Vores svar på spørgsmål om bæredygtig skovforvaltning

Berné skoven, Frankrig

Generelle spørgsmål

Hvordan skiller EcoTree sig ud?

Med EcoTree tager du del i genopretningen af økosystemer tæt på dit hjem, hvilket giver dig mulighed for selv at se den positive indvirkning af dit bidrag.
Vores model sigter mod at skabe både miljømæssig og økonomisk værdi med én handling. EcoTrees skove er hjemsted for mange træarter og forvaltes som uensaldrende skove, hvor vi aldrig udfører skovrydning. Skovene er både kulstoflagre og skattekister af biodiversitet. Som træejer modtager du overskuddet fra salget af træet efter fældning.
EcoTree forbliver ejer af jorden, træet vokser på. Vi har et internt skovteam, hvilket betyder at vi kan garantere en kontinuerlig skovbrugsforvaltning i overensstemmelse med reglerne, der er udviklet af PRO SILVA-foreningen.

Hvornår og hvordan kan jeg se afkastet (forventede bruttogevinst) af mine træer?

Du modtager først hele det økonomiske afkast, når dine træer er blevet solgt og er fældet af et af et partner savværk - ikke hvert år. For hvert træ er denne dato (kendt som "fældnings år" eller "tid før fældning") specificeret på købstidspunktet og bekræftet på din EcoTree konto. Du får besked, når dine træer er fældet, hvortil du har to muligheder; at modtage det økonomiske afkast via bankoverførsel (vi skal bruge dit IBAN-nummer) eller at geninvestere afkastet i nye træer.

Hvordan regner I den forventede bruttogevinst ud?

Afkastet, eller den forventede bruttogevinst, afspejler træets gennemsnitlige vækst, som anslås til 2 % om året. Dette skøn kontrolleres af Autorité des Marchés Financiers (AMF) - det franske finanstilsyn.

Kan jeg få skattefradrag?

Der er ikke skattefradrag på køb af træer. Det skyldes at vi adskiller jorden (land) fra de bevægelige aktiver (træerne). Vores status som virksomhed betyder også, at vi ikke kan trække skat fra på samme måde som velgørende organisationer. Det økonomiske afkast fra dine træer er ikke skattepligtig, hvis salget er mindre end 5.000 euro værd, eller hvis træerne har været ejet i mere end 22 år.
Bare rolig; EcoTree overvåger skatteforhold og holder vores kunder informeret om eventuelle juridiske eller lovgivningsmæssige ændringer.

Hvilke betalingsmetoder kan jeg bruge til at købe træer?

Betalinger på vores hjemmeside med kreditkort (Visa, Eurocard/Mastercard og American Express modtages) behandles via Stripe, et sikkert betalingssystem. Du kan også betale med Apple Pay, Google Pay, og Mobilepay. Hvis du har valgt en abonnementsplan, kan du også betale med SEPA direkte debitering.
Betaling via bankoverførsel er tilgængelig ved anmodning. Kontakt kundeservice for mere information.

Hvad er inkluderet i prisen for et træ?

Når du bliver træejer hos EcoTree, ejer du rettighederne til pengene, der tjenes på fældningen og salget af træet fra dit træ (se artikel 10 i Vilkår og betingelser for juridiske detaljer). Vores priser inkluderer forvaltning af træet i hele dets levetid og de administrative omkostninger og skatter, der er forbundet med skoven. Du vil aldrig blive bedt om at betale yderligere omkostninger efter dit oprindelige køb.

Hvordan bliver pengene fra køb af et træ fordelt?

Købsprisen for dit træ inkluderer:
- Erhvervelse af jord, ejendomsskat og forsikring (30%)
- Køb af planter og plantning (10%)
- Vedligeholdelse og langsigtede bæredygtig forvaltning af skoven (30%)
- EcoTrees driftsomkostninger (30%)

I vores model finansierer du ikke kun plantningen af træer, men også den bæredygtige forvaltning i hele skovens cyklus. Bæredygtig forvaltning er det, der gør det muligt for skoven at opfylde sin økologiske rolle, og derfor er prisen per træ nogle gange højere, end hvad konkurrenterne kan tilbyde.

Hvordan beregner jeg min CO2-udledning?

Vi tilbyder en oversigt over dit CO2-aftryk på rejser (bil, tog, fly) eller gennem energiforbrug (husholdning, digital). Dette overblik estimeres ud fra dit energiforbrug, baseret på de oplysninger du giver, som vi multiplicerer med koefficienter, der er fastlagt og certificeret af ADEME. Din digitale miljøpåvirkning beregnes ved hjælp af metoden fra Shift Project, en anden stor aktør inden for energiomstilling. Du kan finde en mere detaljeret forklaring af vores beregningsmetoder i bunden af hver side på CO2-beregneren.
Dette skal kun ses som en indikator, der giver dig en omtrentlig indsigt i dit CO2-aftryk.

Hvordan kan jeg slette min konto?

Kontakt vores kundeservice. Bemærk, at din EcoTree konto skal være tømt for aktiver for at kunne blive slettet. Hvis du ejer træer, skal du testamentere dem på forhånd. Dine oplysninger vil blive opbevaret i et år, efter at din konto er blevet slettet.

Skovforvaltning

Hvornår bliver træerne plantet?

Plantningen finder hovedsageligt sted om vinteren, nogle gange i det tidlige forår. Vi kan ikke fastsætte den nøjagtige dato for plantning for lang tid i forvejen, da det afhænger af vejrforholdene, tilgængeligheden af vores skovteam samt forsyninger fra de lokale planteskoler, vi samarbejder med.

Hvor lang tid tager det for træerne at nå deres modenhed?

De enkelte træarters modenhed varierer alt efter deres biologiske egenskaber, men det tager årtier for dem alle! De træer, vi tilbyder, er ikke alle nyplantede; nogle har allerede vokset i flere år.
Når du køber et træ, kan du se dets alder og antallet af år, der går, før det kan fældes, på informationsarket.

Hvad sker der, når træerne er fældet?

Det træ, der fældes af EcoTree eller vores partnere, sendes til lokale savværker, der er nøje udvalgt på baggrund af deres tilbud og miljøkriterier. Træet sælges udelukkende for at forsyne den lokale træindustri. Vores metode indenfor skovforvaltning sigter hovedsageligt efter at producere tømmer, der betragtes som en "ædel" tjeneste, fordi det lagrerCO2 på lang sigt. Træet bruges til byggeri, snedkeri og møbelfremstilling, for blot at nævne nogle få.
Nogle gange bruges træerne, der fældes - især under udtynding eller opdeling - til at forsyne energisektoren (f.eks. brænde) og industrien (f.eks. papirmasse).

Hvorfor fældes træerne?

Naturnært skovbrug giver træ en økonomisk værdi ved at gøre det til en del af den europæiske træindustri samtidig med at øge værdien af skovens økosystemer. I EcoTrees skove undgår vi skovrydning ved at favorisere uregelmæssig og blandet skovbrug med kontinuerligt dække.
Træfældning dræber ikke skoven, men støtter naturens egen regenerering. Vores skovteam fjerner træer for at åbne skovkronen uden brutalt at blotlægge jorden, for at sikre genplantning gennem naturlig regenerering. Vi planter kun ny unge træer i skoven, hvis den naturlige regenerering har svært ved at finde fodfæste, eller hvis vi ønsker at introducere arter, der er mere modstandsdygtige over for klimaforandringer.

Hvad gør EcoTree for at støtte biodiversiteten?

Biodiversitet er et grundlæggende emne for EcoTree, fordi det er uadskilleligt fra bæredygtig skovbrug. Vi udfører tiltag, der skal forbedre biodiversiteten parallelt med skovforvaltningen og understøtter løbende skovenes lokale økosystemer.
Vores eksperter udfører en økologisk diagnostik for at opgøre de arter, der findes i vores skove, og planlægger regelmæssig kontrol baseret på de indsamlede data. Vores kunder kan støtte enkeltstående tiltag såsom at genoprette beskadigede eller udtørrede vådområder, plante blomsterhække eller opsætte nye levesteder til padder og krybdyr. Læs mere om projekterne her, eller støt bevarelsen af biodiversitet gennem et månedligt abonnement.

Jeg har jord eller en skov, som jeg gerne vil sælge til EcoTree.

EcoTree kan købe din grund eller overtage vedligeholdelsen af din skov, men på visse betingelser. For at din ansøgning kan komme i betragtning, har vi brug for oplysninger om grundens areal, beliggenhed (helst matrikelnumre), historie (f.eks. plantede arter, fældning eller skovarbejde, brug af grunden osv. Du kan sende disse oplysninger til hello@ecotree.green. Når vi har gennemgået din henvendelse vender vi tilbage for at diskutere mulighederne med dig.

Mine træer

Hvordan får jeg opdateringer om mine træer?

Vi forvalter omkring 1,7 millioner træer, derfor kan vi desværre ikke tilbyde opdateringer om ét bestemt træ, kun om en skov eller en arterne i skoven. Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der sker i vores skove, har du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor du vil modtage regelmæssige opdateringer fra felten og nyheder fra EcoTree. Vores årlige skovrapporter giver dig også mulighed for at følge med i vores arbejde. De er tilgængelige i afsnittet "Rapporter" på din EcoTree-konto. De giver et dybdegående indblik i vores skove.
Et træ har brug for tid og ro til at vokse, og derfor er ingen nyheder gode nyheder i dette tilfælde.

Kan jeg besøge mine træer?

Ja, selvfølgelig! Du har adgang til GPS-koordinaterne for hvert af dine træer: De findes under "Træer" på din EcoTree-konto. Du skal blot klikke på det enkelte træ for at se GPS-koordinaterne. Derefter skal du bare indtaste koordinaterne i en geolokation-app og følge anvisningerne.
Bemærk, at vores skove er åbne for offentligheden fra april til og med august og kan lukkes midlertidigt på grund af skovarbejde eller af sundhedsmæssige årsager (f.eks. udbrud af ege-processionslarver). Vi beder dig respektere området (ingen affald, ingen rygning, ingen åben ild, mv.) og altid at holde kæledyr i snor.

Hvordan beviser jeg ejerskab af mine træer?

Præcedens definerer træet som personlig ejendom, og reglerne for personlig ejendom gælder. Der er ikke noget certifikat i juridisk forstand som et autentisk ejendomsskøde, da "besiddelse er nitiendedele af loven" (artikel 2276, stk. 1, i den franske civillovbog).
Fra vores side garanterer vi digitale optegnelser over hver kundes ejerskab. Disse optegnelser er lagres på servere uden for EcoTree.
Vi er forpligtet til at levere bevis for vores registrering til Autorité des Marchés Financiers (AMF), det franske finanstilsyn, hvert år for at bekræfte den samlede sum af hver investors optegnelser og deres rettigheder til aktiver.
I afsnittet "Træcertifikater" på din EcoTree-konto kan du downloade et certifikat udstedt af os eller en kontooversigt over hele din portefølje i PDF-format.

Hvorfor er en betroet tredjepart nødvendig?

For at bevare rettighederne, du har erhvervet i forbindelse med fældningen af dine træer, kræver EcoTree, at du i sektionen "Personlige oplysninger" på din EcoTree konto angiver en betroet tredjepart, som vi kan kontakte, hvis vi ikke kan få fat på dig. Bemærk venligst, at den betroede tredjepart er den person, vi vil kontakte, hvis vi ikke kan nå dig. Det er ikke din juridiske arving, der udpeges i dit testamente hos din notar.
Husk regelmæssigt at kontrollere og opdatere kontaktoplysningerne for din betroede tredjepart.

Kan jeg sælge mine træer, før de bliver fældet?

I overensstemmelse med artikel 11 i Vilkår og betingelser er EcoTree ikke ansvarlig for at sikre likviditeten af sine kunders finansielle aktiver og er derfor ikke forpligtet til at imødekomme nogen anmodning om videresalg eller tilbagekøb af træer.
Denne klausul er grundlæggende for EcoTree, fordi den beskytter skovene mod profitjagt og sikrer god skovforvaltning og bæredygtige valg. Det er også afgørende for EcoTrees økonomiske balance, fordi dine køb af træer medfører betydelige plantnings- og vedligeholdelsesomkostninger i EcoTrees ende, som udlignes på lang sigt.
Kunder kan til enhver tid overdrage ejerskabet til en tredjepart. Denne mulighed er altid tilgængelig på din EcoTree-konto under "Opret en gave".

Kan jeg købe træer for at kompensere for mit CO2-aftryk?

EcoTree anerkender troen på, at det ikke er muligt at komme af med hele vores CO2-aftryk gennem økonomisk kompensation, er blevet idealiseret. Vi opfordrer dig til først at forsøge at reducere dine egen CO2-udledning, før du forpligter dig til at bidrage til global CO2-neutralitet. Der vil stadig være udledninger, som du ikke kan reducere eller undgå, og her er dét at købe et træ en god måde at hjælpe med at reabsorbere den udledte CO2. Det er dog vigtigt at have in mente, at den CO2, som dine træer absorberer, ikke kan bruges til at udligne udledningen og derved opnå CO2-neutralitet. Kun et certifikat udstedt ved køb af CO2-kreditter kan bruges til at bidrage til målet om "net zero". Du kan finde flere oplysninger i vores kulstofmanifest.

CO2-kreditter

Hvad er forskellen på at købe træer og CO2-kreditter?

Når du køber træer, går dit bidrag hånd i hånd med et ejerskab på de træer, du køber. Træerne vokser i vores europæiske skove og forvaltes af vores skovteam gennem hele træets livscyklus. Du får overskuddet, når det er tid til at fælde træet. Du modtager et certifikat, der dokumenterer dit ejerskab af træet.

Ved at erhverve CO2-kreditter gør du det muligt at bevare en skov i mindst 100 år, hvor flere generationer af træer binder CO2 på lang sigt. På den måde får du et certifikat for hver CO2-kredit, der retfærdiggør bindingen af, hvad der svarer til ét ton CO2. Med disse to løsninger kan du bidrage til at udvikle skovøkosystemer og deres biodiversitet. Husk, at skoven er omfattet af permanentheden for CO2-kreditter, mens selve træet ikke er permanent (for flere detaljer, se vores white paper om CO2-kreditter).

Hvordan prissættes de certificerede CO2-kreditter?

Prisen på vores CO2-kreditter af høj kvalitet bestemmes på baggrund af flere faktorer: Vi tager højde for omkostningerne ved at skabe og vedligeholde projektet, såsom plantning af den nye skov, beskyttelse af de unge træer, langsigtet vedligeholdelse m.m., samt den margin, vi skal generere. Derefter dividerer vi dette med antallet af tons CO2-ækvivalenter, der opfanges som en del af projektet, minus antallet af tons CO2-ækvivalenter, der ville være blevet bundet i et referencescenarie, hvis projektet ikke havde fundet sted. I virkeligheden tæller vi kun den CO2, der er blevet opfanget som følge af projektet, sammenlignet med referencescenariet. De CO2-kreditter du kan købe i vores shop er alle certificerede af Bureau Veritas, en af verdens førende virksomheder inden for certificeringer.

Kan jeg videresælge mit certifikat?

CO2-kreditter er værdipapirer, der registreres på indehaverens konto, er frit omsættelige og udgør en del af indehaverens juridiske aktiver, som frit kan bruge dem, som de vil. Men hvis certifikaterne bruges i bæredygtighedsregnskaber (CSRD, ESG m.m.) eller bruges ifm. kommunikation omkring CO2-reduktion og/eller CO2-kompensering pensioneres de og kan ikke videresælges.

Er køb af CO2-kreditter fradragsberettiget?

Nej, køb af CO2-kreditter giver ikke ret til skattefradrag. Hvis du ønsker at støtte projekter, der er berettiget til skattefradrag, skal du finansiere sponsorprojekter, der ikke er CO2-lagringsinitiativer.

Vil jeg modtage regelmæssige opdateringer om projektet?

Du vil modtage e-mailopdateringer om det projekt, som dine CO2-kreditter er med til at støtte, når plantningen er færdig, efter det første år af projektet, og når der er vigtige begivenheder, der kunne være interessante for dig. Det er dog vigtigt at huske på, at vi arbejder på naturens præmisser og at skove vokser langsomt. Men alle vores skove er åbne for offentligheden året rundt i Danmark. Vi anbefaler dog at lægge besøgene i april til september for at tage højde for træernes vækst, og fra marts til september i Frankrig.

Er CO2-kreditter inkluderet i ESG-rapportering?

Ja, vi leverer KPI'er, der kan bruges i en virksomheds ESG-rapport til at opfylde deres CSRD-forpligtelser. Som en del af ESRS E1 om klimaforandringer vedrører det syvende "afsnit" (D7), som vedrører direkte binding af drivhusgasser og projekter, der reducerer drivhusgasser finansieret af CO2-kreditter, og hvor en virksomhed skal rapportere om sine handlinger uden for sin værdikæde. I dette tilfælde skal virksomheden oplyse om arten af sine CO2-kreditter (undgåelse eller binding), placeringen af projektet, de bidrager til (EU eller ikke-EU), og om kreditterne er udstedt som en del af naturbaserede løsninger (NBS) eller teknologibaserede løsninger (tech based). Vores CO2-kreditter kommer fra europæiske naturbaserede CO2-bindingsprojekter.

Vores CO2-kreditter kan også bruges i andre rapporteringsrammer, denne gang frivillige, såsom CDP eller SBTi. Vi kan hjælpe vores kunder med at øge værdien af deres engagement inden for disse rammer.

Abonnementer

Kan jeg selv vælge de træer, jeg modtager?

De træer, du får gennem et abonnement, udvælges tilfældigt blandt de forskellige arter, der findes i vores skove. Vores mål er at sikre, at vores abonnenter har en så varieret portefølje som muligt. Hvis du vil, kan du give os besked om dine præferencer på din EcoTree-konto (dvs. art, placering, alder, fældningshorisont osv.), og så vil vi forsøge at opfylde dine krav, afhængigt af de tilgængelige træer og de andre abonnenters præferencer, fordelt ligeligt.

Svarer værdien af de træer, der føjes til mit abonnement hver måned, altid til det faste beløb, jeg betaler?

Prisen for træerne varierer generelt mellem 134 og 230 kr. inkl. moms. Værdien af de træer, der tilføjes til dit abonnement, kan variere hver måned og være lidt højere eller lavere end værdien af abonnementet. Din saldo ændrer sig med hver betaling og udjævnes over månederne. Hvis du opsiger dit abonnement, kan du ende med en forfalden saldo, der svarer til værdien af de leverede træer. Du vil derfor få mellem at bytte nogle af dine træer for at få balance på din konto eller modtage en sidste opkrævning på det resterende beløb.

Hvordan får jeg min ene måned gratis (efter et års abonnement)?

Efter 12 vellykkede betalinger vil du modtage en gavekode til den e-mailadresse, der er knyttet til din EcoTree-konto. Indtast denne kode på din konto for at gøre krav på en måneds gratis abonnement. Hvis du ikke har modtaget en gavekode efter et års abonnement, bedes du kontakte kundeservice på hello@ecotree.green.

Kan jeg ændre antallet af træer, jeg modtager hver måned?

Under afsnittet "Abonnement" på din EcoTree-konto kan du ændre din abonnementspakke og øge eller mindske dine månedlige betalinger. Klik på det abonnement, du vil ændre, for at se detaljerne. Du kan derefter ændre antallet af træer, du modtager. Du vil modtage en bekræftelse på e-mail, når dit abonnement er blevet ændret.

Kan jeg sætte mit abonnement på pause?

Du kan til enhver tid sætte dit abonnement på pause i 3, 6 eller 9 måneder. Abonnementet og dine betalinger genoptages automatisk, når din valgte pauseperiode slutter. Du vil modtage en påmindelse via e-mail. For at sætte dit abonnement på pause skal du blot logge ind på din EcoTree-konto og gå til "Abonnementer" og derefter klikke på "Se detaljer" for det pågældende abonnement. Klik på "Pause Subscription", og vælg, hvor længe du vil sætte dit abonnement på pause.

Hvordan opsiger jeg mit abonnement?

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement uden omkostninger. Det eneste, du skal gøre, er at klikke på dette link og besvare et hurtigt spørgeskema for at bekræfte din opsigelse. Din feedback er vigtig for os og hjælper os med at forbedre vores produkter. Få minutter af din tid vil gøre en forskel for andre EcoTree-abonnenter. Så snart vi har modtaget din feedback, afslutter vi dit abonnement, og du vil modtage en bekræftelsesmail. Du beholder ejerskabet af de træer, du allerede har betalt for. Du kan se deres status på din EcoTree-konto. Når dit abonnement er blevet annulleret, kan du ikke genaktivere det. Hvis du ombestemmer dig og ønsker at få fordelene ved et skovabonnement (dvs. abonnere i 12 måneder og få en måned gratis, gratis skovbrugstræning, eksklusive træsorter m.m.), skal du oprette et nyt abonnement.

Gaver

Hvor kan jeg finde mine gaver?

Du kan finde alle dine gavekort i afsnittet "Gaver" på din EcoTree-konto. Klik på "Download" for at få dem i PDF-format.

Hvordan giver jeg flere gaver på samme tid?

Ønsker du at give træer til flere forskellige modtagere? Intet problem! Først køber du det samlede antal træer, du ønsker at give. Når du har betalt, kan du oprette de forskellige gaver på din EcoTree-konto under "Gaver". For at oprette gaverne skal du blot følge disse trin: Indtast modtagerens oplysninger, vælg hvilke træer du vil give, og skriv en personlig besked til gavekortet. Du vælger om du ønsker gaven som e-mail eller PDF og gennemgår forhåndsvisningen, før du godkender oprettelsen af gaven. Gentag blot disse nemme trin det antal gange, som der er gavemodtagere.

Hvorfor kan jeg ikke se de træer, jeg har givet som gave, på min konto?

Når du sender en gave, er træerne, du giver, ikke synlige på din EcoTree-konto, imens de overføres. Når modtageren har gjort krav på sin gave, vha. gavekoden, bliver træerne automatisk overført til deres EcoTree-konto.

Hvis du ombestemmer dig, kan du altid annullere eller ændre en gave fra din EcoTree-konto i afsnittet "Gaver", så længe modtageren endnu ikke har gjort krav på sin gave, vha. gavekoden. Annullerer du gaven, vil træerne igen blive synlige på din EcoTree-konto.

Hvorfor skal jeg oprette en konto?

Selv hvis du blot ønsker at give træer som gave, skal du oprette en EcoTree-konto. Vi er forpligtet til at kunne koble hvert træ til en ejer (og dermed en EcoTree-konto) og for at have en måde at kontakte dig på, for at holde dig informeret om forvaltningen af dit træ, indtil udbyttet af fældningen er udbetalt. Hvis din gavemodtager ikke har gjort krav på sin gave, vha. gavekoden, forbliver du ejer af træerne.

Kan jeg give træer til et barn?

Du kan sagtens give træer til små børn. Vi tilbyder to måder at gøre det på. Den ene måde er at oprette gaven med en forælders eller værges oplysninger. De kan derefter oprette en konto i barnets navn. En anden måde er først at købe et gavekort, for at du får en gave at give, og derefter annullere gavekortet, hvilket sikrer at træerne forbliver på din konto. Når modtageren så er gammel nok til at have en EcoTree-konto, kan du give træerne tilbage i vedkommendes navn. Indtil da kan du omdøbe de forærede træer i afsnittet "Træliste" på din konto, for at skelne dem fra dine andre træer og for at sikre, at du ikke glemmer, hvem de tilhører.

Hvordan aktiverer jeg min gave?

For at aktivere din gave skal du blot lave en EcoTree konto eller logge ind på din eksisterende konto og indtaste gavekoden fra dit gavekort her.

Når din konto er oprettet, anbefaler vi at du udfylder dine kontoinformationer, såsom betroet tredjepart og dit IBAN nummer. På den måde sikrer du at du og dine nærmeste kan modtage bruttogevinsten af dine træer, når de engang langt ude i fremtiden fældes og sælges til bæredygtigt tømmer.

Garantier

Hvordan kan jeg sikre mig, at EcoTree ikke er en svindel virksomhed?

Det er let at se, at EcoTree er en legitim virksomhed gennem vores forpligtelser, gennemsigtighed og rapportering via sociale netværk, nyhedsbreve og årlige skovrapport. I løbet af få år er EcoTree blevet et af de førende valg indenfor naturbaserede løsninger, der støtter naturnært skovbrug med stærke lokale, sociale og miljømæssige virkninger. Vi ved, at det kan gøre den brede offentlighed skeptisk. For at bevise vores gode intentioner bliver vi overvåget af Autorité des Marchés Financiers (AMF), det franske finanstilsyn, et af de mest strikse tilsynsorganer. Det danske finanstilsyn har også anerkendt AMFs vudering af vores forretningsmodel. Udover at være en B Corp-virksomhed overvåges vi også af en uafhængig etisk komité, der består af ledere fra civilsamfundet, som er anerkendt for deres ekspertise, herunder højtstående dommere, akademikere og skovbrugseksperter.
Vi står altid til rådighed for at afklare eventuelle misforståelser og demonstrere vores ansvarlige engagement i miljøet.

Hvad sker der med mine træer, hvis der sker mig noget?

Medmindre du allerede har udpeget dem som en donation, vil de rettigheder, du har over dine træer, blive inkluderet i aktiverne i dit bo. Din betroede tredjepart vil sætte os i forbindelse med din advokat, som om nødvendigt vil vurdere værdien af din portefølje på dagen for din død. Værdien bestemmes af din købspris og omkostningerne ved fældningshorisonten, forudsat at ingen farer har nedskrevet de pågældende aktiver.
Når værdien af dine træer er blevet lagt til værdien af din ejendom som helhed, vil skattemyndighederne fratrække deres andel i henhold til den aktuelle sats. EcoTree vil derefter overføre træerne til dine arvinger som beskrevet i dit testamente.

Hvordan hjælper EcoTree skovene med at tilpasse sig klimaforandringer og tørke?

Den presserende globale opvarmning tvinger os til at tilpasse vores skove med forskellige træarter, da begivenheder som tørke, brand og andre naturkatastrofer, der skyldes klimaforandringer, ikke er befordrende for den naturlige regenerering af skrøbelige arter. Det er nødvendigt at hjælpe skovene med at blive mere modstandsdygtige ved at diversificere træarterne og plante arter, som bedre tilpasser sig forandringerne. Skovens modstandsdygtighed betyder, at den er i stand til at genvinde sin sundhed og vende tilbage til en tilstand, der er tæt på den oprindelige, på trods af de eksterne udfordringer, den har været udsat for.
En løsning er at plante træer, der passer bedre til det land, der har været udsat for klimaforandringer, og dets miljø. I visse områder i Europa skifter klimaet med en hastighed på omkring ti kilometer om året, mens naturlig regenerering kun ændrer skovene med et par hundrede meter. Skovbrugere har fastslået, at bevoksningerne ikke har nogen chance for at tilpasse sig terrænet på egen hånd, da de næsten ikke har tid til at reproducere sig selv. Reproduktion er nøglen til arternes udvikling og tilpasning. Derfor fremmer uregelmæssig skovdrift og naturlig foryngelse reproduktionen af visse arter, mens mennesket kan fremme deres modstandsdygtighed ved at gøre det lettere.

Hvad gør EcoTree for at forhindre skovbrande?

Kontinuerlig skovdrift, hvor man blander træarter og alder, er en god måde at forebygge brande på. Forskelligheden i trækronerne i disse skove med flere etager skaber små fordybninger. Hver "etage" har forskellige mængder af varm luft og vand, hvilket betyder, at vandkondensation, -fordeling og -nedbør naturligt fremmes. Skovteamet skal også lave adgangsveje, skillevægge og "rydde op" i visse områder ved at rydde underskov og samle noget af det døde træ, hvilket kan gøre skoven mindre tilbøjelige til at bryde i brand.
I tilfælde af en katastrofe og skovbrand er EcoTree forsikret for alle sine skove. Vi advarer dog udtrykkeligt vores kunder om, at enhver kompensation efter en katastrofe vil blive brugt til at reparere det pågældende skovområde og ikke gå tilbage til kunden, da kundens ret er en ret til fældningshorisonten ved modenhed.
Efter flere brande i de senere år har EcoTree og dets skovbrugsgruppe iværksat en indsamlingskampagne for at hjælpe de ramte skove ved at tilbyde rådgivning og assistance til ejerne.

Hvordan håndterer vi dine personoplysninger?

I overensstemmelse med bestemmelserne i den franske lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 og bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 er EcoTree forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og respektere dit privatliv. Vi indsamler og bruger kun de oplysninger, der er nødvendige for at overvåge din EcoTree-konto og for brugen af vores tjenester. De fleste af disse oplysninger kan du selv ændre fra din konto på vores hjemmeside. Hvis du ikke kan finde det, du ønsker, kan du kontakte os på hello@ecotree.green. Dine oplysninger vil aldrig blive kommunikeret, udlejet eller solgt til en tredjepart.
Du kan finde vores persondatapolitik her.

Hvad sker der, hvis EcoTree går konkurs?

Du kan være sikker på, at vi ikke har planer om at forsvinde, og en række institutionelle investorer har sluttet sig til os - en garanti for vores virksomheds soliditet.
Uanset hvad der sker, vil du altid forblive ejer af dine træer. I værste fald vil en kurator blive udpeget af konkursdommeren for at bevare dine rettigheder og dermed vedligeholdelsen og forvaltningen af skovene.

Har du brug for hjælp?

Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte vores kundeservice!