08/11/2021

Hvad er bæredygtigt skovbrug, og hvorfor er det vigtigt for skoven?

Her gennemgår vi, hvad bæredygtigt skovbrug betyder, og hvad der er op og ned, så fremtidige generationer også kan nyde godt af alt det, skoven har at byde på.

Dan Howis Lauritsen
Dan Howis LauritsenInternational Kommunikation & PR
Hvad er bæredygtigt skovbrug, og hvorfor er det vigtigt for skoven?

Med bæredygtigt skovbrug er det muligt både at bruge skoven til bæredygtige ressourcer og samtidigt bevare biodiversiteten i skovens økosystem.

Her hos EcoTree arbejder vi med bæredygtigt skovbrug. Det er en nødvendighed, hvis kommende generationer også skal kunne nyde godt af alle de muligheder, skoven har at byde på. Desværre falder mængden af ​​skovarealer på tværs af vores planet. Men hvad kendetegner egentlig bæredygtigt skovbrug?

Hvad er bæredygtigt skovbrug?

Mange steder i verden er skovene blevet drevet på en uholdbar måde og er derfor blevet reduceret eller endda helt forsvundet. Der findes dog en anden måde at forvalte skove på, og det er igennem bæredygtigt skovbrug. Med bæredygtigt skovbrug er det muligt både at bruge skoven til bæredygtige ressourcer og samtidigt bevare biodiversiteten i skovens økosystem. Der skal være balance – og moderne metoder kan sikre et skovbrug der tager højde for både de biologiske og bæredygtige aspekter, samtidigt med at man benytter træet som en ressource. 

Bæredygtig skovdrift handler således ikke om at lade skoven stå helt urørt hen. Skoven kan være en ressource, der både kan bruges på en ansvarlig og langsigtet måde.

Fundamentet i bæredygtigt skovbrug

Ideen bag bæredygtigt skovbrug handler ikke om at stoppe med at bruge træer som en ressource. I stedet handler det om at sikre den rette balance. Skoven skal dyrkes og bidrage med værdifulde ressourcer til samfundet, eksempelvis som bæredygtigt tømmer til møbler og konstruktion. Men lige så vigtigt er det, at skoven bevares, herunder at sikre økosystemets biologiske diversitet. Desuden bør skovbruget ikke skabe ensidige monokulturer, der kun består af bestemte træarter og aldre.

Inden for bæredygtigt skovbrug taler man ofte om tre mål: biologisk , økonomisk og sociokulturelt. Alle tre mål skal opfyldes, hvilket kræver en god balance og perspektiv. 

Biologiske målsætninger

Når vi taler om bæredygtigt skovbrug, omhandler det som regel først og fremmest det biologiske aspekt. Og det er helt naturligt da en stor del af biologien består i at beskytte skovens økosystem, bevare den biologiske diversitet og sikre at skoven på bedste vis er i stand til at modstå klimaforandringerne. Her handler det om at sikre naturkapitalen, så også fremtidige generationer kan nyde godt af samme skov.

Økonomiske målsætninger

Træ bidrager til mange forskelligartede formål i samfundet. Desværre har ubæredygtig skovdrift ført til en generel skepsis over for overhovedet at bruge skoven som en ressource. Men vi, der går ind for bæredygtigt skovbrug, mener, at det er muligt både at skabe værdi ud fra skovens ressourcer og samtidigt sikre skovens bæredygtighed og biodiversitet. 

Sociokulturelle målsætninger 

Det er vigtigt ikke at glemme det sociokulturelle aspekt. Skove er et mødested for livsstile, kultur, læring og udvikling. Uden vores skove forsvinder mulighederne for eksempelvis vandreture, naturlegepladser og cykelture. I Danmark får vores skove besøg af 70 millioner skovglade folk om året!   

Hvad betyder bæredygtigt skovbrug i praksis?

Love, regler og holdninger er én ting. Men hvad betyder bæredygtigt skovbrug egentlig i praksis? Ja, der er mange fortolkninger, men ofte handler det om, hvordan skovens ejer vælger at varetage og forvalte skoven.

Tidligere blev store skovarealer ofte fældet gennem såkaldt skovrydning, der efterlader store, åbne arealer. Hos EcoTree fælder vi kun udvalgte træer og holder os derfor langt væk fra skovrydning. På denne måde sker genvæksten i skoven også trin for trin, hvilket betyder, at skovene ikke bliver monokulturer med få træarter i samme størrelse.

Og denne tilgang er knyttet til en anden central del af bæredygtigt skovbrug. Når skoven får lov til at vokse på en naturlig og varieret måde, bevares de oprindelige økosystemer og skovens biodiversitet. Dette står i skarp kontrast til monokulturer, hvor det kun er visse planter og dyr, der kan trives.

Skoven – et kulstoflager

Et emne der har fået mere og mere opmærksomhed er skovens rolle som kulstoflager. Klimaændringer er et stort problem, og med mindre mængde skov, forstærker det konsekvenserne. Træer binder nemlig kulstof fra atmosfæren som en del af deres fotosyntese.

Flere træer og en større spredning af skov kan således bidrage til at modvirke klimaforandringerne. Desuden kan det kulstof, der opfanges af træerne, forblive i træet over lang tid. Derfor kan træer - der både bidrager med biodiversitet og bæredygtig tømmer - være en del af løsningen på klimaets udfordringer.

Hvorfor skal skoven overhovedet bruges?

Et spørgsmål om bæredygtigt skovbrug, der ofte opstår, er hvorfor skoven overhovedet skal bruges som en ressource. Nogle mener, at skoven slet ikke skal røres, men vi  tror på, at man både forvalte skoven på bæredygtig vis, og dermed sikre biodiversiteten, og samtidigt bruge træet som bæredygtig ressource, og dermed levere værdi til samfundet. 

Støt bæredygtigt skovbrug - og bliv træejer igennem EcoTree

Vil du støtte bæredygtigt skovbrug og samtidigt yde et bidrag til bevaring af vores skove? Så kan EcoTree være noget for dig. Vi passer på skove i Europa, hvor private og virksomheder kan tage ejerskab over træerne. I takt med at de vokser, fungerer dine træer som kulstoflager, og når de endelig høstes og bruges som bæredygtigt tømmer, er 100% af fortjenesten din! 
 

Køb træer hos EcoTree

Spørgsmål? Kontakt os!

Modtag nyheder om EcoTree

Modtag nyheder om EcoTree

Det tager kun et sekund at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du vil modtage historier fra EcoTrees skove og biodiversitetsprojekter, gode tilbud og informationer om nye træarter. Plus meget mere!
Læs mere Læs mindre
ecotree newsletter

Pak kurven, det er tid til skovtur