Forpligt jer til biodiversitet og skove for fremtiden

Når I støtter bæredygtigt skovbrug er I med til at beskytte biodiversitet og sikre ansvarlig produktion af materialer til fremtidens generationer.

Hvorfor har vi brug for bæredygtigt skovbrug?

Hvorfor har vi brug for bæredygtigt skovbrug?

Skove er planetens næststørste kulstoflagre, og samtidig er de hjem for 80% af verdens landlevende dyre- og planteliv.
Skovenes rige biodiversitet afhænger af, hvor stor variationen af arter er. Vi driver bæredygtigt skovbrug, som minimerer menneskeskabte ændringer i naturen, så vi kan fortsætte med at respektere og beskytte de naturlige økosystemer. Ved hjælp af naturnære metoder kan vi få ressourcer fra skovene på en bæredygtig måde uden at skade skovens biodiversitet eller dens øksosystemer.
Læs mere Læs mindre
ecotree

Bæredygtigt skovbrug bevarer biodiversiteten

Uensaldrende skove

Vores skove har træer i forskellige aldre for at fremme biodiversiteten og undgå totalrydning af træer, når deres livscyklus slutter.

EcoTree

Blandede arter

Vi driver ingen monokulturskove. Vi planter altid forskellige træarter for at øge den naturlige modstandsdygtighed i vores skove.

EcoTree

Ingen kemikalier

Vi bruger aldrig kemiske pesticider i vores skove. Unge, små planter bliver beskyttet af midlertidige hegn og naturlige midler, der afholder dyr fra at spise dem.

EcoTree

Bevaring af økosystemer

Vores økologer laver opgørelser i vores skove for at fastslå, hvilke arter der har brug for ekstra beskyttelse, og hvilke handlinger, vi bør tage i området. Vi holder øje med resultatet af vores arbejde over tid.

EcoTree

Vores projekter i tal

49 skove (1200 hektar)

1.2 millioner træer, som forvaltes bæredygtigt

Over 550 biodiversitetsprojekter

225 bistader installeret

Over 70 lokale partnere

Og mange flere sociale tiltag