Climate Fresco:
Forstå klimaudfordringerne på 3 timer

I hold kæder I årsager og konsekvenser til klimaændringer sammen i Climate Fresco kurset.

Mål

Mål

Forstå udfordringerne af global opvarmning i en sjov og samarbejdsorienteret workshop.

Sammen sporer I årsagssammenhængen mellem de forskellige klimaproblemer, der er beskrevet i IPCC-rapporterne.

Sæt gang i en kollektiv og positiv diskussion om de faktorer, der kan bruges til handling.

Motiver hinanden til at gennemføre konkrete (positive) tiltag i virksomheden.

Læs mere Læs mindre
fresque-climat

Træningsprogram

Intro til
kurset

Klima 101 (30 min)

Inddeling i arbejdsgrupper og intro til Fresco'en

Intro til klima og CO2

EcoTree

Menneskelige
årsager

Kilderne til klimaforandringer (30 min)

Menneskelige aktiviteter, kulstofkredsløbet og klimaet

Drivhusgasemissioner: tal og proportioner

EcoTree

Klima-
konsekvenser

Effekterne af disse forstyrrelser på klimaet (60 min)

Forstyrrelse af økosystemer

Indvirkning på mennesker

EcoTree

Handling

Byg til handling (60 min)

Identificer handlingspunkter på individ- og virksomhedsniveau

Del og diskuter med de andre grupper

EcoTree