Herstel van watergebied in Ploërdut

Draag je steentje bij aan het herstel van de wetlands in Ploërdut en steun dit project

Wist je dat..

Velen weten niet dat de wetlands (vijvers, moerassen, venen...) een bijzonder ecosysteem vormen waarin 40% van alle planten en dieren ter wereld leven. De waterrijke gebieden helpen ook overstromingen en bodemerosie voorkomen. In het verleden zijn de wetlands opgedroogd als "oplossing" voor de toenemende verstedelijking of om ruimte te maken voor de traditionele landbouw. Sinds het begin van de 20e eeuw is 64% van de wetlands verdwenen. Tegenwoordig spelen de wetlands een sleutelrol bij de bescherming van de biodiversiteit en het behoud van water. Het beschermen van de watergebieden is dan ook van cruciaal belang voor de bosecosystemen. Voor de uitvoering van dit project hebben wij jouw steun nodig!
Lees meer Minder lezen

4541€

verzameld van 20000€

23%

Overzicht

Overzicht

Het gaat om een terrein van 2,1 hectare in het hart van Bretagne, in de stad Ploërdut. Het ligt in een gevarieerd, heuvelachtig landschap dat wordt afgewisseld door bossen, weiden en akkers, met daartussen valleien en verschillende waterpartijen. Het gebied wordt in het oosten begrensd door een zijrivier van de Scorff.
Lees meer Minder lezen

Wat we doen

Trimmen van gebieden

We verwijderen bodembedekkers, met name purpergras, door bosmaaisel. De overvloed van purpergras, een indicatie van overbegrazing, verhindert de ontwikkeling van andere soorten. Door het weg te halen kunnen diverse planten hun natuurlijke habitat weer innemen.

Uitdunnen van de vegetatie

We dunnen de begroeiing te midden van overwoekerde natuurlijke leefgebieden en jonge, perifere bosgebieden uit. Ook vindt er handmatige houtkap, voornamelijk tussen wilgen en berken, plaats aan de bosranden en in beboste vochtige gebieden.

Vijvers aanleggen

We creëren zo ideaal mogeljke omstandigheden voor amfibieën (en wilde dieren in het algemeen), wat goed is voor hun voortplanting. Ook waterinsecten en libellen kunnen van deze nieuw gevormde vijvers profiteren. De aanleg ervan zal bijdragen tot de vorming van een netwerk van watergebieden die helpt bij de ecologische stabiliteit van het gebied.

De vegetatie behouden

We conserveren kruidachtige planten op de heidevelden, prairies en megaphorsten (braakliggende watergebieden) om zo een groot aantal noodzakelijke leefgebieden te creëeren. Ook voorkomen we dat erfgoedgemeenschappen geleidelijk dichtgroeien doordat bomen in minder vochtige gebieden opduiken.

Draag ook bij

Voor dezelfde prijs als
een maand streamen

3332Biodiversité120%https://bocdn.ecotree.green/biodiversite/0001/04/d70d1ee13c8d2d001140cc8c7fe0a42d470fa09d.jpg?d=810x450Herstel van Ploerdut wetlandHerstel van Ploerdut wetlandhttps://ecotree.green/nl/biodiversiteit/herstel-van-ploerdut-wetland?slugDepartement=56-morbihan&slugForet=bos-van-ploerdutBos van Ploerdut56https://ecotree.green/nl/aanbod/bos/bos-van-ploerdut

Hoeveelheid:

10€

Voor de prijs van een bos bloemen

3332Biodiversité120%https://bocdn.ecotree.green/biodiversite/0001/04/d70d1ee13c8d2d001140cc8c7fe0a42d470fa09d.jpg?d=810x450Herstel van Ploerdut wetlandHerstel van Ploerdut wetlandhttps://ecotree.green/nl/biodiversiteit/herstel-van-ploerdut-wetland?slugDepartement=56-morbihan&slugForet=bos-van-ploerdutBos van Ploerdut56https://ecotree.green/nl/aanbod/bos/bos-van-ploerdut

Hoeveelheid:

20€

Geef wat je wilt

3332Biodiversité120%https://bocdn.ecotree.green/biodiversite/0001/04/d70d1ee13c8d2d001140cc8c7fe0a42d470fa09d.jpg?d=810x450Herstel van Ploerdut wetlandHerstel van Ploerdut wetlandhttps://ecotree.green/nl/biodiversiteit/herstel-van-ploerdut-wetland?slugDepartement=56-morbihan&slugForet=bos-van-ploerdutBos van Ploerdut56https://ecotree.green/nl/aanbod/bos/bos-van-ploerdut