Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wetten en regels met betrekking tot gegevensbescherming informeren wij je hier over hoe wij persoonlijke informatie verwerken op onze website https://ecotree.green/. Op basis van de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, die betrekking heeft op gegevensverwerking en individuele privacyrechten, en de Verordening (EU) 2016/679, bekend als de AVG (GDPR), die zich richt op de bescherming van persoonlijke gegevens en de verplaatsing ervan, streven we ernaar transparant te zijn over onze omgang met data. Deze pagina bevat belangrijke informatie over hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Engels GDPR) is een reeks wetten die de Europese Commissie sinds 25 mei 2018 heeft ingevoerd voor alle bedrijven die in Europa actief zijn.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, een persoon kunnen identificeren, bijvoorbeeld: je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of het IP-adres waarmee je verbinding maakt met internet, etc. Vandaag de dag zijn persoonsgegevens een waardevol hulpmiddel om je de snelle, efficiënte en persoonlijke service te bieden die je van ons verwacht. Om de vertrouwensrelatie tussen ons te versterken, zetten wij, EcoTree, ons in voor de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. Daarom willen we je via dit document op een duidelijke en transparante manier informeren over de voorwaarden waaronder we de persoonsgegevens van onze prospects, gebruikers en klanten verzamelen, verwerken, opslaan, archiveren en verwijderen. Je vindt er ook een herinnering aan de rechten die je op je gegevens hebt en alle informatie die je nodig hebt om deze uit te oefenen. Het is onze verantwoordelijkheid als partner, zodat je te allen tijde de controle houdt over het gebruik van je gegevens.

Wat is er concreet veranderd?

Om internetgebruikers te beschermen tegen datalekken of misbruik van persoonsgegevens, is het voor bedrijven nu verplicht om bezoekers op de hoogte te houden van alle computerverwerkingen die met de verzamelde gegevens worden uitgevoerd. Zoals alle online verkopers verzamelen we gegevens over onze internetgebruikers en werken we samen met verschillende externe providers, die daarom toegang hebben tot een deel van onze gegevens. Deze gegevens zijn essentieel om je de best mogelijke ervaring op onze site te bieden en om het vlotte verloop van je bestelling en de opvolging van onze klanten te garanderen. We hebben niets te verbergen, we willen zo transparant mogelijk zijn, dus we vertellen je alles!

In strikte naleving van de geldende regelgeving verwerken wij hoofdzakelijk vier soorten persoonsgegevens:
• Persoonlijke gegevens bekend als declaratief, dwz rechtstreeks bij jou verzameld of bij partners met wie we een contractuele band hebben.
• Persoonsgegevens met betrekking tot de werking van producten en diensten, met name gegenereerd bij het gebruik van onlinediensten.
• Persoonsgegevens uit openbare informatie, zoals een openbaar profiel op sociale netwerken.
• Persoonsgegevens die wij berekenen of afleiden uit gegevens die jij hebt verstrekt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de inschatting van een risico op fraude. Wij gebruiken je persoonsgegevens verantwoord voor een specifiek en nuttig doel.

Deze gegevens helpen ons dus om het beheer van onze activiteit te stroomlijnen, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook en vooral om jou de meest efficiënte service te bieden, waar je ook bent.

Verkoopt EcoTree mijn persoonlijke gegevens door?

Neen! En dit zal ook nooit gebeuren! Sommige bedrijven wisselen klantinformatie uit voor commerciële doeleinden maar EcoTree doet dit niet. Alle verzamelde gegevens blijven bij ons en zullen nooit gegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden.

Zijn mijn wachtwoorden veilig?

Wachtwoorden worden "geëncrypteerd" opgeslagen en kunnen niet worden gedecodeerd. Je wachtwoorden zijn dus veilig.

Hoe zit het met mijn bankkaartnummer?

Voor betalingen met kredietkaart werken we samen met de wereldleider in internetbetalingen, Stripe, die de veiligheid van je gegevens garandeert. We hebben nooit toegang tot je kredietkaartnummer. Stripe is gecertificeerd volgens de hoogste industrienormen en heeft wereldwijd wettelijke goedkeuringen verkregen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen jullie over mij en waarvoor worden ze gebruikt?

Hoe we omgaan met informatie uit contactformulieren

• Doelen:
Wanneer je je gegevens invult via een contactformulier op de EcoTree-website, gebruiken we deze om je verzoek te verwerken. Sommige gegevens zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Deze zijn verplicht, terwijl andere optioneel zijn. Het kan dus zijn dat we zonder de verplichte informatie je vragen niet kunnen beantwoorden.

• Wettelijke basis:
We verwerken je gegevens met jouw toestemming. Door je informatie via een contactformulier te verstrekken, stem je in met ons gebruik ervan voor de vermelde doeleinden.

• Betreffende gegevens:
De gegevens die we verzamelen en verwerken omvatten je voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van je vraag of verzoek.

• Bewaartermijnen:
We bewaren je gegevens, samen met de vragen en antwoorden die je verstrekt, voor de periode van één jaar vanaf de datum van je laatste verzoek via het formulier.

• Ontvangers:
De informatie die je verstrekt komt uitsluitend terecht bij de geautoriseerde afdelingen van EcoTree. We behandelen je gegevens vertrouwelijk en zorgen ervoor dat deze alleen toegankelijk zijn voor het relevante personeel binnen onze organisatie.

Hoe we gegevens in je EcoTree-account beheren

• Toepassingen:
EcoTree verkrijgt persoonlijke informatie rechtstreeks van jou om registratie, herregistratie en het gebruik van onze diensten te beheren.

• Wettelijke basis:
We verwerken deze informatie op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te leveren en te verbeteren.

• Betreffende gegevens:
De gegevens die we verzamelen en verwerken omvatten je voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum en IBAN (International Bank Account Number).

• Bewaartermijnen:
We bewaren je gegevens tot één jaar na afloop van de geldigheidsperiode van je account.

• Ontvangers:
De informatie die je verstrekt komt uitsluitend terecht bij de geautoriseerd personeel van EcoTree, wettelijk bevoegde toezichthoudende instanties en IT-serviceproviders die aan ons netwerk werken. We zorgen ervoor dat je gegevens door hen veilig en verantwoord worden behandeld.

Hoe we je nieuwsbriefgegevens beheren

• Toepassingen:
EcoTree verkrijgt de persoonlijke informatie rechtstreeks van jou, met als doel je nieuwsbrieven te sturen.

• Wettelijke basis:
We verwerken deze informatie met jouw toestemming. Door je gegevens te verstrekken, stem je ermee in nieuwsbrieven van ons te ontvangen.

• Betreffende gegevens:
De gegevens die we verzamelen en verwerken omvatten je voornaam, achternaam en e-mailadres.

• Bewaartermijnen:
We bewaren je gegevens totdat je besluit je toestemming in te trekken. Zodra je ervoor kiest om geen nieuwsbrieven meer te ontvangen, verwijderen we je gegevens uit onze mailinglijst.

• Ontvangers:
Jouw informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door geautoriseerde afdelingen bij EcoTree, evenals IT-serviceproviders die aan ons netwerk werken en de e-mailserviceprovider. We zorgen ervoor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verantwoord worden beheerd door deze partijen.

Hoe we gegevens uit cookies beheren

• Toepassingen:
Wanneer je onze website bezoekt, gebruikt EcoTree cookies. Dit doen we om informatie te verzamelen over onze bezoekers, je websitebezoek te verbeteren en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Sommige van deze cookies kunnen afkomstig zijn van diensten van derden. Je hebt de mogelijkheid om op je apparaat cookies niet te laten opslaan, door je browserinstellingen aan te passen. Je leest meer over hoe je dat doet op de Franse-Engelse website CNIL.fr.

Je kunt je instellingen voor cookies altijd wijzigen door hier te klikken.

• Wettelijke basis:
We verwerken je informatie op basis van jouw toestemming, wat betekent dat we alleen je gegevens verzamelen en gebruiken als je hiermee akkoord gaat.

• Betreffende gegevens:
Afhankelijk van je browserinstellingen geven de op je apparaat opgeslagen cookies ons specifieke informatie, waaronder: Identificatoren van het apparaat dat je gebruikt (zoals het IP-adres van je computer, Android-identificator, Apple-identificator, enz.), Type besturingssysteem dat je apparaat gebruikt (zoals Microsoft Windows, Apple macOS, Linux, Android, iOS, enz.), Type en versie van de browsersoftware die je gebruikt (zoals Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, enz.), Data en tijden waarop je contact hebt met ons, De internetpagina van waaruit je naar onze website kwam (referrer), Je browsegegevens op onze diensten, inclusief de inhoud die je hebt bekeken.

• Bewaartermijnen:
We bewaren deze gegevens maximaal 13 maanden. Na deze periode worden ze niet langer opgeslagen.

• Ontvangers:
De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt door geautoriseerde afdelingen bij EcoTree en IT-serviceproviders die aan ons netwerk werken. We zorgen ervoor dat je gegevens vertrouwelijk en verantwoord worden behandeld door deze entiteiten.

Hoe we gegevens van sociale netwerken beheren

• Toepassingen:
We bieden verschillende sociale netwerkpagina's op onze website, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Wanneer je deze pagina's gebruikt, zijn de persoonlijke gegevens die we kunnen verkrijgen afhankelijk van je eigen privacy-instellingen op deze sociale netwerken. EcoTree gebruikt deze gegevens om te communiceren met abonnees en andere gebruikers van deze sociale netwerken via openbare of privéberichten.

EcoTree verzamelt geen gegevens over jou via cookies die zijn ingesteld door deze sociale netwerken. Eventuele statistische gegevens uit deze cookies zijn alleen beschikbaar voor EcoTree in geaggregeerde en anonieme vorm, niet gekoppeld aan individuele gebruikers. Als je vragen of bezwaren hebt over deze cookies, neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende afdelingen van de sociale netwerken.

• Wettelijke basis:
We verwerken je data op basis van jouw toestemming. Door gebruik te maken van onze sociale netwerkpagina's stem je in met de manier waarop we je persoonlijke informatie zoals beschreven hanteren.

• Betreffende gegevens:
De gegevens die we verzamelen en verwerken omvatten je voornaam en achternaam, maar ook de berichten die uitgewisseld zijn met EcoTree via de sociale netwerkpagina's.

• Bewaartermijnen:
We bewaren je gegevens zolang de EcoTree-pagina op het desbetreffende sociale netwerk bestaat, tenzij je je recht op verwijdering uitoefent of bezwaar maakt tegen de verwerking.

• Ontvangers:
Houd er rekening mee dat posts en gesprekken op deze sociale netwerkpagina's toegankelijk kunnen zijn buiten de Europese Unie, aangezien deze platforms wereldwijd opereren. Daarnaast kunnen de gegevens die nodig zijn voor statistische doeleinden worden verwerkt buiten de Europese Unie, in overeenstemming met het gegevensbeheerbeleid dat door de sociale netwerken zelf is geïmplementeerd.

Wat moet ik doen als ik de gegevens die jullie over mij hebben, wil wijzigen of verwijderen?

Je kunt je persoonlijke informatie grotendeels eenvoudig updaten door in je account te kijken op onze website. Als je hierbij problemen ondervindt of niet kunt vinden wat je nodig hebt, kunt je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming bij EcoTree.

Hiervoor moet je je kunnen identificeren. Je kunt contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via e-mail op dpo_ecotree@actecil.fr of door een brief te sturen naar het volgende adres: EcoTree DPO - 38 quai de la Douane 29200 Brest - Frankrijk.

Hoe lang bewaart EcoTree mijn persoonsgegevens?

De nauwkeurig gedefinieerde bewaartermijnen zorgen ervoor dat ze niet langer zijn dan strikt noodzakelijk voor een goede gegevensverwerking. Om elke duur te bepalen, hebben we rekening gehouden met:
• De verschillende doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld
• De mensen die bij de verzameling betrokken zijn
• Naleving van wettelijke, regelgevende of professioneel erkende verplichtingen waaraan we gebonden zijn

Extra info over EcoTrees gegevensbeschermingsbeleid

We hebben ook organisatorische maatregelen getroffen door teams te vormen die zich bezighouden met informatiebeveiliging. Algemeen gesproken maken we al onze medewerkers bewust van de bescherming van persoonlijke gegevens en zorgen we ervoor dat ze voldoen aan de geldende regelgeving en aan de ethiek van ons bedrijf. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming zorgt voor naleving van de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens binnen EcoTree. Hij informeert en adviseert de CEO van EcoTree over alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Hij is ook de contactpersoon voor de CNIL, onze toezichthoudende autoriteit, voor alle vragen over het beheer van persoonlijke gegevens. We kiezen onderaannemers of dienstverleners die een hoog niveau van garanties bieden met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat de verwerking van je gegevens voldoet aan de vereisten van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Als we een incident opmerken met impact op persoonlijke gegevens, zorgen we ervoor dat we dit, volgens het kader dat door de regelgeving wordt opgelegd, zo snel mogelijk na het nemen ervan aan de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL) melden alsook aan de betrokken personen. Onze prospects, klanten en anderen met wie wij samenwerken (met name op het gebied van IT-beveiligingsmonitoring) kunnen ook bijdragen tot het handhaven van ons niveau van beveiliging met betrekking tot persoonsgegevens. We nodigen hen uit om de regels die we aanbevelen te respecteren en ons op de hoogte te stellen van eventuele bijzonderheden die ze tegenkomen. Je kunt zelf ook bijdragen aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Je hebt een aantal specifieke rechten:
• Het recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking, verwijderen en overdragen van je persoonsgegevens.
• Het recht om instructies te geven met betrekking tot het bewaren, wissen en meedelen van je persoonlijke gegevens na je overlijden.
• Recht op klacht bij de CNIL

Als EcoTree om welke reden dan ook wijzigingen aanbrengt in dit beleid vanwege wettelijke of regelgevende vereisten, wordt de bijgewerkte versie op onze websites gepubliceerd en treedt deze onmiddellijk in werking na publicatie. We adviseren je dan ook om dit beleid telkens wanneer je onze websites bezoekt te controleren om op de hoogte te blijven van de laatste versie, die altijd beschikbaar is op onze websites.