Wat is het belang van duurzame bosbouw?

Leer meer over onze duurzame, PRO SILVA aanpak van bosbeheer en onze beloften omtrent bosbouw.

Bos van Pézarches; Seine-et-Marne, Frankrijk

Hoe plant, onderhoudt en kapt EcoTree bomen?

Stap 1

Een plan voor duurzaam bosbeheer wordt opgesteld door onze bosbouwers met de hulp van een deskundige en ter validering voorgelegd aan het CRPF (Centre régional de la Propriété forestière).

EcoTree

Stap 2

De geselecteerde boomsoorten worden ofwel geplant in het geval van kunstmatige regeneratie, ofwel bevorderd en beheerd in het geval van natuurlijke regeneratie.

EcoTree

Stap 3

Rond de jonge planten worden jaarlijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om te voorkomen dat ze worden overwoekerd door concurrerende vegetatie. In het geval van een meer volgroeid bos worden scheidingssneden uitgevoerd.

EcoTree

Stap 4

Dunning wordt uitgevoerd volgens de specificaties van het duurzaambeheerplan, om de groei van toekomstige stammen te bevorderen.

EcoTree

Stap 5

Volgroeide bomen worden gekapt en verkocht als hout. Hun eigenaars ontvangen de winst. Een nieuwe cyclus begint, maar in het geval van een onregelmatig bos blijft de bodem nooit kaal.

EcoTree

Waarom we niet aan kaalkap doen

Bij kaalkap worden alle bomen in één keer verwijderd. Dat heeft 3 grote gevolgen.

Bodemerosie

De door diepe wortels vastgehouden en verrijkte grond wordt plotseling blootgelegd. Zonder beschermend strooisel en toevoer van voedingsstoffen verliest deze grond aan kracht. Het water begint van de bodem af te stromen, die niet langer wordt belucht door wortels en micro-organismen. De veroorzaakte erosie maakt elke vorm van natuurlijke regeneratie of aanplant erg moeilijk. Pionierboomsoorten zijn weliswaar mogelijk, maar deze dragen niet bij aan de biodiversiteit en de houtproductie. Het duurt lang om een rijk ecosysteem te herstellen na het kappen.

Klimaatverandering

De bodem is één van de grootste koolstofputten van de planeet, naast oceanen en bossen. Als de bodem blootgesteld wordt door kaalkap, komt de CO2 die opgeslagen was in een klap vrij in de atmosfeer. De broeikasgassen die zo vrijkomen zijn één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering.

Verzwakte biodiversiteit

Kaalkap zorgt voor een brute en verwoestende verstoring van het ecosysteem van een bos. Het haalt voor vogels, insecten, zoogdieren, schimmels en planten hun onderdak en voedsel weg. Dat maakt hun leven al snel onmogelijk. Ze hebben allemaal een stabiele omgeving nodig om te overleven en de sterke biodiversiteit te behouden die onze planeet zo hard nodig heeft.

Waarom we bossen van ongelijke leeftijd beheren

Waarom we bossen van ongelijke leeftijd beheren

Als we voorbeelden kunnen vinden van monospecifieke natuurlijke bossen (het beukenbos, bijvoorbeeld), dan zijn dat bijzondere ecosystemen waarvan duurzame bosbouw vermijdt dat ze worden gereproduceerd. Gezien de klimatologische uitdagingen is een verscheidenheid van soorten beter voor de veerkracht van de bosecosystemen.
Zo zijn ziekteverwekkers minder schadelijk als zij worden geconfronteerd met diverse soorten. Dit zorgt ook voor een groter economisch potentieel voor bosbouwers en een rijke biodiversiteit. Onregelmatigheid is een bosbouwmethode waarbij de groei van bomen van verschillende leeftijden wordt gestimuleerd, zodat het bos verschillende stadia en leeftijdsklassen kent, wat goed is voor de biodiversiteit en veerkracht. Het betekent ook dat het kappen aan het eind van de cyclus wordt vermeden. In sommige gevallen kan de beste oplossing echter zijn om bossen te beheren als regulier hoog bos. Dit is bijvoorbeeld het geval op arme gronden die geschikt zijn voor de zeeden. Deze soort is zeer moeilijk te telen in onregelmatige opstanden. In alle gevallen passen onze bosbeheerders zich aan het werk van de natuur aan en volgen zij haar leer in plaats van te proberen theoretische bosbouwkeuzes op te leggen. De boswachter begeleidt alleen het werk van de natuur.
Lees meer Minder lezen
monoculture photo

Bosbeheer kan zonder pesticiden en chemicaliën

Wij vermijden het gebruik van pesticiden of chemische producten. Onze jonge planten worden beschermd:

illustration

..door hekken die wij bouwen. Deze zijn niet bedoeld om langer te blijven staan dan de paar jaar die nodig zijn voor het versterken van de bomen en het weerstaan van aanvallen van groot wild. Deze hekken omringen de hele plantage. Maar het kunnen ook individuele beschermingen zijn, geïnstalleerd rond elke struik.

illustration

...door dode of droge heggen: een wirwar van dikke dode wortels en takken die een barrière vormen. Ze zijn afkomstig van het snoeihout na het uitdunnen of van takken die zijn gevallen door natuurlijk snoeien.

illustration

..door trico: een natuurlijk afweermiddel gemaakt van schapenvet. Dit vet wordt op de bomen aangebracht om herten te weren die anders graag van de jonge planten zouden eten.

Aangezien wij geen chemicaliën gebruiken, kunnen sommige jonge planten binnen een jaar na het planten afsterven. Daarom plannen wij altijd één of twee herbeplantingsfasen om de jonge planten die het niet hebben overleefd, te vervangen.

Bossen zijn reservoirs van biodiversiteit. Hun gezondheid is dus belangrijk voor ons allemaal.

Laten we samenwerken om de bossen veerkrachtiger te maken en de biodiversiteit te beschermen. Dat kunnen we doen door middel van duurzaam bosbeheer!

Hoeveel CO2 neemt het bos op?

Op wereldschaal slaan bossen jaarlijks ongeveer 8 miljard ton CO2 op. Onze wereldwijde uitstoot bedroeg echter ongeveer 40,6 miljard ton CO2 in 2022, een stijging van één procent ten opzichte van 2021. Hoewel bossen fungeren als koolstofputten, kan dit alleen de opwarming van de aarde niet stoppen. Daarom moeten we duurzaam bosbeheer combineren met een drastische vermindering van onze uitstoot.

Wat is bosbiodiversiteit?

80% van de terrestrische biodiversiteit is gehuisvest in bossen. Toch is volgens het Franse bureau voor biodiversiteit tussen 2013 en 2018 slechts 18% van de bosecosystemen goed bewaard gebleven. Hoewel de lokale rijkdom aan boomsoorten toeneemt, zijn er in Frankrijk nog steeds zwarte vlekken: meer dan de helft van de bosplanten, 17% van de bosvogels en 7% van de boszoogdieren zijn bedreigd. Bovendien zijn sommige boshabitats (alluviale bossen, veengebieden, enz.) er slecht aan toe. Het duurzame beheer van de bossen, met het oog op het behoud van de biodiversiteit, is dan ook een mondiale en nationale aangelegenheid.

Wat is de commerciële waarde van de Franse bossen?

De waarde van de totale houtoogst van de Franse bossen wordt geschat op bijna 3 miljard euro. Het bos produceert ook een groot aantal andere goederen die goed zijn voor enkele miljoenen euro's jaarlijkse verkoop: paddenstoelen, kastanjes, honing, aromatische planten, voedergewassen, kurk... De productie van hout, industrieel hout en energiehout is essentieel voor de ecologische overgang. Ons duurzaam bosbeheer maakt deel uit van deze dynamiek die economie en ecologie met elkaar samenbrengt.

Wat is de oppervlakte van de Franse bossen?

Het Franse bos beslaat ongeveer een derde van het Franse grondgebied (17 miljoen hectare). Het is een reservoir van soortenrijkdom maar ook een plaats waar het bezoekers mogen komen. Het bos maakt deel uit van ons levend erfgoed. Het geeft vorm aan onze landschappen en onze geschiedenis. Over de hele wereld hebben mensen een sterke band met hun bossen. Het bos is ook een plek om mensen bewust te maken van de huidige klimaatverandering. Daarom zetten wij in sommige van onze bossen educatieve paden uit.