Gør en forskel og skab opmærksomhed

Ved at forvalte skove bæredygtigt og bevare biodiversiteten kan vi reagere på de presserende klimaforandringer!

Hvem er EcoTree?

Hvem er EcoTree?

EcoTree gør det muligt for virksomheder at tage konkrete skridt til at bevare naturen i Frankrig og Europa. At have en positiv indvirkning på klimaet ved at bidrage til væksten af bæredygtige skove og bevarelsen af biodiversitet er muligt takket være vores naturbaserede løsninger. Vi garanterer ekspertise, gennemsigtighed og kvalitet i alle de projekter, vi udvikler.
Vi er styret af fire principper: ærlighed, velvilje, ydmyghed og høje standarder.
Læs mere Læs mindre
Vianney

Et koncept, der virker

1,8 millioner træer

Så mange træer har vi plantet eller forvaltet bæredygtigt siden vores lancering i 2014.

500+ projekter

Vores projekter, der bevarer biodiversitet, inkluderer bistader, vådområder, damme og tørveområder.

5 lande

Vi udfører ekspertskovbrug på tværs af Europa.

2000+ partnere

Virksomheder samarbejder med os for at gøre en meningsfuld indsats og opfylde deres CSR-mål.

Hvad vi gør for at bekæmpe klimaforandringer

Bevaring

Vi bevarer skovene

Vi planter og forvalter skove i Europa for at skabe modstandsdygtige kulstoflagre, som fremmer biodiversiteten. Vi arbejder på lang sigt for at binde kuldioxid og begrænse ekstreme vejrhændelser.

EcoTree

Viden

Vi informerer

Vi er fortalere for skovenes skønhed og biodiversitet. Vi informerer og forklarer det presserende behov for at passe på skovene til den brede offentlighed og magthaverne

EcoTree

Værdi

Værdi i naturen

Vi er beviset på, at bæredygtig udvikling både kan have miljømæssige og økonomiske fordele - skove kan både give og gro på samme tid.

EcoTree

Hvorfor vælge EcoTree?

Klimahandling gennem skovbrug

Vi støtter og udvikler naturnært skovbrug takket være vores dygtige skoveksperter. Vi går ind for en uregelmæssig skovdriftsmetode, der fremmer biodiversiteten og den langsigtede binding af CO2. I tråd med det skovbrug, der støttes af den europæiske sammenslutning Pro Silva, som vi er medlem af, forvalter vi vores skove efter principperne om uensaldrende skov med kontinuerligt skovdække og skovbrug med blandede arter. I dag er denne type skovforvaltning den mest gunstige for dynamisk bevarelse af skovene på meget lang sigt, uden at det går ud over deres økonomiske funktion.

Kort forsyningskæde

Vores forsynings- og distributionskæde er lokal. Vi arbejder altid sammen med lokale partnere, som bringer deres ekspertise og knowhow ind i hver fase af vores bæredygtige skovbrug. Vi er overbeviste om, at lokal, bæredygtig handling er den bedste måde at bekæmpe klima- og biodiversitetskrisen.

Sociale projekter

Det sociale aspekt er i centrum af vores arbejde. Vi sørger for at arbejde med inkluderende og solidariske virksomheder.

Certificeret kvalitet

Vi er en B Corp-certificeret virksomhed, og vores metode til kulstofbinding er certificeret af Bureau Veritas. Alle vores skove er PEFC-certificerede eller i færd med at blive det, og fem af dem har FSC-mærket. Alle disse certificeringer vidner om kvaliteten af vores arbejde og vores forpligtelse til at bekæmpe klimakrisen så effektivt som muligt.

Fra dansk fremsyn til naturbaserede løsninger

Fra dansk fremsyn til naturbaserede løsninger

I 2014 tog EcoTrees fire medstiftere en tur til Danmark, hvor 90 % af alle flasker og dåser bliver returneret gennem et unikt system, hvor folk bliver betalt for at genbruge. Denne enkle idé - at belønne dem, der gør noget godt for miljøet, i stedet for at straffe dem, der ikke gør - førte til EcoTrees lancering i Frankrig i 2014. Efter en succesfuld start åbnede vi vores internationale kontor i København i 2019. Vi skaber muligheder for, at så mange mennesker som muligt kan gøre en klimaindsats gennem bæredygtigt skovbrug. Vores medstiftere udviklede et system, der kombinerer økologi og økonomi. Det er træer som en investering, der gavner både træejeren og naturen. Ud over træer har EcoTree kørt mere end 500 projekter til bevarelse af biodiversitet, som inkluderer installation af bikuber og reparation af vådområder og tørvemoser.
Læs mere Læs mindre
Co-funders

Certificeret kvalitet

EcoTree er autoriseret af finanstilsynsmyndigheden (AMF) i Frankrig, hvor vi først begyndte vores rejse. Vores arbejde bliver regelmæssigt og grundigt gennemgået af uafhængige skovbrugseksperter og organisationer.