< Terug
5096PackArticle7525%FRhttps://bocdn.ecotree.green/blog/0001/05/defac49be786c1baea2940212fb269c250fff144.jpgOrø-Margrete koolstofkredietPakket varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/nl/offres/pack/oroe-margrete-koolstofkrediethttps://ecotree.green/nl/offres/pack/oroe-margrete-koolstofkrediet
Orø-Margrete koolstofkrediet

Orø-Margrete koolstofkrediet

1 credit staat gelijk aan het vastleggen van 1 ton CO2-equivalent. Voor meer informatie klik hier voor onze korte handleiding (engels) of voor onze white paper.

Inhoud van het pakket

1 koolstofkrediet
€ 75 incl. btw

Inhoud van het pakket

1 koolstofkrediet
Bos van Orø-Margrete
Sjælland, Denemarken

Heb je vragen? Dan hebben wij het antwoord

Je mag altijd contact met ons opnemen als je vragen hebt. Hieronder hebben we alvast een paar van de meest gestelde vragen beantwoord.

Wat is het verschil tussen het kopen van bomen en koolstofkredieten?

Als je bomen koopt, gaat je ecologische bijdrage samen met een eigendomsrecht over de bomen die je koopt. Deze bomen groeien in onze Europese bossen en worden van het begin tot het einde van de levenscyclus door onze boswachters beheerd. Je krijgt de winst wanneer het tijd is om de boom te kappen. Je ontvangt een certificaat voor je boomeigendom.

Door koolstofkredieten aan te schaffen, help je mee om een bos minstens honderd jaar in stand te houden, waarbij verschillende generaties bomen op lange termijn CO2 opslaan. Op deze manier ontvang je voor elk krediet een koolstofcertificaat dat de opvang van het equivalent van een ton CO2 rechtvaardigt. Met deze twee oplossingen draag je bij aan de ontwikkeling van bosecosystemen en hun biodiversiteit. Belangrijk om te onthouden is dat de bosbeplanting onder de duurzaamheidsclausule voor koolstofkredieten valt, terwijl de boom zelf niet permanent is (zie voor meer informatie onze white paper over CO2).

Hoe bepalen we de prijs van je kwalitatieve koolstofkredieten?

De prijs van onze koolstofkredieten wordt bepaald door verschillende factoren: we houden rekening met de kosten voor het creëren en onderhouden van het project, zoals het planten van het nieuwe bos, het beschermen van de zaailingen, het onderhoud op lange termijn en de marge die we moeten behalen. Vervolgens delen we dit door het aantal ton CO2 eq. dat is afgevangen als onderdeel van het project minus het aantal ton CO2eq. dat zou zijn afgevangen in een referentiescenario, als het project niet zou hebben plaatsgevonden. We tellen dus alleen de CO2 die is afgevangen als gevolg van het project, vergeleken met het referentiescenario.

Kan ik mijn certificaat doorverkopen?

Koolstofkredieten zijn immateriële activa die worden geregistreerd op de rekening van de houder, zijn vrij overdraagbaar en maken deel uit van de juridische activa van de houder, die ze naar eigen goeddunken kan gebruiken. Als de certificaten echter worden gebruikt in de boekhouding voor duurzaamheid, worden ze buiten gebruik gesteld en kunnen ze niet worden doorverkocht.

Is de aankoop van koolstofkredieten aftrekbaar van de belasting?

Nee, de aankoop van koolstofkredieten geeft geen recht op belastingaftrek. Als je projecten wilt steunen die in aanmerking komen voor belastingaftrek, zul je sponsorprojecten moeten financieren die geen CO2-afvanginitiatieven zijn.

Word ik op de hoogte gehouden van het project?

Je ontvangt per e-mail updates over het project dat je met je koolstofkredieten steunt: zodra de beplanting is voltooid, aan het einde van het eerste jaar na het project en wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn die je waarschijnlijk interessant vindt. Een bos groeit echter in stilte, en houdt zich verre van communicatie. Al onze bossen zijn open voor het publiek tussen maart en september, zodat je de aanplantplaatsen op je gemak kunt bezoeken.

Worden koolstofkredieten opgenomen in de extrafinanciële rapportage?

Ja, we leveren KPI's die kunnen worden gebruikt in het extrafinanciële verslag om te voldoen aan de CSRD-verplichtingen. Als onderdeel van het ESRS E1 over klimaatverandering heeft de zevende (informatieverschaffing (D7)) rechtstreeks betrekking op de opname van broeikasgassen en projecten voor de beperking van broeikasgassen die worden gefinancierd met koolstofkredieten. Het kan zijn dat een bedrijf moet rapporteren over de activiteiten die het buiten zijn eigen waardeketen onderneemt. In dit geval moet het bedrijf de aard van zijn koolstofkredieten bekendmaken (vermijding of opslag), de locatie van het project waarop ze betrekking hebben (EU of niet-EU) en of ze zijn uitgegeven als onderdeel van Nature-based (NBS) of Technology-based Solutions. Onze koolstofkredieten zijn afkomstig van Europese NBS-projecten. Onze koolstofkredieten kunnen ook worden gebruikt in andere rapportagekaders, op vrijwillige basis, zoals CDP of SBTI. Wij helpen graag om de waarde van de inzet binnen deze kaders te verhogen.