10 jan. 2024

EcoTree herstelt veengebied in Dahner Felsenlandschaf, Duitsland

In samenwerking met Stadtwerke Karlsruhe hebben we een nieuw, mooi biodiversiteitsproject opgezet in Rheinland-Pfalz in Duitsland.

Louise Frederikke Kofoed-Dam
Louise Frederikke Kofoed-DamManager Communicatie & PR
EcoTree herstelt veengebied in Dahner Felsenlandschaf, Duitsland
Samen met Stadwerke Karlsruhe herstellen we veengebieden in Rijnland-Palts in Duitsland.

Ons eerste biodiversiteitsproject heeft vaste grond onder de voeten gekregen in Duitsland! Met dit baanbrekende initiatief, in samenwerking met Stadtwerke Karlsruhe, zetten we onze eerste stap in het herstel van veengebieden in het hart van Europa. Duik samen met ons in wat veengebiedherstel precies betekent en ontdek de voordelen, het ecologische belang en het doel achter dit baanbrekende project.

Dahner Felsenlandschaft

Het wetland van Dahner Felsenlandschaft ligt in het natuurpark Pfälzerwald en vormt een levendig ecosysteem te midden van de Duitse Vogezen. We werken mee aan het herstel en de instandhouding van deze wetlands, wat een integraal onderdeel is van onze belofte om het milieu te beschermen. Het moerasgebied wordt gevoed door een meanderende beek en omvat een veengebied, een van oudsher bekende opslagplaats van koolstof. Het moeras is tientallen jaren geleden drooggelegd. Onze missie reikt verder dan restauratie; we herstellen de waterfuncties van het moeras voor een duurzame waterhuishouding. Naast de opslag van koolstof is dit wetland ook uitstekend in waterretentie en filtratie. 

Wat is veen en turfland?

Veengebieden maken deel uit van waterrijke ecosystemen en onderscheiden zich door de ophoping van gedeeltelijk vergaan organisch materiaal, voornamelijk turf. Veenvorming treedt op wanneer dood plantaardig materiaal, zoals mossen, ontbindt in waterige omstandigheden met beperkte zuurstof. Deze unieke ecosystemen zijn essentieel voor het wereldwijde landschap, bevorderen de biodiversiteit en zijn onmisbaar voor verschillende ecologische processen.

Waarom is het belangrijk om veengebieden te herstellen?

Het herstel van veengebieden is essentieel vanwege hun centrale rol in de wereldwijde koolstofcyclus. Veengebieden fungeren als efficiënte koolstofputten, waarin aanzienlijke hoeveelheden koolstof worden vastgelegd en opgeslagen. De vochtige omstandigheden remmen de microbiële activiteit. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin de afbraak wordt vertraagd, wat verder bijdraagt aan de opslag van koolstof. Daarnaast ondersteunen veengebieden een gevarieerde flora en fauna en zijn ze een thuishaven voor zeldzame en bedreigde soorten. Ze fungeren als natuurlijke filters, zuiveren water en dragen bij aan overstromingsbeheer, waardoor ze beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden.

 

Wat willen we bereiken met het project in Duitsland?

Ons herstelproject in Rheinland-Pfalz, Duitsland, vormt een belangrijk onderdeel van een breder biodiversiteitsprogramma. Het initiatief richt zich op het herbevochtigen van veen en heeft als uiteindelijk doel om koolstof op te slaan, maar ook water vast te houden en te filteren. Daarnaast willen we het lokale ecosysteem verbeteren. Door veengebieden te herstellen dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit, zorgen we voor leefgebieden voor unieke soorten en pakken we milieuproblemen zoals watervervuiling en overstromingen aan. Het project is een voorbeeld van onze inspanningen voor duurzame oplossingen. Het onderstreept hoe belangrijk het beschermen en herstellen van deze vitale ecosystemen is.

 

Wil je op de hoogte te blijven over de voortgang van dit innovatieve en waardevolle biodiversiteitsinitiatief? Neem dan via deze weg contact met ons op.

Lees verder

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij EcoTree

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij EcoTree

Abonneer je op onze (Engelstalige) nieuwsbrief en kom meer te weten over koolstof, bosbouw, biodiversiteitsprojecten en nog veel meer.
Lees meer Minder lezen
ecotree newsletter

BlogEcoTree herstelt veengebied in Dahner Felsenlandschaf, DuitslandLouise Frederikke Kofoed-Dam10 jan. 2024
BlogHoe meet je het succes van je MVO-strategie?Kia Eg19 apr. 2023
BlogDe bossen van EcoTree zijn verzekerd tegen de grillen van de natuurKia Eg5 apr. 2023