Herstel van vijvers om biodiversiteit te bevorderen

Bescherm de biodiversiteit en steun ons project om bosvijvers te herstellen.

Wist je dat..

Bosvijvers herbergen een rijke en belangrijke biodiversiteit zoals amfibieën, insecten, odonaten en hydrofytische planten. Zoals alle wetlands verdwijnen ze vaak omdat het bos dichtgroeit en de houtachtige vegetatie die langs de oevers groeit ze uiteindelijk uitdroogt. Vijvers zijn echter ook essentieel voor een groot aantal andere soorten zoals wild, vogels en knaagdieren. Zij hebben vijvers nodig om te drinken, te zwemmen, zich voort te planten en zich te voeden.
Het in stand houden van bosvijvers met water is het hele jaar door, in ieder geval tijdens het broedseizoen van de soorten die ervan afhankelijk zijn, essentieel voor het evenwicht van het leven in bossen. Bosvijvers kunnen natuurlijk of door de mens aangelegd zijn en hun watertoevoer kan variëren van regenwater, afvloeiend water of grondwater, waardoor permanente of tijdelijke vijvers ontstaan die in de zomer opdrogen. Ze zijn gedeeltelijk beschut tegen zonlicht en hun watervegetatie is over het algemeen zwak. Dat leidt tot lage concentraties opgeloste zuurstof afkomstig van fotosynthese en een ophoping van organisch materiaal op de bodem van de vijver. Aangezien het afbraakproces van organisch materiaal beperkt wordt door de lage concentraties opgeloste zuurstof, wordt de vijver uiteindelijk opgevuld door de ophoping van organisch materiaal en de vestiging van pionierbosplantensoorten als er niets wordt ondernomen.
Lees meer Minder lezen

23193€

verzameld van 179000€

13%

Overzicht

Overzicht

Ons werk aan dit restauratieproject heeft verschillende doelen:
  • Een grotere waterdiepte in de vijver lokaliseren wanneer deze gevuld is.
  • Het gebrek aan zuurstof in de vijver beperken door de laag organisch materiaal, zoals modder, te verminderen om de groei van andere hydrofyten dan waterlinzen te bevorderen.
  • De oppervlakte van natte plantformaties op het grensvlak van water en land vergroten.
  • Het gebied aantrekkelijker maken voor fauna die afhankelijk is van natte omgevingen, met name amfibieën en libellen, door gunstiger habitats voor deze fauna te creëren.
  • De toegang voor het publiek behouden om sluiting van het educatieve pad te voorkomen.
We zullen de volgende werkzaamheden uitvoeren:
  • De oppervlaktehorizont op de westelijke oevers van de vijver, die mesohygrof tot hygrofiele begroeïing had, strippen en herstellen.
  • Terrassen aanleggen op de westelijke oevers van de vijver met een graafmachine om zachtere hellingen te creëren.
  • De vijver schoonmaken met een graafmachine en de modderlaag tot een diepte van ongeveer 40 tot 60 cm verwijderen, afhankelijk van de sector.
  • De vijver op specifieke plaatsen verdiepen met een graafmachine, om een diepte van ongeveer 1,5 m te bereiken over een oppervlakte van ongeveer 10 m2.
  • De herstelde oppervlaktehorizont herbevestigen en aanvullen met een mechanische graafmachine op de zachtste herstelde oeversectoren.
Lees meer Minder lezen

Wat we doen

Februari tot september 2023

Hydraulische en biologische diagnose (onderzoek om te bepalen welke werkzaamheden nodig zijn om de ecologische functies van de vijvers te herstellen)

November 2023

Herstelwerkzaamheden (uitbaggeren, herbegrenzen van oevers, creëren van hibernaculum)

Vanaf 2024

Biologische monitoring na de werkzaamheden (N+1, N+2, N+3, N+5). Deze monitoring is nodig om de impact van het werk op het milieu te meten en ons beheer indien nodig aan te passen.

Draag ook bij

Voor dezelfde prijs als
een maand streamen

128Biodiversité120%https://bocdn.ecotree.green/biodiversite/0001/03/45d380e8cd7b0cf1b4ac216109b8b027cca860fc.jpeg?d=810x450Sanering van twee bosvijversSanering van twee bosvijvershttps://ecotree.green/nl/biodiversiteit/sanering-van-twee-bosvijvers?slugDepartement=77-seine-et-marne&slugForet=bos-van-pezarchesBos van Pézarches77https://ecotree.green/nl/aanbod/bos/bos-van-pezarches

Hoeveelheid:

10€

Voor de prijs van een bos bloemen

128Biodiversité120%https://bocdn.ecotree.green/biodiversite/0001/03/45d380e8cd7b0cf1b4ac216109b8b027cca860fc.jpeg?d=810x450Sanering van twee bosvijversSanering van twee bosvijvershttps://ecotree.green/nl/biodiversiteit/sanering-van-twee-bosvijvers?slugDepartement=77-seine-et-marne&slugForet=bos-van-pezarchesBos van Pézarches77https://ecotree.green/nl/aanbod/bos/bos-van-pezarches

Hoeveelheid:

20€

Geef wat je wilt

128Biodiversité120%https://bocdn.ecotree.green/biodiversite/0001/03/45d380e8cd7b0cf1b4ac216109b8b027cca860fc.jpeg?d=810x450Sanering van twee bosvijversSanering van twee bosvijvershttps://ecotree.green/nl/biodiversiteit/sanering-van-twee-bosvijvers?slugDepartement=77-seine-et-marne&slugForet=bos-van-pezarchesBos van Pézarches77https://ecotree.green/nl/aanbod/bos/bos-van-pezarches