EcoTree og Skovdyrkerne Øerne vil genetablere private områder til sunde, danske skove

EcoTree og Skovdyrkerne Øerne vil genetablere private områder til sunde, danske skove

To virksomheder med skovbrug på hjertet har slået sig sammen for at genetablere områder til sunde og bæredygtige skove - og du kan være med!

  

Med en stigende interesse for skove opstår der også nye muligheder. Derfor har den medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab Skovdyrkerne Øerne og det dansk-franske start-up EcoTree slået sig sammen for at etablere flere bæredygtige skove i Danmark. Målet er at omdanne arealer med lav naturværdi til bæredygtige og sunde skove, som skal bruges til skovbrug. Og her kommer tricket: du kan være med!  

Bliv træejer - et klimavenligt skulderklap
EcoTree er en innovativ skovbrugsvirksomhed, der investerer i områder og landbrug, som de kan omdanne til sunde skove. Herefter tilbyder de enkeltpersoner og virksomheder at købe skovenes træer, nærmest som en slags grøn investering. EcoTree planter og vedligeholder træerne hele deres levetid. Når træerne har gjort deres fantastiske arbejde og deres CO2 kurve begynder at knække, så bliver de fældet. Her får træejeren 100% af indtægterne fra fældningen. Som kronen på værket, så bliver der plantet tre nye træer for hvert fældet træ, hvilket kun gør skovene grønnere, sundere og større på sigt. 

Men hvad er fidusen i at eje træer? Co-founder i EcoTree International, Thomas Canguilhem, har tre gode grunde: 

Træer er helt fantastiske! De absorberer CO2, skaber hjem til skovens dyr og insekter, og så er produktionstræ verdens mest miljøvenlige råstof. Da vi er en bæredygtigt skovbrugsvirksomhed bliver vores træer kun brugt til fx konstruktioner, møbler og legetøj, så det absorberede CO2 ikke bliver frigivet, som ved fx afbrænding”. 

Lige nu ejer EcoTree 21 skove i Frankrig, og i samarbejde med Skovdyrkerne Øerne er de nu i gang med at etablere konceptet i Danmark. 

”Skovdyrkernes viden om skovetablering kombineret med Ecotree’s erfaring med finansiering af skovbrug er den helt rigtige kombination til at skabe sunde, bærdygtige skove i Danmark,” fortæller Lars Muldbak, direktør hos Skovdyrkerne Øerne.

Et privat alternativt til skovrejsning
Lige nu søger Skovdyrkerne Øerne og EcoTree landarealer i Danmark på 10-100 hektar øst for Lillebælt, som de kan investere i og omdanne til skovområder. Sammen tilbyder de et privat alternativ til den offentlige tilskudsordning til skovrejsning. 

“Vores kommende skove får en stor herlighedsværdi og en god produktion af sunde, bæredygtige træer, da vi helt fra starten etablerer områderne ordentligt og med øje for for mulighederne på de enkelte arealer, ” forklarer Lars Muldbak, direktør hos Skovdyrkerne Øerne. 

Skovene bliver etableret ud fra metoden “naturnær skovdrift”, hvor der ikke bliver brugt unaturlige midler. Thomas Canguilhem forklarer: 

“Naturnær skovdrift betyder, at vi kun skaber skove, der gør brug af naturens egne funktioner. Vi vil helst ikke blande os i naturens processer, og derfor undgår vi alle former for unaturlige midler, såsom kemikalier og pesticider. Vores skovfoged holder hele tiden øje med, at alle træer har det godt, og biodiversiteten blomstrer”.


Skovdyrkerne Øerne dækker Bornholm, Fyn, Langeland, Sjælland, Lolland og Falster og er en del af De Danske Skovdyrkerforeninger. Skovdyrkerne Øerne rådgiver om drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, jagt- og vildtpleje, juletræer og pyntegrønt. Udfører skovdrift, skovrejsning, anlæggelse af læhegn og søer. Afsætter gavntræ og flis. Vurdering af skove, erstatningsberegninger og sagsbehandling i forbindelse med tilskudsansøgninger mv. Skovdyrkerne Øerne har ca. 1000 medlemmer med et skovareal på ca. 20.000 ha. Se mere på deres hjemmeside her.


"Nyt samarbejde skal skabe flere bæredygtige træer at tage af" WoodSupply

"Samarbejde skal etablere bæredygtige skove i Danmark" CSR.dk

"Nyt samarbejde skal skabe flere bæredygtige træer at tage af" Ledere i Dag

"Samarbejde vil omdanne områder med lav naturværdi til sunde, danske skove" Maskinebladet.dk

"Samarbejde vil omdanne områder med lav naturværdi til sunde, danske skove"  Fritidsmarkedet.dk

 

Similar articles
9 uplifting forest films that will transport you into nature from home
9 uplifting forest films that will transport you into nature from home

Forests have always been a place we go to top up on splendour and wonder. They’re just downright good for the soul. But not all of us are as lucky as our EcoTree foresters right now. They’ve been out in the forest every day during this unprecedented time of social distancing and travel restrictions, making sure everyone’s trees continue to flourish.

Read more

Announcing a brand new way to quantify our contribution to carbon capture
Announcing a brand new way to quantify our contribution to carbon capture

We are delighted to announce that our methodology for calculating carbon capture and storage (sequestration) in our forests has been verified by the highly esteemed Bureau Veritas, one of the world’s largest certification organisations for environmental standards. EcoTree is one of the first sustainable forestry companies in the world to receive this verification. This is not only a great honour, but also means we can...

Read more

Official stuff

EcoTree guarantees

Financial compliance

We are registered at the French Financial Authority.

Verified green impact

Our carbon capture calculations are officially verified.

100% sustainable

Our forests are insured, certified and sustainably managed.