17 feb. 2023

Vijf dingen die je als bedrijf kunt doen voor een beter milieu

Nu zelfs koolstofkredieten niet meer betrouwbaar blijken, wat kun je als bedrijf dan nog wel doen voor de planeet?

Kia Eg
Kia EgB2C groei- en marketingmanager
Vijf dingen die je als bedrijf kunt doen voor een beter milieu

Onlangs verscheen er een kritisch artikel over de zogenaamde koolstofkredieten die bedrijven gretig gebruiken om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Maar als zelfs de methodes die ooit zo betrouwbaar leken niet meer werken, wat kun je als bedrijf dan nog wel doen voor de planeet?

“CO2-compensatie grote bedrijven blijkt vaak waardeloos”, kopte Change Inc onlangs. Het artikel rept over een grootschalig onderzoek dat werd uitgevoerd door The Guardian en Die Zeit, naar koolstofkredieten die worden uitgegeven door de marktleider op het gebied van certificering voor compensatieprogramma’s. Een koolstofkrediet is een certificaat dat aangeeft dat de uitstoot van 1 ton CO2 is vermeden of uit de atmosfeer is verwijderd.

Uit het onderzoek bleek de compensatie van CO2 die werd geclaimd veel minder waard dan werd beloofd. Sterker nog, uit het onderzoek bleek dat 94 procent van de uitgegeven koolstofkredieten geen klimaatvoordelen hebben opgeleverd. Pijnlijk voor de certificeringsautoriteit, maar ook voor de bedrijven die er blind vanuit gingen dat ze met het kopen van koolstofkredieten een belangrijke bijdrage leverden aan het milieu, dat zij ook deels belasten.

Maar wat nu? Welke dingen kun je als bedrijf wél nog ondernemen om je steentje bij te dragen aan het milieu? Want dat dat nodig is, is duidelijk. We kampen met verschillende milieukwesties, zoals klimaatverandering, afname van biodiversiteit, aantasting van het ecosysteem, luchtvervuiling en waterverontreiniging. Gelukkig zijn er nog verschillende manieren waarop je als bedrijf een positieve bijdrage kan leveren aan de planeet.

 

1. Verklein je CO2-voetafdruk

Sinds 1988 zijn 100 bedrijven zijn verantwoordelijk voor 71% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereld (CDP, 2017). Bedrijven zijn dus enorm belangrijke spelers in de strijd voor het klimaat. Een van de belangrijkste dingen die je als bedrijf kan doen, is het verkleinen van je koolstofvoetafdruk. Het begint allemaal bij inzicht: bereken je CO2-voetafdruk en zoek vervolgens passende manieren om deze te verkleinen.

Er zijn verschillende dingen die je als bedrijf kunt doen om je koolstofvoetafdruk te verminderen:

 • Je energieverbruik verminderen;
 • Kiezen voor groenere energiebronnen;
 • Uitstoot door vervoer verminderen;
 • Afval verminderen (en scheiden);
 • Overschakelen op groenere apparatuur;
 • Digitaliseren en zo het papierverbruik verminderen;
 • Groenere leveranciers kiezen.

Je kunt ook investeren in lokale, natuurlijke oplossingen die zorgen voor meer CO2-opname. Bomen en bossen zijn zo’n oplossing. Bomen fungeren namelijk als koolstofputten, die CO2 opvangen en opslaan. Onze bossen worden duurzaam beheerd. We geloven niet in kaalkap en monoculturen, want deze vormen een bedreiging voor de biodiversiteit van het bos. Daarom hebben wij ongelijkvormige bossen met bomen van allerlei leeftijden en soorten. Bovendien werken wij lokaal: onze bosbouwprojecten bevinden zich uitsluitend in Europa. Wij werken rechtstreeks samen met lokale bedrijven en landeigenaren om de lokale werkgelegenheid te steunen en de duurzame bosbouwsector te ontwikkelen. Zo weet je zeker dat het goed geregeld is.

 

2. Draag bij aan meer biodiversiteit

Ondersteuning van biodiversiteitsprojecten is een van de dingen die je als bedrijf écht kan doen voor het milieu. Biodiversiteit betreft rijke, diverse ecosystemen waar veel dier- en plantsoorten naast elkaar bestaan. Helaas worden veel dieren, planten en ecosystemen bedreigd als gevolg van de menselijke invloed. Hoewel steeds meer mensen zich bewust worden van de ernst van biodiversiteitsproblemen, blijft het aantal bedreigde soorten toenemen.

Bij EcoTree zijn we blij dat er steeds meer over biodiversiteit wordt gesproken. Voor ons is het verband tussen de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit duidelijk - de bescherming van de biodiversiteit is dus van cruciaal belang voor de toekomst van de planeet. Enkele dingen die je als bedrijf kan doen voor de biodiversiteit zijn:

 • Onderzoeken of je bedrijf een negatieve impact heeft op de biodiversiteit en wat je kunt doen om die te verminderen;
 • Effectieve en meetbare projecten ondersteunen om de biodiversiteit in stand te houden of te herstellen;
 • Actie ondernemen tegen klimaatverandering, die op haar beurt gevolgen heeft voor de biodiversiteit;
 • Je inzet en het belang ervan communiceren, en zo het verschil maken - bijvoorbeeld in de vorm van een duurzaamheidsverslag.

 

3. Pak de lucht- en waterverontreiniging aan

Hoewel de luchtverontreiniging in Europa de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen, hebben ook nu stoffen als zwevende deeltjes, stikstofdioxide en ozon op grondniveau nog een grote invloed op het milieu en de volksgezondheid. Vervoer, industrie, machines en scheepvaart zijn de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging.

Als we de luchtverontreiniging vanuit globaal perspectief bekijken, is het een enorm probleem. Meer dan 7 miljoen mensen sterven jaarlijks als gevolg van vervuiling. Tegelijkertijd is het iets dat niet genoeg aandacht krijgt; slechts 0,1% van de wereldwijde liefdadigheid en 0,5% van de internationale bijdragen wordt besteed aan het terugdringen van luchtverontreiniging.

Ook ons water kan door bedrijven op verschillende manieren worden beïnvloed, bijvoorbeeld door vervuiling en andere factoren die de kwaliteit aantasten, of door consumptie. Vervuild water kan onder meer leiden tot gevaren voor de gezondheid en verlies van biodiversiteit.

Als bedrijf kun je de volgende zaken aanpakken:

 • De verbranding van fossiele brandstoffen in het vervoer verminderen;
 • Overschakelen op milieuvriendelijkere vervoersmiddelen;
 • De uitstoot van verontreinigende stoffen door de industrie beperken;
 • Zo weinig mogelijk water bij productieprocessen gebruiken;
 • Het stoppen of verminderen van watervervuiling;
 • Maatregelen invoeren om het waterverbruik van het hele bedrijf te verminderen.


4. Stel een duidelijk milieubeleid op (en communiceer dat ook)

Wanneer je aan verschillende van deze zaken tegelijk wilt werken, kun je dat het beste samenvatten in een meetbaar beleidsplan met ambitieuze doelstellingen. Dit laat zien dat je het milieu en duurzaamheid serieus neemt en actief werkt aan het verminderen van je impact.

Enkele zaken die goed zijn om hierin op te nemen zijn:

 • Specifieke aandachtsgebieden, zoals vermindering van de vervoersuitstoot;
 • Wie er in het bedrijf verantwoordelijk is voor welk van deze aspecten;
 • Wanneer het beleid in de toekomst moet worden herzien en eventueel aangescherpt.

De aandacht voor duurzaamheid en milieu is in zekere zin verschoven van een concurrentievoordeel naar simpelweg een must. Van bedrijven wordt duurzaamheid verwacht, en bedrijven die hier nog geen aandacht aan hebben besteed, hebben nog heel wat in te halen. Must of geen must, je klanten, partners en potentiële werknemers zijn voortdurend op zoek naar de bedrijven die de grootste positieve bijdrage aan het milieu leveren. Vergeet dus niet alleen de projecten uit te voeren, maar er ook over te communiceren!


5. Doe het niet alleen

Wanneer je eenmaal het verschil aan het maken bent, is het zonde om niet meer mensen te laten deelnemen aan dit goede doel. Daar komt het belang van communicatie weer om de hoek kijken; dat leidt tot nieuwe werknemers, partners en andere belanghebbenden die óók willen bijdragen aan een betere planeet. Vergeet ook niet dat je om hulp kunt vragen. Er zijn tegenwoordig veel partners en bedrijven die je kunnen ondersteunen bij je groene ambities. Gebruik hen vooral bij het opstarten en uitvoeren van projecten die écht een verschil maken. Dankzij hun expertise vind je makkelijker focus, en kun je de acties die je onderneemt beter communiceren.

Meer weten?

Ben je duurzaamheidsmanager binnen een bedrijf en wil je meer weten over onze natuurlijke oplossingen? Neem een kijkje op onze bedrijfspagina of neem direct contact op met Johan, country manager in Nederland en België.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij EcoTree

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij EcoTree

Abonneer je op onze (Engelstalige) nieuwsbrief en kom meer te weten over koolstof, bosbouw, biodiversiteitsprojecten en nog veel meer.
Lees meer Minder lezen
ecotree newsletter

BlogEcoTree herstelt veengebied in Dahner Felsenlandschaf, DuitslandLouise Frederikke Kofoed-Dam10 jan. 2024
BlogHoe meet je het succes van je MVO-strategie?Kia Eg19 apr. 2023
BlogDe bossen van EcoTree zijn verzekerd tegen de grillen van de natuurKia Eg5 apr. 2023