Gör en insats och öka medvetenheten

Möt planetens stora utmaningar, så som klimatförändringar och hotade djur och växter, genom hållbart skogsbruk och projekt inom biologisk mångfald.

Vi är EcoTree

Vi är EcoTree

Vi skapade EcoTree så att företag som ert kan göra en effektfull insats för klimatet genom att bidra till hållbara skogar eller projekt inom biologisk mångfald. Oavsett hur ni väljer att samarbeta med oss garanterar vi kunskap, transparens, och kvalitet.
Våra fyra huvudprinciper är ärlighet, enkelhet, optimism och mod.
Vianney

Ett bevisat koncept som fungerar på riktigt

1,7 miljoner träd

Så många träd har vi planterat eller tagit hand om med hållbara metoder sedan vi började 2016.

Över 500 projekt

Bin och andra pollinatörer, våtmarker, skogsdammar, fågelholkar och mycket annat som gynnar den biologiska mångfalden.

5 länder

Vi bedriver kommersiellt skogsbruk i Europa.

Över 1 500 affärspartners

Företag väljer att samarbeta med oss för att göra skillnad på riktigt och nå sina hållbarhetsmål

Våra insatser för miljön

Bevarande och återväxt

Vi bevarar skogar

Vi bidrar till att bevara och skydda Europas skogar och dess ekosystem i syfte att skapa kolsänkor och gynna den biologiska mångfalden.

EcoTree

EcoTree - skogen som en insats mot klimatförändringar

Vi informerar

Vi arbetar med att informera och påverka aktörer i samhället om hur viktigt det är med skogens framtid och biologisk mångfald.

EcoTree

Värde

Naturen har värde

Vi är fullständigt övertygade om att det går att kombinera hållbar utveckling och lönsamhet. Skogar kan grönska samtidigt som de bidrar med viktiga resurser till samhället!

EcoTree

Varför EcoTree?

Våra insatser för skogen

Vi stödjer och utvecklar ett naturnära skogsbruk (oregelbundna skogar med varierade träd som bidrar till en stor biologisk mångfald).

Vi jobbar nära det lokala näringslivet

Vår leverantörs- och distributionskedja är lokalt förankrad nära våra skogar och det lokala näringslivet. Vi samarbetar med experter i varje skede av vårt hållbara skogsbruk.

Sociala skogsprojekt

Vårt skogsbruk tar alltid hänsyn till de sociala aspekterna, och vi ser till att samarbeta med inklusiva och solidariska företag.

Certifieringar som garanterar vår kvalitet

Vi är ett B Corp-certifierat företag och vår metod för att fånga upp koldioxid är certifierad av Bureau Veritas. Alla våra skogar är PEFC-certifierade, eller så är de på väg att bli det.

Från dansk inspiration till en innovativ skogsbruksmodell

Från dansk inspiration till en innovativ skogsbruksmodell

Ekologi och klimatförändringar kommer att vara 2000-talets största utmaning. Med det i åtanke bestämde sig EcoTrees grundare för att göra en insats. Grundarnas olika kunskaper och bakgrunder bidrog till att det blev just hållbart skogsbruk. Vid ett besök i Danmark imponerades de av det danska pantsystemet (som fungerar på samma sätt som det svenska och belönar miljöinsatser), vilket ledde till att de startade företaget 2016. Grundtanken var och är att slå samman ekologi och ekonomi på ett sätt som gynnar både naturen och trädägarna själva. Det internationella kontoret i Köpenhamn öppnades 2019. Vår unika modell gör det alltså möjligt för företag och privatpersoner att göra en miljömässig och ekonomisk investering på samma gång. Vi försöker ge så många som möjligt chansen att agera för klimatet genom att investera i hållbart skogsbruk. Våra grundare har utvecklat ett system som kombinerar ekologi och ekonomi. Träden är en investering som gynnar både trädägaren och naturen. Men EcoTree är mer än träd; vi har genomfört över 500 projekt inom biologisk mångfald, till exempel när det gäller bin, våtmarker och torvmarker.
Co-funders

Kvalitetscertifieringar

EcoTree är auktoriserat av AMF (den franska finansinspektionen), och dessutom överses vårt arbete av flera oberoende skogsexperter och organisationer.