Bos van Pézarches

EcoTree

  onbewolkt

  11,39  °C
temperatuur

  78  %
vochtigheid

  2,84  km/h
wind

  1025  hPa
atmosferische druk

Het bos van Pézarches, gelegen in de Briestreek aan de oevers van de Yerres, is een voormalig kreupelbos waarvan we de groei ondersteunen om een onregelmatig hoog bos te creëren.
Het heeft een oppervlakte van iets meer dan 15 hectare en is geclassificeerd als Natura 2000-gebied in het kader van een prefectoraal besluit met betrekking tot "De Yerres van de bron tot Chaumes-en-Brie", omdat "drie soorten, de zeebarbeel, de zeeprik en de rivier de loche, en een habitat, "rivieren van het planitirieniveau tot het montane niveau met vegetatie van de Ranunculion fluitantis en Callitricho-Batrachion" (code 3260), van belang zijn voor de Europese Gemeenschap".
Dit bos was verdeeld in drie opstanden toen we het beheer overnamen, waarvan de grootste (meer dan 12 hectare) een rijk hakhoutbos was, voornamelijk bevolkt door wintereik en zomereik, esp, kastanje en es. De kwaliteit van de eik is goed tot zeer goed.
Ongeveer 2 hectare bestond uit een matig rijk hakhoutbos met eiken, espen, essen en haagbeuken. Het hakhoutbos bestond uit eiken van goede kwaliteit en het hakhout van haagbeuken en espen werd als oogstbaar beschouwd. De derde opstand, die iets meer dan een hectare besloeg, was een slecht hakhout met eiken, essen en zwarte sprinkhaan. Het was gedeeltelijk het resultaat van kaalkap, waarvan de groei vrij werd gelaten, en van essen die aangetast waren door chalarosis.

Het bos van Pézarches ligt in een vallei omringd door meren. In dit biodiverse bos groeien eiken van uitzonderlijke kwaliteit. Daarnaast hebben we ook heel wat andere boomsoorten geplant, tot grote vreugde van de vele dieren die hier hun thuishaven gevonden hebben.

Certificering PEFC : : Ja

Vaststelling van het beheersdocument : 5 mrt. 2018

Hervatting van het management : 4 sep. 2017

Bossen : Tijdelijk gesloten voor publiek, het bos gaat weer open op 01/04.

Cartografie

Een foto van Bos van Pézarches

Foto