09/03/2023

De vigtige fordele ved sunde økosystemer

Skoven leverer en lang række vigtige økosystemtjenester til mennesker og planeten - lige fra fødevarer til psykisk velvære. Men vi er nødt til at beskytte dem.

Kia Eg
Kia EgB2C Vækst- og Markedsføringsmanager
De vigtige fordele ved sunde økosystemer

Vi taler meget om kulstoflagring, men skovene har faktisk langt flere miljømæssige fordele. Miljøfordelene afhænger af det økosystem, der understøttes i skoven - noget, vi kan være med til at beskytte.

Skove giver en lang række andre fordele ud over kulstoflagring. Disse fordele kaldes "økosystemtjenester", og de klassificeres normalt i en af fire kategorier.

Forsyningstjenester giver materielle fordele, f.eks. ferskvand, fødevarer, medicinske ressourcer, tømmer og andre byggematerialer, brændstof, fibre og andre varer.

Regulerende tjenester regulerer økosystemets processer. De regulerer f.eks. erosion, bestøvning og jordens frugtbarhed.

Støttetjenester gør det muligt at producere andre økosystemtjenester. F.eks. ved at skabe det rette miljø for at forskellige arter kan trives, så de kan levere frugt, bær og frø osv.

Kulturelle tjenester giver ikke-materielle fordele som f.eks. rekreation, turisme, afslapning, uddannelse, velvære og kulturarv.
 


Som Forestry Innovation & Operations Manager hos EcoTree er Lucia Giunti ansvarlig for de tekniske aspekter af EcoTree's økosystem- og biodiversitetsprojekter.
 

Hvordan sikrer vi sunde økosystemer?

For at kunne levere økosystemtjenester skal skovøkosystemet være sundt og levende. Dette kan fremmes ved at simulere en naturlig skovstruktur, f.eks. ved at blande træer og buske af forskellige arter og udvikle ujævnt aldrende bevoksninger for at sikre, at skoven har træer på forskellige stadier af deres livscyklus.

Dette vil give den lokale natur mulighed for at udvikle sig naturligt, hvilket i sidste ende vil føre til et sundt økosystem med biologisk mangfoldighed.

Men hvordan gør vi vores skove modstandsdygtige, og hvordan undgår vi at beskadige dem ved vores handlinger?

Når økosystemets samlede kompleksitet øges, vil skovens modstandsdygtighed også øges.

På den anden side vil en skovbevoksning med en enkel og homogen struktur og forvaltning - f.eks. en monokulturplantage - være meget mere følsom over for uforudsigelige trusler og stressfaktorer som skadedyr, storme eller tørke.

F.eks. fremmes et angreb af barkbiller som det, der er i gang over hele Europa, af store monokulturer, hvor mange træer af samme alder og art svækkes på samme tid. Når man har en skov med mange forskellige arter og aldersgrupper blandet, vil skadedyr og sygdomme ofte sprede sig meget langsommere og dermed forårsage mindre skade i det hele taget. 

En kompleks skov er en sund skov

Skove kan levere en lang række økosystemtjenester, som giver forskellige vigtige fordele for både natur og mennesker.

Et komplekst økosystem vil give en sundere og mere modstandsdygtig skov, der er bedre forberedt på at modstå trusler.

Skovforvaltning, der udelukkende fokuserer på at optimere kulstofbindingen, vil resultere i en skov med homogene strukturer. Dette vil i sidste ende medføre en svag reaktion på farer i skoven.

Hvordan kan du støtte økosystemer?

Forhåbentlig hjælper denne artikel dig med at forstå vigtigheden af skovforvaltning for at skabe og beskytte sunde økosystemer for planeten, for dyrelivet og for mennesker. Nu tænker du måske, hvad du selv kan gøre for at bidrage til at fremme sunde økosystemer.

1. Støt biodiversitetsprojekter

Hos EcoTree er biodiversitet kernen i vores skovbrug. Du kan støtte flere biodiversitetsprojekter i vores skove, og vi tilføjer flere hele tiden. At støtte et af vores biodiversitetsprojekter er bare én ting, du kan gøre for aktivt at påvirke miljøet i dag, uanset om du repræsenterer en virksomhed eller bare ønsker at gøre en forskel i din hverdag.

2. Plant træer

Hvis du planter et træ hos os som privatperson eller starter et skovrejsningsprojekt som virksomhed, støtter du indirekte også biodiversiteten og økosystemerne.

3. Spred ordet

En anden ting, du kan gøre for at hjælpe, er at dele denne artikel på sociale medier eller med partnere. Viden om miljøemner er nøglen til succes. Hvis offentlighedens bevidsthed øges, vil folk blive mere og mere involveret, hvilket vil få indflydelse på, hvem der repræsenterer dem i regeringen. Og det er sådan,  naturen kan beskyttes. 

4. Foretag ændringer

Ud over at støtte et biodiversitetsprojekt eller dele denne artikel kan du gøre en forskel ved at vælge en bæredygtig livsstil, købe bæredygtige produkter, reducere dit CO2-aftryk eller skabe en effektiv CSR-strategi

Få EcoTrees seneste nyheder leveret direkte til din indbakke

Få EcoTrees seneste nyheder leveret direkte til din indbakke

Tilmeld dig vores engelske nyhedsbrev og få adgang til værdifulde indsigter om CO2, klima, skovbrug, biodiversitetsprojekter og meget mere.
Læs mere Læs mindre
ecotree newsletter

Læs vores blogindlæg

BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25/03/2024
BlogDe vigtige fordele ved sunde økosystemerKia Eg09/03/2023
BlogHvad er CO2-kompensation for virksomheder?Kia Eg06/03/2023