til at reducere vores kulstofbaserede energiforbrug. Når det er gjort, er det muligt at bidrage til at danne kulstofslagre, der kan binde og lagre kulstof på lang sigt. Da ettræ absorberer omkring 25 kg CO2 om året, hvilket er et gennemsnit, der skal bruges med et stort forbehold, da alt afhænger af træarten, dets alder, det klima og den jord, det vokser i, og det økosystem, det befinder sig i, kan vi konkludere, at det tager omkring et halvt århundredes trævækst for det at binde et ton CO2. Som nævnt ovenfor skal denne type tal behandles med forsigtighed, ikke mindst fordi et træ ikke opsamler alle drivhusgasser og ikke er permanent i den forstand, at det opfylder kriterierne for at være berettiget til klimakreditter, mens en hel skov er det. Alligevel giver det en idé om, hvor længe naturen skal arbejde for at genoptage det, vi har udledt på kort tid.

Hvad er CO2-neutralitet?

CO2-neutralitet bliver mere og mere almindeligt, mens det ville være bedre at sigte mod netto nul-emissioner. CO2-neutralitet er det mål, som de fleste af verdens store stater har sat sig for at begrænse stigningen i den globale temperatur og alle de skader, der følger med. Men CO2-neutralitet betyder, at man kompenserer forudledningen af drivhusgasser uden nødvendigvis at reducere dem på forhånd eller på samme tid. Nogle virksomheder hævder at være CO2-neutrale, fordi de har udlignet alle deres udledninger ved at købe klimakreditter. Selvom det at opnå CO2-neutralitet er et vigtigt første skridt, vil det desværre ikke være nok til at modvirke de negative virkninger af vores drivhusgasudledninger. At være CO2-neutral betyder, at vi opfanger lige så meget CO2, som vi udleder hvert år eller for hver handling. Men da vi har udledt et overskud af CO2 i løbet af de sidste to århundreder, er vi nødt til at gå et skridt længere og gå ud over CO2-neutralitet ved at reducere det overskud af kulstof, der allerede er udledt. Det er som at skulle betale af på vores forfædres gæld. Vi kan starte med at undgå at efterlade mere gæld til vores børn, men det ideelle ville være at efterlade dem en verden, der ikke længere er belemret med gæld.