Biodiversitet og virksomheder: forstå og mestre emnet

Hvorfor er det nødvendigt med et white paper om biodiversitet?

I lang tid er biodiversitet blevet anset for at være sekundær til klimaforandringer på grund af mangel på værktøjer, viden og regler til at måle effekten.

I dag anslås det, at 55% af det globale BNP afhænger direkte af biodiversitet. Virksomheder er derfor nødt til at prioritere biodiversitet.

Dette white paper har til formål at hjælpe virksomheder med at forstå erhvervslivets indvirkning på og afhængighed af biodiversitet, skitserer de mange grunde til at handle og give en guide til implementering af en ESG-strategi, der inkludere biodiversitet.

Download nu