13. feb. 2023

EcoTree skyder første skovlandbrugsprojekt i gang

De første træer blev plantet i et nyt skovlandbrugsprojekt i England for at øge biodiversiteten, forbedre produktionen og støtte mål for træplantning i Storbritannien.

Kia Eg
Kia EgB2C Vækst- og Markedsføringsmanager
EcoTree skyder første skovlandbrugsprojekt i gang

Vi er glade for at kunne dele, at EcoTree er begyndt at plante træer som en del af vores første skovlandbrugsprojekt i Storbritannien. Efter 12 måneders planlægnings- og designarbejde for landområdet på Plas Onn Farm i Shropshire, England, vil dette skelsættende projekt være til gavn for lokale landmænd og forsyningskæder og skabe plads til vigtige biodiversitetsprogrammer.

Hvad er skovlandbrug?

Som navnet måske afslører, er skovlandbrug en innovativ anvendelse af jorden, der kombinerer både landbrug og skovbrug. Træer, buske og andre planter integreres med landbrugsmiljøer for at skabe et mere bæredygtigt og produktivt økosystem.

Skovlandbrug har fået stigende opmærksomhed som en metode til at løse mange af de udfordringer, som det moderne landbrug står over for, herunder klimaændringer, jordforringelse og fødevaresikkerhed. Derfor er vores eksperter her hos EcoTree glade for at se vores første skridt inden for skovlandbrug tage form på Plas Onn Farm.

Vores ambitioner for skovlandbrug

Da regeringen i Storbritannien har sat et nationalt mål om 30.000 hektar ny skov hvert år fra maj 2024, ser vi skovlandbrug spille en vigtig rolle.

Vores mål er at være en katalysator for, at flere landmænd begynder at plante træer. I øjeblikket bruges 71% af Storbritanniens landareal til landbrug, hvilket betyder, at vi bliver nødt til at arbejde tæt sammen med landmændene for at hjælpe med at nå de ambitiøse mål for skovrejsning.

Men skovlandbrug handler om langt mere end træplantning. Ved at kombinere skov- og landbrug skaber vi rum for at igangsætte nye programmer, der skal forbedre biodiversiteten, som vil få naturlige levesteder til at trives på landbrugsjord.

Vores skovlandbrugsprojekter vil hjælpe både landmænd og fødevareforsyningskæden med at blive mere klima- og naturvenlige. Det er en fantastisk mulighed for at reducere en negativ indvirkning på miljøet, og det kulstof, der bindes som følge af projekterne, vil spille en vigtig rolle i forbindelse med Storbritanniens bestræbelser på at opnå netto-nul-emissioner inden 2050.

Hvilke fordele har skovlandbrug?

Så hvad vil EcoTree helt præcist gøre på Plas Onn Farm, og hvordan vil vi måle projektets success? Der er allerede udført en masse arbejde, og der ligger også en masse arbejde foran os, men vi glæder os til at se, hvilken effekt skovlandbrug har på jorden og lokalområdet.

An overhead map of the plot at Plas Onn Farm


Først vil der blive plantet over 4.500 træer til forskellige formål på landområdet. Det vil omfatte frugt- og nøddetræer til fødevareproduktion, løvtræer til tømmer, og områder med kortvarige skove af pil og poppel til biomasse og fremtidig produktion af biokul.

For at måle fremskridt og virkning vil vi holde øje med følgende målinger på hvert sted og sammenligne dem med data fra da vi startede.

  • Kulstofbinding - vi vil måle biomasse over og under jorden samt kulstof i jorden og alle tilknyttede landbrugsemissioner
  • Biodiversitet - vi vil følge insekt-, jord- og fuglelivet ved hjælp af sensorer og målinger på stedet.
  • Produktivitet - vi vil undersøge og forstå ændringen i fødevarer, fibre og brændstof, der produceres på stedet.
  • Rentabilitet - vi vil analysere de omkostninger og indtægter, der er forbundet med projektet, for at forstå den relative indvirkning på projektets modstandsdygtighed.
     

Vi vil også deltage i et britisk forskningsprogram, hvor den langsigtede effekt af biokul skal testes på frugttræer. I samarbejde med University of Nottingham og Bangor University vil de data, vi indsamler, indgå i politiske anbefalinger om at øge kulstofbindingen på gårde rundtomkring i Storbritannien.

Støt et biodiversitetsprojekt

Hvis du gerne vil vide mere om vores arbejde med skovlandbrug i Storbritannien, kan du kontakte vores team.

Vi driver også en række andre projekter til bevarelse af biodiversitet i hele Europa, som du eller din virksomhed kan støtte direkte her på vores hjemmeside.

Og selvfølgelig kan du også få mere at vide om EcoTrees koncept og vores tilgang til bæredygtigt skovbrug.

Få EcoTrees seneste nyheder leveret direkte til din indbakke

Få EcoTrees seneste nyheder leveret direkte til din indbakke

Tilmeld dig vores engelske nyhedsbrev og få adgang til værdifulde indsigter om CO2, klima, skovbrug, biodiversitetsprojekter og meget mere.
Læs mere Læs mindre
ecotree newsletter

Læs vores blogindlæg

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024
BlogDe vigtige fordele ved sunde økosystemerKia Eg9. mar. 2023