Sponsra en bikupa i skogen

för att hjälpa bin med EcoTree

Upptäck

för att hjälpa bin med EcoTree

Du kan engagera dig idag

Bipopulationen är hotad, men skogar ger dem en idealisk livsmiljö att frodas i och för dem att återhämta sig.

Detta är anledningen till varför EcoTree erbjuder företag sponsring av bikupor i skogen :

picto biodiversite

Du ger ett konkret bidrag till välbefinnandet och överlevnaden av bin

picto biodiversite

Din bikupa är geolokaliserad och visas på ditt EcoTree-konto

Varför engagera dig? Eftersom bin är avgörande för både oss och naturen

Bipopulationen är hotad, men skogar ger dem en idealisk livsmiljö att frodas i och för dem att återhämta sig.

Detta är anledningen till varför EcoTree erbjuder företag sponsring av bikupor i skogen :

  • Bin transporterar pollen från blomma till blomma.
  • De tillåter blommande växter att reproducera genom pollination
  • Pollinering hjälper biosfären att frodas och skapar en hälsosam miljö för bin.
Bin transporterar pollen från blomma till blomma. De tillåter blommande växter att reproducera genom pollination Pollinering hjälper biosfären att frodas och skapar en hälsosam miljö för bin.

Men bin är hotade

80% av vår mat är direkt beroende av pollinerare.

35% av blommande växter är beroende av bin för att överleva.

 30% av bikolonier försvinner varje år i Frankrike.

Skogen ger en sund miljö för bin

foret

- En hälsosam miljö och naturlig
- Skydd mot stadsföroreningar, insektsmedel, fytosanitära produkter
- Bättre livsmedelskvalitet tack vare honungslag (lime, kastanj, vildkörsbär, akacia)
- Matdiversifiering hämtad från en rik skogsflora

En nödvändig naturlig relation

- Bin är vessentliga för pollinering som krävs för friska skogar.
- Skogar med hög biologiskt mångfalld ger en idealisk miljö för bin at frodas
- I friska miljöer är bin mer produktiva och gör honung av bättre kvalitet.

VILL DU VETA MER?

Bli en del av rörelsen

Ludwig EcoTree

Det här är Ludwig.
Han hjälper dig att bli en del av vår växande rörelse.

55058

Enskilda kunder

3012

Företag
partners