Vær med til at bevare biodiversitet

Økosystemer påvirker jeres virksomhed. I kan gøre en forskel ved at hjælpe med at bevare biodiversitet i skoven.

Biodiversitet har værdi for virksomheder

Biodiversitet har værdi for virksomheder

Kampen mod klimaforandringer starter med at beskytte verdens dyre- og planteliv. Ved at sætte biodiversitet i centrum for jeres virksomhedsstrategi, kan I gøre en reel forskel. Ikke kun for planeten, men også for jeres virksomhed. Hos EcoTree mener vi, at bæredygtigt skovbrug og beskyttelsen af naturlige habitater for dyr og planter er vejen frem. Skove og tørvemoser er livsvigtige, komplekse økosystemer, som optager meget af det CO2, der forårsager global opvarmning. De vrimler af liv og fungerer som hjem for uendeligt mange forskellige arter, såsom insekter, svampe, fugle og pattedyr.
Ved at investere i biodiversitetsprojekter kan jeres virksomhed spille en direkte og vigtig rolle i genoprettelsen og bevarelsen af biodiversiteten.
Det siger også meget om jer som virksomhed, når I tager kampen op mod klimaforandringer. Undersøgelser fra Ipsos viser, at 80% af forbrugere mener, at virksomheder skal respektere biodiversiteten. Derudover mener 76% af ansatte, at virksomheders interesse i biodiversitet er vigtig for dem, når de søger job.
Læs mere Læs mindre
b2b-general-biodiversity.engagement.img.alt

Sådan støtter I biodiversiteten gennem EcoTree

Sådan støtter I biodiversiteten gennem EcoTree

Vi samarbejder med 22 lokale partnere om fem vigtige biodiversitetsprojekter, som blandt andet udføres sammen med skoler og programmer for folk, der skal reintegreres på arbejdsmarkedet. I hvert af vores projekter udformer vores økologer en opgørelse over de arter, der er tilstede i området. Flere år senere kan vi konkret måle indflydelsen af vores arbejde. Skove er komplekse økosystemer. FN's fødevare- og landbrugsorganisation anslår værdien af skovenes økosystemtjenester til 125 milliarder amerikanske dollars. De har potentiale til at øge verdens GDP med 490 milliarder dollars om året. For at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at passe på biodiversiteten hver dag.
Læs mere Læs mindre
b2b-general-biodiversity.ourGoodSolutions.img.alt

Vores biodiversitetsprojekter

Vådområder

Vådområder er områder, hvor vand dækker jorden enten permanent eller i løbet af bestemte årstider. Det inkluderer for eksempel skovdamme, tørvemoser og flodskove, og de er alle vigtige for dyre- og plantelivet i vandet i skovene. Tørvemoser alene lagrer cirka 30% af den CO2, der lagres i økosystemer på landjorden, og kvaliteten af vores vand afhænger af biodiversiteten i disse områder. I vores projekter i vådområder genopretter vi tørvemoser, genåbner damme og rydder blokerede skovbække.

EcoTree

Bier og blomsterhække

Bestøvning er nødvendigt for, at vi kan fremstille 80% af vores mad. Honningbier er de mest effektive insekter til at bestøve planter. Det er vigtigt at have honningbier i skovene - ikke kun for deres egen overlevelse, men også for planterne og træerne. Sammen med eksperter undersøger vi, hvor vi kan opstille bistaderne. Hvis det er nødvendigt, planter vi blomsterhække. Og I behøver ikke løfte en finger - vi sørger for at passe bierne og høste honningen.

EcoTree

Blomsterenge

En blomstrende eng giver jorden mulighed for at hvile mellem høstsæsoner, og passer perfekt ind i rammerne for økologisk landbrug. De blomstrende enge, der er rige på biodiversitet, er vigtige for bestøvende insekter, fugle og pattedyr. I vores projekter med blomsterenge forbereder vi jorden og sår planter og frø med stor omhu, så vi bedst kan fremme sjældne og lokale arter.

EcoTree

Miyawaki-inspirerede skove

Akira Miyawaki udviklede en metode, hvor tætte skove plantes på små arealer sammen med lokale træarter for at genskabe det økosystem, der engang var til stede i området. Hos EcoTree identificerer vi indfødte træarter, beriger jorden, beskytter den med muld og planter træerne. Derefter vedligeholder vi træerne og foretager opgørelser over fauna og flora.

EcoTree

Skovlandbrug

Skovlandbrug er, når træer og buske plantes på områder, der er afsat til landbrug eller græsning af dyr. Det kan give nogle afgrøder en bedre høst. Træer beriger jorden ved naturligt at tilføre kvælstof, samt ved at rense vandet i jorden. Skovlandbrug giver også landmænd mulighed for at diversificere deres indkomst, og vores team hjælper med at undersøge og gennemføre en række projekter.

EcoTree

Hvordan fungerer det?

Vi samarbejder med jer om at vælge det rigtige biodiversitetsprojekt for jeres virksomhed.

Vores eksperter udfører og monitorerer det projekt, I har valgt, og holder øje med, hvordan det gavner skovens økosystemer.

Jeres virksomhed modtager årlige rapporter, så hvor vi opsummerer projektets fremskridt.

I får mindre opdateringer undervejs, eftersom projektet udvikler sig med tiden. Vi er altid klar til at besvare spørgsmål undervejs.

I støtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

De træer, I køber i vores skove, binder CO2 og er med til at fremme biodiversiteten. Når I køber træer fra EcoTree, hjælper I aktivt planeten ved at arbejde hen imod FN’s mål for bæredygtig udvikling, og bidrager til kampen mod klimaforandringer.

graphic glass of watergraphic exponantial arrowgraphic infinity symbolgraphic eye with an earth insidegraphic tree and birds

Det siger vores partnere

Det siger vores partnere

Slut jer til mere end 1500 virksomheder
4.7500 anmeldelser
google-avis
 Marlène Pelissier

Marlène Pelissier

CSR Manager

"Det var vigtigt for os at samarbejde med en lokal virksomhed, hvor vi i fællesskab kunne udvikle lokale tiltag til fordel for biodiversitet. Projekterne er konkrete, og vi får løbende opdateringer om fremskridtene."
Amandine Rachenne

Amandine Rachenne

"Vi er stolte af at have udført skovlandbrugsprojekter med EcoTree, hvor vi har været med til at plante hække i et landbrugsområde."

Hvad siger tallene om biodiversitet?

80% af biodiversitet på landjorden findes i skovene (WWF).
I Frankrig er 30% af dyre- og plantearter truede (FN's Klimapanel).
70% flere invasive arter er blevet identificeret siden 1970 i de 21 lande, som har fulgt nøje med i udviklingen.
500.000 af planetens 5,9 millioner landlevende arter har ikke længere naturlige levesteder, som sikrer deres overlevelse, hvis ikke vi arbejder for at bevare og genoprette dem (IPBES).
75% af planetens miljøer på land anses som værende "alvorligt påvirkede" af menneskelige aktiviteter. Det samme gør sig gældende med 40% af havmiljøer (IPBES).
Læs mere Læs mindre