Bereken de CO2-voetafdruk van je bedrijf

Maak je CO2-uitstoot inzichtelijk en vind manieren om je impact op de planeet te verbeteren.

Bereken de koolstofvoetafdruk van je bedrijf

Bereken de koolstofvoetafdruk van je bedrijf

Om te weten hoe je de impact van je bedrijf op het milieu kan verminderen, moet je eerst achterhalen wat je CO2-voetafdruk is. Gebruik onze calculator om in te zien wat de belangrijkste oorzaken van je CO2-uitstoot zijn. Deze tool is geen alternatief voor een volledige CO2-audit. Wanneer je een gedetailleerde CO2-audit overweegt, kun je deze hier bij ons aanvragen.
Lees meer Minder lezen
foto luchtfoto longvormig bos

Van je CO₂-voetafdruk naar duurzame ontwikkeling

Je kunt geen plan voor verbetering maken zonder inzicht in je uitstoot. Het terugdringen van je ecologische voetafdruk en het duurzamer omgaan met energie is de weg naar een groenere toekomst voor iedereen.
Met de berekening van je CO₂-voetafdruk zet je de eerste stap in bewustwording. Je krijgt inzicht in je directe en indirecte impact op klimaatverandering, ook wel scopes 1 & 2 genoemd. En omdat ontdekken óók handelen is, is het feit dat je hier bent en deze online berekening van je CO₂-uitstoot doet, al een teken dat je iets wilt doen voor onze planeet. Laat ons je helpen bij het aan boord krijgen van je hele bedrijf voor het verlagen van je energiekosten, en draag bij aan het herstel van de wereld die de afgelopen eeuwen zo is aangetast. Daarna wordt het tijd voor scope 3: het hierin meenemen van je leveranciers en klanten. Je positieve energie zal hen gegarandeerd aansteken.
Lees meer Minder lezen

Maak je klaar voor echte verandering

Zodra je je CO2-impact begrijpt, kun je een strategie bepalen die zowel effectief als winstgevend is voor je bedrijf. Die strategie gaat verder dan bomen planten om je CO2-uitstoot te compenseren. Het gaat om effectieve maatregelen en een koolstofmanifest dat de CO2-uitstoot van je bedrijf verkleint. Lees EcoTrees manifest voor meer info over onze aanpak. Wij kunnen je helpen bij het ontwikkelen van een strategie die net zoveel focust op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen als op het creëren van koolstofputten via duurzame bosbouw. Daarom spreken we liever over ecologische bijdragen dan vrijwillige CO2-compensatie. Als je investeert in bossen van EcoTree, draag je bij aan koolstofopslag en Europees bos- en biodiversiteitsherstel.

Bossen zijn één van de belangrijkste koolstofputten van de aarde dankzij hun vermogen om CO2 op te slaan. Ook wetlands slaan veel CO2 op. Met onze biodiversiteitsprojecten werken we aan het onderhoud van bosvijvers en het herstel van veenmoerassen. Bossen bevatten veel ecosystemen en ze spelen allemaal een rol bij het onttrekken van CO2. Daarom voeren we bij EcoTree uiteenlopende werkzaamheden uit – elk bos is immers meer dan de som van de bomen.

Het werken aan je milieubeleid en het Science Based Targets-initiatief (SBTi), kan ook een positieve impact hebben op je team . Werknemers van nu, en met name starters op de arbeidsmarkt, zijn meer dan ooit begaan met de sociale en ecologische uitdagingen van de wereld. Ze verwachten dat een werkgever maatschappelijk verantwoord onderneemt (MVO) . Daar kan EcoTree bij helpen.
Lees meer Minder lezen
Ons koolstofmanifest

Ga verder dan CO2-compensatie

Bij CO2-compensatie investeer je als bedrijf in zogenaamd milieuvriendelijke projecten. Dit mag dan je geweten sussen, je uitstoot verminderen doet dit veelal niet. En dat is nu net wat er nodig is.

Stel dat je bedrijf bijvoorbeeld koolstofkredieten koopt voor een project aan de andere kant van de wereld. Dit zal er niet voor zorgen dat je gedrag verandert of je minder zult vervuilen. Je kunt CO2 blijven uitstoten zonder dat er iets verandert.

Dit soort denken houdt alleen rekening met de korte termijn. Voor je actie onderneemt, maak je best een berekening van de uitstoot van je bedrijfsactiviteiten. Dit geeft je een goed inzicht in waar er ruimte is voor verbetering: transport, verwarming, computerservers of digitale technologieën. Dit betekent vaak ook een vermindering in kosten. Alleen maar voordelen dus.

Lokale biodiversiteitsprojecten steunen is niet enkel goed voor de natuur, het helpt ook je bedrijf. Het is gemakkelijk te begrijpen voor je team en klanten en het engageert hen meer. Zo kan je naar CO2-neutraliteit streven op een duidelijke, eerlijke manier die ook nog eens goed is voor je bedrijf.
Lees meer Minder lezen
Neem contact op