Bewustzijn vergroten, actie ondernemen

Door bossen duurzaam te beheren en biodiversiteit te behouden, kunnen we inspelen op de urgentie van klimaatverandering!

Wij zijn EcoTree

Wij zijn EcoTree

EcoTree stelt bedrijven in staat om te reageren op klimaatnoodsituaties door tastbare actie te ondernemen voor natuurbehoud in Frankrijk en Europa. Door bij te dragen aan de groei van duurzame bossen en het behoud van de biodiversiteit is mogelijk dankzij onze op de natuur gebaseerde oplossingen. We garanderen de expertise, transparantie en kwaliteit van elk project dat we ontwikkelen.
We laten ons leiden door vier principes: eerlijkheid, eenvoud, optimisme en durf.
Lees meer Minder lezen
Vianney

Een paar cijfers (die zeggen namelijk meer dan woorden)

+1.800.000 bomen

Dat is het aantal bomen dat we hebben geplant of duurzaam hebben beheerd sinds onze lancering in 2014.

+550 projecten

We zetten ons in voor het behoud van biodiversiteit, bijenkorven, watergebieden, vijvers, biotopen en meer.

5 landen

Wij werken op Europese schaal en hebben commerciële en lokale activiteiten in verschillende landen.

+2.000 bedrijven

Steeds meer organisaties werken met ons aan hun MVO-doelen.

Wat we doen om klimaatverandering tegen te gaan

Behoud

Behoud het bos

We planten en beheren bossen in Europa om veerkrachtige koolstofputten te creëren door biodiversiteit te bevorderen. We werken op de lange termijn om kooldioxide vast te leggen en extreme weersomstandigheden te beperken.

EcoTree

Aandacht

Deel de boodschap

Wij zijn voorstanders van de schoonheid en biodiversiteit van bossen. We delen en begrijpen de dringende noodzaak om zorg te dragen voor bossen samen met het grote publiek en de verantwoordelijken.

EcoTree

Waarde

Waardeer de natuur

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling zowel milieu- als economische voordelen kan hebben - bossen kunnen tegelijkertijd leveren en bloeien.

EcoTree

Waarom kiezen voor EcoTree?

Klimaatactie door middel van bosbouw

We ondersteunen en ontwikkelen bosbouw die dicht bij de natuur staat. Wij zijn voorstander van een onregelmatige bosbouwmethode die bevorderlijk is voor de biodiversiteit en de vastlegging van koolstof op lange termijn. In overeenstemming met de bosbouw die wordt ondersteund door de Europese vereniging Pro Silva, waarvan we lid zijn, beheren we onze bossen volgens de principes van gemengde bosbouw met een continue bedekking. Vandaag de dag is dit type bosbeheer het meest gunstig voor het dynamische behoud van bossen op de zeer lange termijn, zonder dat dit ten koste gaat van hun economische functie.

We steunen lokale ondernemers

Onze aanvoer- en distributieketen is lokaal voor elk bos en zijn gemeenschap. We werken samen met deskundige partners in elke fase van het proces van duurzaam bosbeheer. We zijn ervan overtuigd dat lokale, duurzame acties de beste manier zijn om de huidige klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken.

We werken aan sociaal bosbeheer

Er is altijd een sociaal aspect aan onze bosbouw, omdat we ervoor zorgen dat we samenwerken met betrouwbare en solidaire bedrijven.

We zijn gekwalificeerd

We zijn een B Corp-gecertificeerd bedrijf en onze koolstofvastleggingsmethode is gecertificeerd door Bureau Veritas. Al onze bossen zijn PEFC-gecertificeerd of het proces om PEFC-gecertificeerd te worden is in gang gezet; vijf van deze bossen hebben het FSC-label. Al deze certificeringen getuigen van de kwaliteit van ons werk en onze inzet om de klimaatcrisis zo effectief mogelijk te bestrijden.

Ons verhaal: van statiegeld naar innovatieve bosbouw

Ons verhaal: van statiegeld naar innovatieve bosbouw

In 2014 maakten de vier medeoprichters van EcoTree een reis naar Denemarken, waar 90% van alle flessen en blikjes worden ingeleverd via een uniek systeem waarbij mensen worden betaald om te recyclen. Dit eenvoudige idee - het belonen van degenen die goed doen voor het milieu in plaats van het straffen van degenen die dat niet doen - leidde in 2014 tot de lancering van EcoTree in Frankrijk. Na een succesvolle start openden we in 2019 ons internationale kantoor in Kopenhagen. We creëren mogelijkheden voor zoveel mogelijk mensen om klimaatactie te ondernemen door middel van duurzame bosbouw. Onze medeoprichters hebben een systeem ontwikkeld dat ecologie en economie combineert. Bomen zijn een investering die zowel de boomeigenaar als de natuur ten goede komt. Naast bomen heeft EcoTree meer dan 500 projecten voor het behoud van biodiversiteit uitgevoerd, waaronder het installeren van bijenkorven en het herstellen van wetlands en veengebieden.
Lees meer Minder lezen
Co-funders

Kwaliteit en certificering

EcoTree is erkend door AMF. Ons werk wordt streng en met regelmaat gecontroleerd door onafhankelijke bosbouwdeskundigen en -organisaties.