Statistik & Utmaningar

Skogarna behöver oss

 • Avskogning utgör 11% av de globala CO2-utsläppen (IPCC, 2018). Träd är ett viktigt redskap i kampen mot klimatkrisen, eftersom de absorberar koldioxid och omvandlar det till syre.

 • 21% av de globala CO2-utsläppen kommer från plast- stål- och cementproduktion (GatesNotes, 2018). Världen behöver timmer av hög kvalitet som framställs på ett hållbart sätt, eftersom det har ett märkbart mindre koldioxidavtryck än betong och plast. För varje träd vi fäller planterar vi tre nya. Därmed bidrar vi till större och grönare europeiska skogar.

 • Sedan 1990 har det globala skogstäcket krympt varje år. Världen har förlorat 178 miljoner hektar skog - ett område som motsvarar Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien och Irland tillsammans. Mellan 2010 och 2020 har 4,7 miljoner hektar skog årligen förstörts. (Källa: FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings.)

 • Våra skogar är hem för ungefär 80% av alla levande landdjur. Avskogning hotar deras livsmiljöer, hem och födokällor. Sedan 1970 har den globala populationen av landlevande djur sjunkit med 60% (Källa: FN, 2019).

En hållbar skogsförvaltning

EcoTree och dess skogsbruksgrupp gynnar ett skogsbruk "Nära Naturen"

En hållbar skogsförvaltning

Våra åtaganden:

 • Bidra till att skydda och att bevara skogar.
 • Delta i skoglig restaurering av kalhyggen på marker som förvärvats av företaget.
 • Skötsel och underhåll hanteras av våra medarbetare och specialist i skogsförvaltning för alla våra skogar.
 • Stimulera och hitta nya initiativ för skog och träindustrin.

Vår filosofi:

 • Främja skogsbruksmetoder som förenar skogsproduktion med bevarandet av ekosystem och biologisk mångfald.
 • Prioritera artmångfald, framställa trä av hög kvalitet och skydda markerna.
 • Att, när det finns goda skäl, gynna ett skogsbruk med blandskog genom självföryngring, och då endast plantera träd om det är nödvändigt.

Vår Policy

Inte ersätta natur, men följa den på vägen

Inte ersätta natur, men följa den på vägen

Skogen är en levande miljö vars integritet, stabilitet och välstånd är starkt beroende av artmångfalden. I denna komplexa miljö interagerar djur, växter och bakterier och bidrar till att upprätthålla harmonin. EcoTree är övertygade om att en sund skog också är en komplex skog - vad gäller blandningar och strukturer - vilket också gör den mer resistent, mångbottnad och produktiv på lång sikt. Därför har vi antagit ett skogsbruk som ligger "nära naturen." Vi vill med vårt skogsbruk göra ett så litet ingrepp som möjligt för att bevara skogens naturliga tillstånd och främja dess motståndskraft.

I själva verket kan allt som förändrar skogens naturliga gång påverka den biologiska mångfalden och ekosystemet (ingrepp som minskar mångfald av arter och djur, överdriven föryngring av skogsområdet, förenklad skogsplantering, en stor minskning av dött trä o.s.v). Det är därför EcoTree åtar sig att föra ett skogsbruk fritt från kemikalier. Vi använder endast naturliga gödningsmedel i vår plantering. I kampen mot skadliga insekter använder vi mekaniska skydd som artblandning, nätning och fågelnischer eller andra biologiska metoder som rovdjurinsekter för eliminering av växtätande insekter (karabidbetor, cleridae, rizofagider, kakcinellider...). Mot hjort använder vi fårfett. Röjning och gallring utförs manuellt och i vissa fall mekaniskt men under inga omständigheter förekommer kemikalier med glyfosater.

Slutligen, om problem av antropogena slag uppstår i vår skogsmiljö, kommer EcoTree att hantera dessa genom ett naturligt tillvägagångssätt där skogens naturliga motståndskraft står i centrum. EcoTree:s målsättning innebär ett nytänkande i harmoni med naturens lagar som samtidigt ger en så stor avkastning som möjligt från den naturliga produktionen och skogens naturliga tillgångar.

EcoTrees Etikkommitté

Eftersom vi inte är ofelbara,
Eftersom vi vill ta lärdom av och inspiereras av en äldre generations erfarenheter,
Eftersom ärlighet är vår målsättning,

EcoTrees Etikkommitté

Vi har inrättat en oberoende etikkommitté bestående av civila personer kända för sin kompetens och integritet. Utskottet säkerställer att EcoTrees grundvärden respekteras och att intressekonflikter undviks.

Äger du skogsmark eller mark som borde beskogas?

Pierre-François

EcoTree erbjuder sig:

 • Att överta dina besittningar och göra dem till en del av EcoTrees skogstillgångar
 • Att tillhandahålla nödvändig finansiering för en god skogsskötsel av din skog
 • Att delta i skogsplantering på kalhyggen eller till en förbättrad skogsförvaltning
Skriv till oss på adressen forets@ecotree.fr

EcoTree-skogarna

I hjärtat av skogsmarken och vår skogsförvaltning

Forêt de Preaux
Forêt de Preaux

53 Mayenne

C'est en été 2020 qu'EcoTree reprend en gestion la forêt de Preaux.

Forêt de Sarran
Forêt de Sarran

19 Corrèze

La forêt de Sarran est reprise en gestion par EcoTree au printemps 2020.

Skogen i Pont de Buis
Skogen i Pont de Buis

29 Finistère

Våren 2020 tog EcoTree över förvaltningen av Pont de Buis-skogen nära staden Brest i Bretagne

Skogen i Champeau en Morvan
Skogen i Champeau en Morvan

21 Côte-d'Or

Morvan-skogen gränsar till Côte d'Or och Nièvre och ligger vid stranden av sjön Chamboux

Chatelainskogen
Chatelainskogen

53 Mayenne

Chatelainskogen ligger söderut i Mayenne-avdelningen i ett område med få träd, vilket har gjort denna skog populär bland...

Melgvenskogen
Melgvenskogen

29 Finistère

Namnet Melgven kommer från orden "mell" (rundad kulle) och "gween" (vit); den vita kullen.

Louargatskogen
Louargatskogen

22 Côtes-d'Armor

Louargatskogen ligger på Mont Hoguemés. Det är en av Côtes d'Armor´s högsta punkter och har en fantastisk utsikt.

Cleden Poher skogen
Cleden Poher skogen

29 Finistère

Cleden Poher skogen finns i Finistère i en kommun som bär samma namn. Denna ort kallades under en tid "Cetguen Potcher",...

Skogen i Luthenay
Skogen i Luthenay

58 Nièvre

Chamontsskogen sträcker sig över 110 hektar i det franska departementet Nièvre, längsmed Loirefloden i närheten av Luthe...

Ploërdutskogen
Ploërdutskogen

56 Morbihan

Ploërdutskogen finns i bretonska Morbihan och sträcker sig över 11,6 hektar. Skogen består av två avgränsade delar, en p...

Palotasskogen
Palotasskogen

23 Creuse

Palotas-skogen växer i la Creuse mellan kommunerna saint Dizier Leyrenne och Chatelus le Marcheix, en region som sedan å...

Skogen i Lanrivain och Plougernevel
Skogen i Lanrivain och Plougernevel

22 Côtes-d'Armor

Lanrivain-skogen ligger i det traditionella bretonska territoriet i landet Fañch, där danser, kostymer, musik och dialek...

Giouxskogen
Giouxskogen

23 Creuse

I närheten av Gioux, en liten by i centrala Frankrike i departementet Creuse och i regionen Limousin sträcker sig ett ov...

Pleybenskogen
Pleybenskogen

29 Finistère

Mitt i Finistère mellan Monts d'Arrée och Svarta bergen finns Pleyben som inhyser en av regionens allra vackraste kyrkor...

Pézarchesskogen
Pézarchesskogen

77 Seine-et-Marne

Pézarcheskogen finns på orten med samma namn, i Seine-et-Marne departementet cirka sextio kilometer från Paris.

Ruilléskogen
Ruilléskogen

72 Sarthe

Ruilléskogen finns i Sarthe departementet, i regionen Pays de la Loire, kantad av Bretagne och Normandie.

Melrandskogen
Melrandskogen

56 Morbihan

Melrandskogen finns i staden med samma namn vars historia börjar under 400-talet med ankomsten av britanniska emigranter...

Faigneskogen
Faigneskogen

72 Sarthe

Faigneskogen ligger nära staden Pontvallain, i kommunen Sarthe som är känd för sina feodala bosättningar.

Kerautretskogen
Kerautretskogen

56 Morbihan

Kerautret-skogen ligger i Le Golo, inte särskilt långt ifrån Plouray och vattendragen Ellé och Aër.

Fbouetskogen
Fbouetskogen

56 Morbihan

Faouetskogen finns i Faouët, ett vackert område som avgränsas av bäcken från "Moulin du Duc" och Inam-floden.

Mariakerskogen
Mariakerskogen

56 Morbihan

Mariakerskogen ligger i Morbihan, svallande träd på en mark som sträcker sig mellan blåa floder och gyllene stränder.

Mevenezskogen
Mevenezskogen

56 Morbihan

Mevenezskogen, är en fridfull oas mitt i Morbihan, med ett oväntat rikt växt- och djurliv.

Bourrusskogen
Bourrusskogen

56 Morbihan

Bourrusskogen ligger i Morbihan och i den lilla kommunen Langoëlan för att vara exakt. Langoëlan är bretonska och betyde...

Brokusskogen
Brokusskogen

56 Morbihan

Brokusskogen växer i Morbihan, vars mark sjuder av både legender och resurser.