Bos van Cleden Poher

EcoTree

  onbewolkt

  7,96  °C
temperatuur

  94  %
vochtigheid

  1,51  km/h
wind

  1015  hPa
atmosferische druk

Het bos van Cléden-Poher ligt in de gelijknamige gemeente in Finistère in Bretagne en groeit op leemgrond. Het lariksbos, dat niet meer onderhouden werd voordat wij het beheer overnamen, verkeerde in slechte staat.
Daarom hebben we verschillende soorten geplant, aangepast aan de bodemgesteldheid, de geologische omstandigheden en de overvloedige regenval (960 mm/jaar). Het bos ligt in een diepe vallei die wordt gevormd door beboste corridors en uiterwaarden aan weerszijden van de meanderende Aulne en aangrenzende valleien en zijrivieren. De Aulne, die door een klein deel van het bos stroomt, is een beschermd gebied voor drie soorten, waaronder de Europese otter. Voor het behoud van de habitat is het belangrijk om de rivieroevers, bossen, alluviale bossen, natuurlijke weiden en het heggennetwerk van alle wetlands te behouden. Om de zalmpopulatie in stand te houden, moet aandacht worden besteed aan rivierbeddingen en oevers, het herstel van paaigronden en de verbetering van de waterkwaliteit.
De Aulne valt ook onder de habitatrichtlijn Natura 2000, als rivier van boterbloemen. De rivier is ook van groot belang voor de voortplanting en overwintering van de grote rhinolophus en herbergt de grootste broedpopulatie Atlantische zalm in Frankrijk.

Hier vind je douglassparren, sitkasparren en andere soorten die het bos en haar biodiversiteit helpen herstellen. Niet ver van het bos loopt het kanaal van Nantes naar Brest.

Certificering PEFC : : (Wordt uitgevoerd)

Hervatting van het management : 16 mei 2019

Bossen : Tijdelijk gesloten voor publiek, het bos gaat weer open op 01/04.

Cartografie

Een foto van Bos van Cleden Poher

Foto