EcoTree Academy – Kurser, der hjælper dig med den grønne omstilling

Deltag i uddannelsesmoduler for at lære mere om klimaspørgsmål.

Hvilke kurser tilbyder vi?

Vælg den rigtige træning til dine ansatte

sensibilisation-carbone

CO2 training

Forstå klimaudfordringerne

Få styr på CO2-markedet

Tilpas din strategi til CO2-udfordringer

fresque-climat

Climate Fresco

En sjov og samarbejdsorienteret workshop

Tag ejerskab over klimaudfordringerne

Årsager og konsekvenser

fresque-biodiversite

Biodiversity Fresco

En sjov og samarbejdsorienteret workshop

Sådan fungerer det

Identificer konkrete tiltag

collaboracteur

Ambassadør

Få styr på CSR-emner

Nøglen til engagement

Fælles refleksion over forpligtelserne

foret-et-biodiversite

Skove og biodiversitet

Vigtigheden af skovens økosystemer

Udfordringer i forbindelse med bevarelse

Indvirkningen på samfundet

Hvad er EcoTree Academy?

Hvad er EcoTree Academy?

Fem kurser á tre timer

Fysisk eller online læringsformat

Et kursus, der kombinerer teori og praktiske eksempler

Et kursuscertifikat efter en prøve

Alle vores kurser er Qualiopi-certificerede og er derfor egnede til offentlig finansiering.

Læs mere Læs mindre
EcoTree Team

Hvorfor uddanne sig?

Hvorfor uddanne sig?

Når du forstår det grundlæggende om klimaudfordringer, er det lettere for dig og din virksomhed at udvikle projekter i forbindelse med CO2-reduktion og energiomstilling. Derfor er det vigtigt, at du lærer om klimaspørgsmål og får værktøjer til, hvordan du kan reducere dit og din virksomheds CO2-aftryk. Drivkraften bag vores kurser er at gøre så mange mennesker som muligt i stand til at lede den grønne omstilling. Ved at dele den rette viden og værktøjer, der kan bruges i praksis, med virksomheder, vil vi sammen kunne opbygge et samfund baseret på bæredygtig udvikling. Gennem vores daglige arbejde i skoven øger vi samfundets bevidsthed, og vores tilbud om uddannelse er endnu en løftestang til at hjælpe med at gennemføre en effektiv grøn omstilling.
Læs mere Læs mindre
membre équipe ecotree

Hvorfor tilbyder EcoTree uddannelse nu?

For at udvide vores engagement i klimaet og bæredygtig udvikling har vi oprettet et uddannelsescenter. Formålet er at uddanne og øge dine medarbejderes bevidsthed om klimaspørgsmål og energiomstilling gennem fem moduler. Uddannelsen udføres i halvdagssessioner om hvert af temaerne. Du vil lære om økologisk omstilling, skovforvaltning, kulstofbinding og den nødvendige bevarelse af biodiversiteten. Som eksperter inden for skovbrug og CO2 er vi forpligtede til at dele vores viden og vejlede virksomheder og deres medarbejdere, så de kan blive aktører inden for global CO2-neutralitet.
Læs mere Læs mindre

Alle vores kurser er Qualiopi-certificerede.

Qualiopi-certificeringen udstedes af certificeringsorganer, der er godkendt af den franske akkrediteringsmyndighed (Cofrac). Certificeringen blåstempler uddannelsens kvalitet, så du kan være sikker på, at de kurser, du tager på EcoTree Academy, lever op til de højeste standarder.

Formålet med Qualiopi

Qualiopi-certificeringen er et bevis på kvaliteten af den proces, som facilitatorerne har gennemført, og gør uddannelsestilbuddet mere synligt for virksomheder og brugere.

Hvem er Qualiopi relevant for?

Siden den 1. januar 2022 har kvalitetscertificering været obligatorisk for alle organisationer og udbydere af uddannelse, der modtager støtte fra offentlige fonde.

Hvem udsteder Qualiopi-cerftificeringen?

Qualiopi-certificeringen udstedes af certificeringsorganer, der er akkrediteret eller godkendt af det franske akkrediteringsudvalg (Cofrac) på grundlag af den nationale referenceramme for kvalitet.

Hvordan opnår man Qualiopi-certificering?

Efter at have lavet den formelle ansøgning gennemgår uddannelsesorganisationen en indledende audit, derefter en overvågningsaudit efter 18 måneder og en fornyelsesaudit efter 3 år.