6. mar. 2023

Hvad er CO2-kompensation for virksomheder?

Læs om CO2-kompensation for virksomheder, og hvordan jeres virksomhed kan gøre det til en del af jeres ESG- og SBTi strategi.

Kia Eg
Kia EgB2C Vækst- og Markedsføringsmanager
Hvad er CO2-kompensation for virksomheder?

Hvis klimaindsatsen er en del af jeres virksomheds ESG-strategi (miljømæssige-, sociale-, og styringsmæssige strategi) eller en vigtig brik i virksomhedens forpligtelser til at udvise socialt ansvar (CSR), har I sikkert hørt om CO2-kompensering. Men kan CO2-kompensation som en form for klimakompensation virkelig opfylde jeres bæredygtighedsmål og have en positiv indvirkning på miljøet?

Hvad er CO2-kompensation?

CO2-kompensation er en måde at kompensere for jeres CO2-emissioner på ved at finansiere en tilsvarende eller større CO2-besparelse et andet sted. For virksomheder betyder det ofte, at de investerer i miljøprojekter som led i en bredere ESG-strategi, som kan omfatte kulstofopsamling og kulstoflagring.

Først og fremmest er det vigtigt at beregne jeres virksomheds emissioner og gøre alt, I kan, for at reducere jeres CO2-fodaftryk. Det er ikke realistisk at være helt emissionsfri, så CO2-kompensation kan spille en vigtig rolle i forbindelse med at opnå net-zero status.

Det er også vigtigt at huske, at en videnskabeligt baseret tilgang skal omfatte emissioner. Man kan ikke længere begynde at kompensere for emissioner uden også at have en reduktionsstrategi på plads. Hvis I foretager disse ændringer i jeres egen virksomhed, vil det have den største effekt.

I bund og grund giver CO2-kompensation jeres virksomhed mulighed for at kompensere for uundgåelige, resterende CO2-emissioner og eventuelle negative virkninger, som jeres virksomhed har på klimaet. Når det så drejer sig om at vælge en kompensationsløsning, er der masser af muligheder.

CO2-kompensation som virksomhed

Flere og flere virksomheder får øjnene op for, at klimaændringer er meget mere end en trussel mod naturen. Det har betydelige økonomiske konsekvenser på samfundet, som påvirker alle virksomheder i et eller andet omfang, og derfor er det vigtigt at engagere sig og tage handling.

Det stærkeste argument for CO2-kompensation er den positive effekt, det kan have på miljøet. Virksomheder vælger også CO2-projekter for at:

 • Opfylde love og bestemmelser
 • Indgå i ESG-strategier, -politikker og -mål
 • Tiltrække klienter, kunder og medarbejdere
 • Forberede sig på fremtidige ændringer i regler og krav

Mens nogle virksomheder føler sig tvunget til at skride til handling og reducere deres CO2-fodaftryk af miljømæssige årsager, er der altid andre fordele ved denne form for klimakompensation.
En réel indsats for klima og biodiversitet adskiller virksomhederne fra mængden. Det har en positiv effekt på kundeloyalitet og tiltrækker nye talenter til at hjælpe virksomhederne med at vokse, hvilket er særligt nyttigt på et konkurrencepræget arbejdsmarked.

Der er også stor sandsynlighed for, at jeres virksomhed på et tidspunkt vil blive forpligtet til at rapportere om sin miljøpåvirkning, hvis ikke I allerede gør det.

Kom i gang med CO2-kompensation

Det første skridt, før I går i gang med et CO2-kompensationsprogram, er at måle jeres nuværende påvirkning. Når I har beregnet jeres emissioner og er i stand til bedre at forstå, hvor I forårsager mest skade på klimaet, kan I begynde at træffe informerede beslutninger om jeres ESG-strategi.

Når I ved mere om jeres emissioner, skal I først arbejde på at reducere dem så meget som muligt. Her er processen i tre simple trin, som I skal huske på.

1. Mål jeres CO2-aftryk

2. Reducer jeres kulstofemissioner

3. Kompenser for jeres historiske emissioner eller eventuelle restemissioner

Hvis I begynder på CO2-kompensation uden først at tage ansvar for jeres egne emissioner, kan andre se det som en undskyldning for at fortsætte med at forurene. Hvis det helt galt, kan I endda blive beskyldt for greenwashing.

I kan dog undgå dette problem ved at vælge et kompensationsprogram, der har en réel positiv indflydelse på klimaet. Tag kontakt til vores team her hos EcoTree, og så kan vi dele vores egne naturbaserede løsninger, som vil gavne jeres virksomhed. Vi kan også anbefale nogle fantastiske services til beregning af CO2-emissioner.


Typer af CO2-kompensation

Traditionel CO2-kompensation

Traditionel CO2-kompensation indebærer en reduktion af fremtidige eller igangværende emissioner. F.eks. ved at udbygge vindkraft eller erstatte husholdningsovne med kul i udviklingslande. Enhver foranstaltning skal reducere kulstofemissionerne i forhold til, hvordan tingene ville se ud, hvis kompensationen ikke var blevet gennemført.


Naturbaserede løsninger til CO2-kompensation

Der findes alternativer til traditionel CO2-kompensation, som indebærer, at man helt fysisk fjerner CO2 fra atmosfæren. Træer og skove er en fantastisk naturbaseret løsning, da de er et af verdens største og bedste naturlige kulstoflagre.

Faktisk er træer en af de mest effektive metoder til at opsamle og lagre kuldioxid. Ingen eksisterende tekniske løsninger er lige så effektive som træer, men vi har brug for flere skove for at imødegå de udfordringer, som vores planet står over for.

Skove giver også biologisk mangfoldighed og skaber de naturlige levesteder, hvor plante- og dyreliv trives. Derfor er det vigtigt at støtte bæredygtigt skovbrug, som har en konkret virkning på klimaforandringerne og de naturlige økosystemer.

Vores tilgang til skovforvaltning hos EcoTree er, at skove med blandede arter, aldre og kontinuerlig skovdække er til gavn for naturen, biodiversiteten og bæredygtige ressourcer.

Kritik af klimakompensation

Et af de største problemer med CO2-kompensation er idéen om, at det i nogle tilfælde giver virksomhederne en undskyldning for at fortsætte med deres udledninger. Og det er desværre sandt, at nogle virksomheder betaler for at være en del af et kompensationsprogram uden overhovedet at gøre en indsats reducere deres egne emissioner.

I bund og grund handler det om at være gennemsigtig og udforme en ESG-strategi, der gør en reel forskel. Jeres opgave er at finde løsninger, der både reducerer og udligner emissioner, og vælge partnere og projekter, der har en målbar effekt.

Stil jer selv følgende spørgsmål, når I skal træffe beslutninger om kompensation:

 • Reducerer kompensationsprojektet faktisk emissionerne på den måde, som det hævder at ville gøre det, og hvordan kan denne effekt beregnes?
 • Er kompensationsprojektet uafhængigt verificeret og certificeret?
 • Vil løsningen have en langsigtet eller permanent positiv indvirkning?
 • Kan løsningen have mulige bivirkninger, f.eks. en negativ indvirkning på den lokale befolkning, hvor projekterne gennemføres?
 • Bidrager projektet til en bæredygtig udvikling?

Kommuniker virksomhedens initiativer

Bæredygtighed og klimaproblemer er noget, som flere og flere mennesker interesserer sig for, især den yngre generation.

 • 4 ud af 5 personer siger, at de sandsynligvis vil vælge et mærke med en positiv tilgang til miljømæssig bæredygtighed (SmartestEnergy).
 • I 2018 sagde unge vælgere i Sverige (18-29 år), at miljø og klimaforandringer var deres vigtigste mærkesag (Novus).
 • 76 % af personer født i 1990'erne mener, at socialt ansvar er vigtigt, når de skal vælge arbejdsgiver (Stepstone).

Når I kommunikerer om jeres virksomheds CO2-kompensation og andet bæredygtighedsarbejde, skal I være klar og gennemsigtig. Det er vigtigt at forklare præcis, hvilken indvirkning jeres virksomhed har.

Hvis I ikke kan bevise jeres påstande, risikerer I at blive beskyldt for greenwashing eller endda at overtræde visse markedsføringslove. I de seneste år har virksomheder som Brewdog og HSBC fremsat misvisende påstande og er blevet udsat for kritik med masser af skader på deres brands til følge.

Derfor er det vigtigt at finde partnere og projekter, der holder det, de lover, og som kan fremvise uafhængige certificeringer og verificerede metoder.

Der har været flere højt profilerede sager, hvor virksomheder er blevet anmeldt for greenwashing og for at komme med vildledende miljøpåstande i deres reklamer. Bøder kan være dyre, men det samme kan tabet af kundernes og klienternes tillid.

Hvis I beslutter jer for at gøre CO2-kompensation til en del af jeres ESG-strategi, er det derfor vigtigt, at I tager det alvorligt, laver jeres research og vælger den rigtige løsning.

Frivillige og regulerede CO2-markeder

I har måske hørt om to begreber, der ofte nævnes, når man taler om CO2-kompensation: de frivillige og regulerede CO2-markeder. Det er brugbart at lære mere om og forstå forskellen på de to.

Det frivillige CO2-marked (VCM) er et marked, hvor virksomheder og organisationer selv vælger at kompensere for deres CO2-emissioner. De træffer en beslutning om at gøre en klimaindsats, typisk som en del af en bredere ESG-strategi eller for at opfylde deres CSR-forpligtelser.

Det regulerede CO2-marked (RCM) er et marked, hvor CO2-kompensering er bundet af specifikke regler og love, f.eks. Kyoto-protokollen og Parisaftalen. Virksomheder og organisationer udligner deres CO2 via RCM for specifikt at opfylde foruddefinerede lovkrav.

Vælg en naturbaseret løsning med EcoTree

Hvis I leder efter en partner, der kan hjælpe jer med at håndtere jeres restemissioner og nå jeres SBTi-mål, kan vores team hos EcoTree hjælpe. Læs mere om EcoTree-konceptet, som ligger bag alt, hvad vi gør.

Bæredygtigt skovbrug

Vores naturbaserede løsninger omfatter bl.a. at give virksomheder mulighed for at eje træer i bæredygtigt forvaltede skove. Træerne fungerer som kulstoflagre og opfanger kuldioxid, mens vores skovbrugsteam arbejder hårdt for at pleje biodiversitet og naturlige levesteder.

Køb træer gennem EcoTree

Bevaring af biodiversitet

Beskyttelse af biodiversiteten er en af vores største miljømæssige udfordringer. Jeres virksomhed kan bidrage til en række projekter til bevarelse af biodiversitet, der støtter naturlige levesteder.

Støt biodiversitetsprojekter

Kontakt vores team

Vores team er altid klar til at besvare jeres spørgsmål og sikre, at I vælger den rigtige naturbaserede løsning til jeres virksomhed.
 

Få EcoTrees seneste nyheder leveret direkte til din indbakke

Få EcoTrees seneste nyheder leveret direkte til din indbakke

Tilmeld dig vores engelske nyhedsbrev og få adgang til værdifulde indsigter om CO2, klima, skovbrug, biodiversitetsprojekter og meget mere.
Læs mere Læs mindre
ecotree newsletter

Læs vores blogindlæg

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024
BlogDe vigtige fordele ved sunde økosystemerKia Eg9. mar. 2023