Sponsorer bistader med din virksomhed

Hjælp biodiversiteten ved at sponsorere bistader og plante blomsterhække for at beskytte bierne.

Invester lokalt for global indflydelse

Biavler arbejder på bistader

Lokalt

Vi samarbejder med lokale partnere. Vores biavlere er eksperter i hver af de miljøer, som de enkelte bistader er installeret i.
Læs mere Læs mindre
Skovejere og naturfolk arbejder sammen

Socialt

Vi prioriterer sociale indsatser og samarbejder med inkluderende og solidariske virksomheder.
Læs mere Læs mindre
skovbrugsforanstaltninger

Målbart

Vi giver jer KPI'er, så I kan evaluere samarbejdet med os og inkludere dem i jeres rapportering.
Læs mere Læs mindre

Hvordan fungerer projekterne?

Vores økologer laver en opgørelse i området over den omkringliggende flora og fauna som grundlag for bistadeprojektet.

Vi udarbejder en handlingsplan for projektet sammen med de lokale aktører og beslutter, hvor mange bistader vi kan opstille, og behovet for blomsterhække og meget mere.

Teknisk opfølgning og overvågning af bistaderne og deres omgivelser. Vi deler data med dig for at visualisere din positive indvirkning.

De støtter biodiversitetsprojekter for lokale bestøvere

Kuehne+Nagel

Kuehne & Nagel har indgået et partnerskab med EcoTree og støtter forskellige skovbrugs- og biodiversitetsprojekter i Frankrig for at gennemføre en CSR-strategi, der involverer alle deres medarbejdere. Indtil videre har Kuehne & Nagel sponsoreret 10 bistader og plantning af blomsterhække for at skabe et livligt skovmiljø for bi-kolonier.

EcoTree

Cora

I 61 Cora-butikker i Frankrig blev der i maj 2022 igangsat en indsamlingskampagne i samarbejde med MicroDon. Kunderne kunne vælge at runde beløbet af deres indkøb op, og de indsamlede penge vil blive brugt til at oprette forskellige projekter til genopretning af biodiversiteten. Der blev f.eks. finansieret 10 bistader i Châtelain-skoven med et overvågningssystem til at følge biernes trivsel og miljø.

EcoTree

OnlyOne

Gennem deres partnerskab med EcoTree giver finansappen OnlyOne deres kunder mulighed for at støtte biodiversiteten, når de åbner en konto, og når de foretager indkøb. Ved hver transaktion doneres en del til EcoTree til støtte for forskellige biodiversitetsprojekter, hvilket gør det muligt at finansiere Pézarche-skovens bistader.

EcoTree

Adova

Adova valgte at sponsorere et bistade og at plante blomsterhække i en af EcoTrees skove. Gennem partnerskabet ønskede Adova at konkretisere deres engagement i skoven og i bevarelsen af dens økosystemer og samtidig øge bevidstheden hos deres medarbejdere.

EcoTree

Lær mere om sponsorering af bistader

Hvorfor involvere min virksomhed i at støtte bierne?

Bierne er uundværlige til bestøvning og er direkte ansvarlige for produktionen af 80 % af vores fødevareafgrøder. Uden dem ville de fleste af vores plantearter ikke være i stand til at reproducere eller vokse. Ifølge en rapport fra IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), under FN, afhænger mere end halvdelen af verdens BNP af naturen (40.000 mia. euro). Virksomheder kan reducere deres indvirkning på bestøverne ved at sponsorere bistader. Det fremgår også af rapporten, at "arealanvendelse, intensiv landbrugsdrift og pesticidbrug, miljøforurening, invasive arter, patogener og klimaændringer" er de vigtigste årsager til, at bestøvernes mangfoldighed og sundhed er truet.

Hvordan afgør I, hvor mange bistader der skal sættes op?

Det er ikke alle vores skove, der har brug for bistader, og vi sikrer os altid, at honningbierne ikke konkurrerer med vilde bier og andre bestøvere i området. Nogle af vores skove har dog de rigtige træarter og den rigtige flora til at huse bistader. Disse bistader gør det muligt at bestøve blomster, som ikke kan reproducere sig uden insektbestøveres hjælp. I vores sponsorløsning passer biavlerne bistaderne i to biavlssæsoner. Når de to år er gået, kan du forny dit partnerskab. Vores tilbud er tilpasset dit budget og opfylder samtidig de behov, som biavlere, skovbrugere og videnskabsmænd har identificeret for projektet.

Hvad sker der med honningen?

I 2023 donerede vi 3,4 ton honning, indsamlet af vores biavlere, til fødevarehjælpen Restos du Cœur. Det er vigtigt for vores os, at det arbejde, som vi udfører til fordel for naturen, også har en positiv indvirkning på vores samfund. Når du forpligter dig til at støtte en bistade, støtter du således en hel værdikæde: fra støtte til lokale biavlere til solidariske investeringer, herunder genoprettelse af biodiversiteten.

Hvordan kan jeg gøre mere?

Du kan gøre en reel forskel ved at støtte bierne, men det er også fornuftigt at kombinere det med andre tiltag, så man tager hensyn til bevarelsen af biodiversiteten som helhed og i en global økosystemkontekst. Hvis du sponsorerer bistader, kan du også tilføje genoprettelse af vådområder, som giver bierne mulighed for at trives. Bierne har brug for både blomster og adgang til vand inden for tre kilometer fra deres bistade for at overleve.