Pas je strategie en werkwijze aan aan de koolstofproblematiek

Train jezelf en je werknemers op het gebied van koolstofproblematiek met deze cursus door EcoTree Academy

Doelen

Doelen

De oorzaken en gevolgen van klimaatproblemen begrijpen en uitleggen.

Het netto nul initiatief begrijpen om zo het juiste standpunt en de juiste strategie in te nemen ten gunste van het milieu.

De grondbeginselen van koolstof, de markt eromheen en de link met klimaatkwesties begrijpen.

Het bewustzijn van koolstof- en klimaatkwesties in je bedrijf en bij je stakeholders vergroten.

Lees meer Minder lezen
sensibilisation-carbone

Oefenprogramma

Introductie
van koolstof

Koolstof- en milieuvraagstukken (30 min)

De koolstofcyclus — Waarom is koolstof een echt klimaat- en milieuprobleem?

Menselijke activiteiten die CO2-uitstoot veroorzaken.

De belangrijkste koolstofputten.

De gevolgen en gevaren voor het milieu.

De onbalans en het bijkomende broeikaseffect.

De gevolgen van de scheve balans.

EcoTree

Gevolgen
voor het milieu

Van compensatie naar bijdrage (60 min)

Achtergrond en belangrijke data.

De akkoorden van Parijs en het NDCS: begeleiding bij je activiteiten voor minder uitstoot.

Afstappen van het CO2-drieluik: beoordelen, verminderen, compenseren.

De grenzen van koolstofcompensatie.

Netto nul initiatief: "We compenseren niet langer, we dragen bij".

Een nieuw drieluik aannemen en begrijpen wat het omvat om er ook naar te kunnen handelen.

EcoTree

De
koolstofmarkt

Inzicht in koolstofmarkten (30 min)

De gereguleerde koolstofmarkt betreden en het opvolgen van de koolstofverplichtingen uit het Protocol van Kyoto.

Verder gaan door op te treden op de vrijwillige koolstofmarkt.

EcoTree

Integratie
van het bos

Integratie van bossen in koolstof- en milieuvraagstukken (60 min)

Het potentieel van het bos

Biologische onderbreking: het begrijpen van fotosynthese om koolstofafvang beter te kunnen integreren.

De 3 regels van koolstofopname in bossen: vastleggen, opslaan, vervangen.

Investeren in het bos: inzicht in de principes en toewijzing van koolstofkredieten.

EcoTree