Nu är vi B Corp®-certifierade!

Det är en stor belöning för alla anställda

Om oss

EcoTree är nu en del av en global gemenskap av över 4 000 B Corp™-certifierade företag.

B Corp™-certifieringen är en viktig milstolpe i EcoTrees historia. Nu är vi en del av en global gemenskap av mer än 4 000 företag. B Corp™-standarden omdefinierar vad ett framgångsrikt företag faktiskt är: för att uppnå kraven behöver det vara exceptionellt bra både socialt och miljömässigt, samtidigt som det är ansvarstagande och transparent. Därför är vi mycket stolta över att bära B Corp™-symbolen.
Se mer Se mindre
b-corp logo

B Corp-certifiering

Under tio månaders tid har EcoTree granskats av B Lab, den ideella organisationen bakom B Corp.

Vi fick 89,4 poäng - en bra bit över kravet för att bli certifierade.

Vår B Corp™-certifiering granskas på nytt var tredje år. Till nästa gång satsar vi på att förbättra oss och höja vår poäng ytterligare.

Så här arbetar vi för att uppfylla B Corps värderingar.

Miljö*

Vi är hållbara skogsexperter. Dagligen jobbar vi hårt för att återställa och ta hand om skogar samt att skydda deras biologiska mångfald.

Styrning

Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det betyder t ex att vi är transparenta gällande våra arbetsmetoder och hur vi jobbar med att fånga upp koldioxid.

Medarbetare

Allt vi lyckas med lyckas vi med tillsammans. Våra anställda får det förtroende och ansvar som krävs för att förverkliga våra värderingar.

Samhällspåverkan

Vårt arbete har en bred positiv påverkan, både lokalt och på samhället i stort.

Kunder

Med EcoTree kan du göra gott och få ekonomisk avkastning på samma gång. Vår unika affärsmodell bidrar till hållbar utveckling genom konkreta insatser.

Vi har utmärkt oss bland B Corp-företagen i miljökategorin genom att bli inkluderade i Best for the World-programmet, tillsammans med 20 andra franska företag och totalt 800 från 50 olika länder.

ecotree label bcorp

Om oss

Våra framtidsplaner som B Corp™

Vi kommer att fortsätta sprida vår passion för planetens skogar. Genom att dela med oss av vår expertis inom hållbart skogsbruk och biologisk mångfald kan vi få fler människor att bli medvetna om miljöfrågor och få dem att göra en insats.

Vi vill jobba ännu mer med biologisk mångfald. Att få företag och privatpersoner att engagera sig i att återställa och skydda viktiga livsmiljöer kan göra stor skillnad för planetens framtid.

Vi vill sprida vår modell till flera länder. Nu när vår unika skogsbruksmetod är B Corp™-certifierad har vi ännu större möjligheter att expandera över hela Europa.
Se mer Se mindre
lanrivain forest