Vær med til at bevare biodiversitet

Økosystemer påvirker jeres virksomhed. I kan gøre en forskel ved at hjælpe med at bevare biodiversitet i skoven.

Vores biodiversitetsprojekter

Vores biodiversitetsprojekter

Biodiversitet fond

Genopretning af terrestrisk biodiversitet i økosystemer
Læs mere Læs mindre
Vores biodiversitetsprojekter

Burnt forests

Restoration and planting projects
Læs mere Læs mindre
Vores biodiversitetsprojekter

Bestøvning

Etablering af enge og opsættelse af bistader
Læs mere Læs mindre
Vores biodiversitetsprojekter

Vådområder

Restaurering og etablering af damme, søer og vådområder.
Læs mere Læs mindre
Vores biodiversitetsprojekter

Skovlandbrug

Bevarelse af biodiversitet og jordens frugtbarhed
Læs mere Læs mindre
Vores biodiversitetsprojekter

Marin biodiversity

Bevaring og restaurering af mangrover og søgræs
Læs mere Læs mindre

Bliv en del af vores biodiversitetsfond

Skab en positiv indflydelse på flere biodiversitetsprojekter på tværs af økosystemer i Europa. Fra frodige vådområder til blomstrende enge. Med dit bidrag styrker vi adskillige europæiske projekter - og har en social impact på samme tid.
Klar på at høre mere?
Læs mere Læs mindre

Oplev vores samarbejdspartneres biodiversitetesprojekter.

Lad os forbedre biodiversiteten sammen

Siden september 2020 har H&M doneret nettoindkomsten fra salg af papirbæreposer til EcoTree. Initiativet har støttet mere end 20 biodiversitetsprojekter i Frankrig. Blandt disse projekter deltager H&M i genopretningen af to vådområder på 3,5 ha i Bretagne, installation og vedligeholdelse af 247 bistader og 100 fuglekasser, oprettelsen af to skov-uddannelsesruter i det nordlige og centrale Frankrig, tre undervandsoprydningsaktioner nær Marseille og Saint-Tropez, genopretningen af den afbrændte Marzols-skov i det sydlige Frankrig, plantning af en naturlig frugthave i Langonnet-skoven i Bretagne og oprettelsen af en blomstereng i Préaux-skoven.

EcoTree

Sponsorering af bistader og skovplantning

Siden 2021 har XBEE Enzyme Fuel Technology og EcoTree været partnere. Virksomheden har sponsoreret fire bistader i vores Châtelain og Plouray skove, samt plantet mere end 50 træer i og omkring Bretagne, Frankrig.

"Vi er virkelig glade for dette partnerskab med EcoTree! Vi er glade for at hjælpe bierne og for at plante træer i denne smukke region i Frankrig, og vi er glade for at gøre mere for vores miljø!" - Ronan Pennec, administrerende direktør i XBEE.

EcoTree

Plantning af blomstereng

Rubel & Menasché har plantet 500 m2 blomstereng i Normandiet, Frankrig. Tidligere var området en græsmark omgivet af landbrugsjord, hvilket betød de vilde bestøvere ikke fik nok føde. Den nye blomstereng vil både tilbyde mad nok, men også bidrage til andre fordele for området herunder begrænsning af jorderosion, forbedring af landskabet, diversificering af jordbrug og meget mere.

EcoTree

Udvikling af skovlandbrug

I anledning af sit 30-års jubilæum lancerede Danival initiativet #TousEngagés, hvilket kan oversættes til #AlleBidrager. For hvert Danival-produkt, der blev købt i butikskæden Naturalia, blev der doneret 4 kr. til et EcoTree skovlandbrugsprojekt. Initiativet gjorde det muligt at omdanne 8 hektar, der blev brugt til produktionen af økologiske svampe, til et mere bæredygtigt og produktivt økosystem gennem skovlandbrug.

EcoTree

Se vores hvidbog om biodiversitet og forretning: de grundlæggende principper

Se vores hvidbog om biodiversitet og forretning: de grundlæggende principper

En guide til at forstå virksomheders indvirkning på og afhængighed af biodiversitet. I dag udhules biodiversiteten 100 gange hurtigere end tidligere masseudryddelser! I dette white paper forklarer vi, hvordan virksomheder påvirker og er afhængige af biodiversitet, og hvordan du kan integrere dem i din CSR-strategi. Vi håber, at du ved at læse det vil få en bedre forståelse af, hvor vigtigt det er at bevare biodiversiteten, og at det vil give dig nøglen til at handle.
Læs mere Læs mindre
biodiversity white paper

Hvordan fungerer det?

Vi samarbejder med jer om at vælge det rigtige biodiversitetsprojekt for jeres virksomhed.

Vores eksperter udfører og monitorerer det projekt, I har valgt, og holder øje med, hvordan det gavner skovens økosystemer.

Jeres virksomhed modtager årlige rapporter, hvor vi opsummerer projektets fremskridt.

I får mindre opdateringer undervejs, eftersom projektet udvikler sig med tiden. Vi er altid klar til at besvare spørgsmål undervejs.

I støtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

De træer, I køber i vores skove, binder CO2 og er med til at fremme biodiversiteten. Når I køber træer fra EcoTree, hjælper I aktivt planeten ved at arbejde hen imod FN’s mål for bæredygtig udvikling, og bidrager til kampen mod klimaforandringer.

graphic glass of watergraphic exponantial arrowgraphic infinity symbolgraphic eye with an earth insidegraphic tree and birds