EcoTrees etiske udvalg

Fordi vi ikke er fejfrie. Fordi vi kan lære af folk med mere erfaring. Fordi integritet er vores rettesnor. Det er grundene til, at EcoTree har gerne ville etablere et uafhængigt etisk udvalg, der består af civilsamfundets ledere, der er anerkendt for deres færdigheder og integritet. Dette råd sikrer respekt for de grundlæggende værdier hos EcoTree og forebyggelse af interessekonflikter.

Chantal

chantal de leiris

Tidligere stedfortrædende anklager for den økonomiske afdeling ved anklagemyndigheden i Paris, nu æresdommer (ikke retslig).

Jean-Marie

Jean-Marie Culpin

Polytekniker, mineingeniør og marketingdirektør for Orange-gruppen.

Edward

Edward Lorne

Skovekspert, godkendt af Det Nationale Råd for Jord-, Landbrugs- og Skovdriftsekspertise. Uddannet ved IHEDREA.

Brice

Brice Lefranc

Jurist, direktør for Sammenslutningen for Vand og Skov (AFEF).

Benoît

Benoît du Mesnil

Ekspert i kapitalforvaltning, tidligere formand for Baring Asset Management i Frankrig.

Anne-Catherine

Anne-Catherine Loisier

Senator fra Côte-d'Or, formand for Skov- og Træindustriens Undersøgelsesgruppe, medlem af Det Øverste Råd for Skovbrug og Træ.

Det etiske udvalgs forpligtelser og beføjelser

Vi, de undertegnede medstiftere af EcoTree, lover ikke at engagere os i nogen form for aktivitet, der kan være grund til interessekonflikter, der kan skade vores kunders interesser.

Vi forpligter os mere specifikt under ledelse og kontrol af det etiske udvalg, hvis hovedopgave er at forhindre enhver risiko for interessekonflikter, til:

  • At al EcoTrees skovforvaltning udføres med den største respekt for skovens cyklus og økosystem ved at tilstræbe en narturnær skovdrift.
  • At afstå fra enhver professionel eller personlig investering i EcoTrees offentlige tilbud.
  • At enhver beslutning, der positivt, neutralt eller negativt påvirker værdiansættelsen af en skov, er underlagt validering fra det etiske udvalg, der skal verificere, at denne beslutning ikke er blevet påvirket på nogen måde.
  • At udbetaling af kapitalgevinster til investorer ikke passerer gennem EcoTrees bankkonti på nogen måde, men er genstand for en direkte transaktion med den juridiske eller fysiske person, der erhverver det fældede træ.
  • At midlertidig udtynding skal udføres på en moderne måde, således at det på ingen måde påvirker det forventede udbytte og det forventede økologiske udbytte på det pågældende skovområde. Med henblik herpå vil denne risiko blive forhindret ved en ad hoc-revision af en skovdrifsekspert efter hver periode med udtynding og vedlagt den årlige ledelsesberetning.
  • At det etiske udvalg kan træffe foranstaltninger om ethvert problem og anmode om ekstern revision, når de finder det nødvendigt.