06/04/2022

Hvilke konsekvenser har skovrydning - og hvad kan vi gøre?

Skovrydning er et stort problem, som kræver global handling. Men hvad kan privatpersoner og virksomheder gøre for at sætte en stopper for skovrydning?

Kia Eg
Kia EgB2C Vækst- og Markedsføringsmanager
Hvilke konsekvenser har skovrydning - og hvad kan vi gøre?

Skovrydning betyder, at et område, hvor der tidligere har været skov, bliver til en anden type land, for eksempel landbrugsjord, boliger eller anden åben mark. Det kan også dække over omfattende fældning af træer, som skal bruges til ressourcer. Men hvorfor er det vigtigt at stoppe skovrydning, og hvad kan vi gøre?

Mange associerer skovrydning med Amazonas, et område i Sydamerika, hvor vigtige naturressourcer er blevet ødelagt over mange år. Men det er et problem i store dele af verden. Heldigvis begynder vi at blive mere og mere opmærksomme på det, og det er på tide at vi får styr på det, mens vi stadig har mulighed for at vende udviklingen.

På FNs klimamøde COP26 lovede over 100 lande at stoppe skovrydningen inden 2030. Det giver håb om, at verden sammen kan gøre en reel indsats, som gør en forskel. Men det kræver mere end ambitiøse løfter - retorikken skal blive til virkelighed.

Bidrag til skoven hver måned

Skovrydning i et historisk perspektiv

Skovrydning har en meget lang historie. Allerede i den tidlige stenalder blev skovområder ryddet for at skabe plads og skaffe materiale til afbrænding. Men på den tid var skovrydningen ikke organiseret, og det tog lang tid, før det begyndte at handle om landbrug og andre moderne aktiviteter.

Eftersom det var i en meget lille og uorganiseret skala gjorde det ikke en særlig stor forskel for planetens skove i det store billede. Men da samfundet blev industrialiseret og moderniseret, begyndte ikke-bæredygtigt skovbrug og landbrug at påvirke skovene negativt. I begyndelsen - inden mennesker rundt om i verden begyndte at indse omfanget - gik det meget hurtigt. Globalt set fortsætter skovrydningen i dag stadig.

Skovrydning - konsekvenser og miljøpåvirkning

Træer er kulstoflagre, som binder kuldioxid. En stor negativ konsekvens af skovrydning er, at mere kulstof slipper ud i atmosfæren og bidrager til klimaforandringer.

Desuden er skoven et område, som har stor betydning for biodiversitet. Når skov forsvinder eller forringes, ødelægges naturlige økosystemer, og dermed forsvinder områdets dyre- og plantearter også.

Skoven har også andre vigtige værdier, ikke mindst i et socialt og kulturelt perspektiv. Når skoven forsvinder, kan vi ikke længere få en pause fra byggeri, støj og stress, for eksempel ved at gå en tur i skoven.

Skovrydning i Europa og resten af verden

Skovrydning finder sted i store dele af verden. Det er især et stort problem i troperne, hvor voksende industrier ofte fjerner naturlige økosystemer. Truede mangroveskove og tropiske skove bliver til palmeolie-, soja- og rejefarme.

Skovrydning ødelægger ikke kun dyre- og plantelivet. Mange mennesker lever i skovområder og er afhængige af skoven for at kunne forsørge sig eller få fat i mad. Når skoven forsvinder eller forandres, er der risiko for, at deres livsvilkår forringes.

Ifølge Europa-Parlamentet optager EUs skove, hvad der svarer til 8,9% af drivhusgadudledningen. Det tal vil vi gerne øge!

Årsager til skovrydning

Skovrydning sker af mange årsager. Nogle af de mest udbredte er:

  • Landbrug og afgræsning
  • Bebyggelse
  • Ikke-bæredygtigt skovbrug
  • Naturkatastrofer

Landbrug og afgræsning

Gennem årene er mange skovområder forsvundet for at give plads til landbrug og græsningsarealer. Det er - og bliver ved med at være - en af de dominerende årsager til skovrydning.

Bebyggelse

En stigende mængde mennesker på planeten betyder mere bebyggelse. Det er desværre ofte skov og anden værdifuld naturjord, som forsvinder for at gøre plads.

Ikke-bæredygtigt skovbrug

Trods mere opmærksomhed på skovrydning drives der stadig ikke-bæredygtigt skovbrug mange steder i verden. Men hvad betyder det? Jo, fremfor alt betyder det, at skovbruget efterlader en total afrydning, hvor biodiversiteten bliver ødelagt og variationen i dyre- og planteliv forsvinder. Det kan også handle om monokulturer, hvor skovene kun består af én eller få træsorter, eller træsorter som giver en stor økonomisk gevinst på bekostning af naturen.

Naturkatastrofer

Skovbrande ødelægger flere millioner hektar skov rundt omkring i verden hvert år. I takt med at klimaforandringer forværres, bliver naturkatastrofer som skovbrande, tørke og oversvømmelser mere almindelige. Desværre bliver det en ond cirkel, eftersom færre træer indebærer kraftigere klimaforandringer.

Kan man genoprette ødelagte skove?

Land, som tidligere har været skov, kan godt genoprettes, men det tager lang tid og kræver store indsatser. Dels tager det tid for træerne at vokse sig store og stærke igen, og dels tager det tid før dyr og plantevækst begynder at vende tilbage. Men gennem bæredygtigt skovbrug, som tager hensyn til naturen, er det muligt. 

Lær om EcoTrees skovbrug

Bæredygtig skovbrug eller ingen skovbrug overhovedet?

Et spørgsmål, mange sidder med, er, om skoven overhovedet bør udnyttes. Er det ikke bedre bare at lade den være i fred i det hele taget? Meningerne er meget delte, men vi mener i EcoTree, at skoven bestemt kan bruges og plejes på samme tid. Det er en værdifuld ressource, som giver os materialer, mad og jobs - det er bare et spørgsmål om at bruge skoven på en bæredygtig og hensynsfuld måde!

Men det kræver også et bæredygtigt skovbrug, som handler om mere end blot plantning og fældning af træer. Økosystemer og biodiversitet skal holdes for øje, og det er vigtigt at have styr på, hvilke trætyper skal vokse i den rigtige skov. Derfor er der virkelig stor forskel på skovbrugsmetoder.

Vil du gøre en indsats for skoven? Her er din mulighed!

Skovrydning er et globalt problem, som kræver globale løsninger. Skoven har brug for at blive beskyttet og genoprettet. Her hos EcoTree fører vi an, og tager engagerede privatpersoner og virksomheder med på rejsen. Du får mulighed for at eje træer, som vokser sig store og stærke, og som beskytter skoven og dens biodiversitet på lang sigt. Når træet efter mange år er blevet gammelt og skal fældes, bliver det til bæredygtigt tømmer, og vi planter nye træer i det gamle træs sted. Efter tømmeret bliver solgt, får du 100% af indtjeningen - en fin bonus!

Gør en indsats allerede i dag! Køb træer i vores TræShop.

Gør en indsats i dag

Modtag nyheder om EcoTree

Modtag nyheder om EcoTree

Det tager kun et sekund at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du vil modtage historier fra EcoTrees skove og biodiversitetsprojekter, gode tilbud og informationer om nye træarter. Plus meget mere!
Læs mere Læs mindre
ecotree newsletter

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16/04/2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25/03/2024
BlogHvad er Skovens Dag og hvornår er det?Kia Eg09/03/2023

Vores udvalg af træer

Vi ønsker at muliggøre, at enhver kan gøre noget til fordel for naturen og hjælpe os med at leve i en mere harmonisk verden. Så hvorfor ikke blive ejer af et træ i en af vores europæiske skov og hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer?

3870Arbre13425%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/04/c655e758f256168e2dce85019615878c69c8b85d.jpgSpidslønUensaldrende skov Orø-Margrete-skoven 4490https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/oroe-margrete-skovenhttps://ecotree.green/da/valgmuligheder/4490-sj%C3%A6lland/oroe-margrete-skoven/spidsloen/3870
Spidsløn 134 kr
Alder: 0 til 2 år
Orø-Margrete-skoven
Sjælland, Danmark
4064Arbre14025%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/05/a940451aa0d11446048cb0bcad9796fb2d4a55dd.jpgHasselUensaldrende skov Den Gamle Grus-skov i Nysum 7755https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/den-gamle-grus-skovhttps://ecotree.green/da/valgmuligheder/7755-nordjylland/den-gamle-grus-skov/hassel/4064
Hassel 140 kr
Alder: 0 til 2 år
Den Gamle Grus-skov i Nysum
Nordjylland, Danmark
4071Arbre14025%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/03/8931b3cbc83d13687b1b411f16241419fb5aac14.jpegVinteregUensaldrende skov Den Gamle Grus-skov i Nysum 7755https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/den-gamle-grus-skovhttps://ecotree.green/da/valgmuligheder/7755-nordjylland/den-gamle-grus-skov/vintereg/4071
Vintereg 140 kr
Alder: 0 til 2 år
Den Gamle Grus-skov i Nysum
Nordjylland, Danmark

Bemærk, at der forekommer salgsfremmende kommunikation. Læs mere her.

Se vores træer