Statistik & Utmaningar

Skogarna behöver oss

 • Varje år försvinner mellan 13 och 15 miljoner hektar skog, (Belgiens yta). Avskogning står för 17 procent av de globala växthusgasutsläppen (Källa: IPCC).

 • Varje år tar franska skogar upp 80 miljoner ton koldioxid. Gallring håller träden i en tillväxt som optimerar koldioxidbindningen.

 • Träindustrin i Frankrike upplever för närvarande ett underskott trots att skogsområdet i Frankrike är det tredje största i Europeiska unionen och efterfrågan på trä ständigt ökar.

 • Inom de kommande tio åren måste Frankrike förnya 500 000 hektar skog, vilket motsvarar endast 3 % av nuvarande arean för att komma ikapp sitt underskott.

En hållbar skogsförvaltning

EcoTree och dess skogsbruksgrupp gynnar ett skogsbruk "Nära Naturen"

En hållbar skogsförvaltning

Våra åtaganden:

 • Bidra till att skydda och att bevara skogar.
 • Delta i skoglig restaurering av kalhyggen på marker som förvärvats av företaget.
 • Skötsel och underhåll hanteras av vår medarbetare och specialist i skogsförvaltning för alla våra skogar.
 • Stimulera och hitta nya initiativ för skog och träindustrin.

Vår filosofi:

 • Främja skogsbruksmetoder som förenar skogsproduktion med bevarandet av ekosystem och biologisk mångfald.
 • Prioritera artmångfald, framställa trä av hög kvalitet och skydda markerna.
 • Att, när det finns goda skäl, gynna ett skogsbruk med blandskog genom självföryngring, och då endast plantera träd om det är nödvändigt.

Vår Policy

Inte ersätta natur, men följa den på vägen

Inte ersätta natur, men följa den på vägen

Skogen är en levande miljö vars integritet, stabilitet och välstånd är starkt beroende av artmångfalden. I denna komplexa miljö interagerar djur, växter och bakterier och bidrar till att upprätthålla harmonin. EcoTree är övertygade om att en sund skog också är en komplex skog - vad gäller blandningar och strukturer - vilket också gör den mer resistent, mångbottnad och produktiv på lång sikt. Därför har vi antagit ett skogsbruk som ligger "nära naturen." Vi vill med vårt skogsbruk göra ett så litet ingrepp som möjligt för att bevara skogens naturliga tillstånd och främja dess motståndskraft.

I själva verket kan allt som förändrar skogens naturliga gång påverka den biologiska mångfalden och ekosystemet (ingrepp som minskar mångfald av arter och djur, överdriven föryngring av skogsområdet, förenklad skogsplantering, en stor minskning av dött trä o.s.v). Det är därför EcoTree åtar sig att föra ett skogsbruk fritt från kemikalier. Vi använder endast naturliga gödningsmedel i vår plantering. I kampen mot skadliga insekter använder vi mekaniska skydd som artblandning, nätning och fågelnischer eller andra biologiska metoder som rovdjurinsekter för eliminering av växtätande insekter (karabidbetor, cleridae, rizofagider, kakcinellider...). Mot hjort använder vi fårfett. Röjning och gallring utförs manuellt och i vissa fall mekaniskt men under inga omständigheter förekommer kemikalier med glyfosater.

Slutligen, om problem av antropogena slag uppstår i vår skogsmiljö, kommer EcoTree att hantera dessa genom ett naturligt tillvägagångssätt där skogens naturliga motståndskraft står i centrum. EcoTree:s målsättning innebär ett nytänkande i harmoni med naturens lagar som samtidigt ger en så stor avkastning som möjligt från den naturliga produktionen och skogens naturliga tillgångar.

EcoTrees Etikkommitté

Eftersom vi inte är ofelbara,
Eftersom vi vill ta lärdom av och inspiereras av en äldre generations erfarenheter,
Eftersom ärlighet är vår målsättning,

EcoTrees Etikkommitté

Vi har inrättat en oberoende etikkommitté bestående av civila personer kända
för sin kompetens och integritet. Utskottet säkerställer att EcoTrees grundvärden respekteras och att intressekonflikter undviks.

Äger du skogsmark eller mark som borde beskogas?

Pierre-François
EcoTree erbjuder sig:
 • Att överta dina besittningar och göra dem till en del av EcoTrees skogstillgångar
 • Att tillhandahålla nödvändig finansiering för en god skogsskötsel av din skog
 • Att delta i skogsplantering på kalhyggen eller till en förbättrad skogsförvaltning
Skriv till oss på adressen forets@ecotree.fr

EcoTree-skogarna

I hjärtat av skogsmarken och vår skogsförvaltning

Forêt de Champeau en Morvan
Forêt de Champeau en Morvan

21 Côte-d'Or

La forêt de Champeau en Morvan se trouve aux confins de la Côte d'Or et la Nièvre, en bordure du lac de Chamboux.

Forêt de Chatelain
Forêt de Chatelain

53 Mayenne

La forêt de Châtelain est située au sud du département de la Mayenne, dans une zone peu boisée, faisant de ce massif un...

Forêt de Melgven
Forêt de Melgven

29 Finistère

C'est des mots "mell" (colline arrondie) et "gwenn" (blanc), "la colline blanche" , que nous vient le nom de Melgven.

Forêt de Louargat
Forêt de Louargat

22 Côtes-d'Armor

La forêt de Louargat se trouve sur le mont hoguemé, un des points culminants des côtes d'Armor avec une vue splendide. O...

Cleden Poher skogen
Cleden Poher skogen

29 Finistère

Cleden Poher skogen finns i Finistère i en kommun som bär samma namn. Denna ort kallades under en tid "Cetguen Potcher",...

Skogen i Luthenay
Skogen i Luthenay

58 Nièvre

Chamontsskogen sträcker sig över 110 hektar i det franska departementet Nièvre, längsmed Loirefloden i närheten av Luthe...

Forêt de Ploerdut
Forêt de Ploerdut

56 Morbihan

Skogen Ploërdut finns i bretonska Morbihan och sträcker sig över 11,6 hektar. Skogen består av två avgränsade delar, en...

Palotasskogen
Palotasskogen

23 Creuse

Palotas-skogen växer i la Creuse mellan kommunerna saint Dizier Leyrenne och Chatelus le Marcheix, en region som sedan å...

Forêt de Lanrivain et Plougernevel
Forêt de Lanrivain et Plougernevel

22 Côtes-d'Armor

Skogen i Lanrivain och Plougernevel

Giouxskogen
Giouxskogen

23 Creuse

I närheten av Gioux, en liten by i centrala Frankrike i departementet Creuse och i regionen Limousin sträcker sig ett ov...

Pleybenskogen
Pleybenskogen

29 Finistère

Mitt i Finistère mellan Monts d'Arrée och Svarta bergen finns Pleyben som inhyser en av regionens allra vackraste kyrkor...

Pézarchesskogen
Pézarchesskogen

77 Seine-et-Marne

Pézarcheskogen finns på orten med samma namn, i Seine-et-Marne departementet cirka sextio kilometer från Paris.

Ruilléskogen
Ruilléskogen

72 Sarthe

Ruilléskogen finns i Sarthe departementet, i regionen Pays de la Loire, kantad av Bretagne och Normandie.

Melrandskogen
Melrandskogen

56 Morbihan

Melrandskogen finns i staden med samma namn vars historia börjar under 400-talet med ankomsten av britanniska emigranter...

Faigneskogen
Faigneskogen

72 Sarthe

Faigneskogen ligger nära staden Pontvallain, i kommunen Sarthe som är känd för sina feodala bosättningar.

Kerautretskogen
Kerautretskogen

56 Morbihan

Kerautret-skogen ligger i Le Golo, inte särskilt långt ifrån Plouray och vattendragen Ellé och Aër.

Morvanskogen
Morvanskogen

56 Morbihan

Morvanskogen finns i Faouët, ett vackert område som avgränsas av bäcken från "Moulin du Duc" och Inam-floden.

Mariakerskogen
Mariakerskogen

56 Morbihan

Mariakerskogen ligger i Morbihan, svallande träd på en mark som sträcker sig mellan blåa floder och gyllene stränder.

Mevenezskogen
Mevenezskogen

56 Morbihan

Mevenezskogen, är en fridfull oas mitt i Morbihan, med ett oväntat rikt växt- och djurliv.

Bourrusskogen
Bourrusskogen

56 Morbihan

Bourrusskogen ligger i Morbihan och i den lilla kommunen Langoëlan för att vara exakt. Langoëlan är bretonska och betyde...

Brokusskogen
Brokusskogen

56 Morbihan

Brokusskogen växer i Morbihan, vars mark sjuder av både legender och resurser.

EcoTrees Tjänster & Garantier

Säkra betalningar

Säkra betalningar
Stripe - SEPA (€)

Kundservice

Kundservice
Nöjd eller återbetalad 24/7

Compliance

Compliance
EcoTree är registrerat hos AMF med nummer D-18-01 som förmedlare av olika tillgångar.

Hållbar förvaltning

Hållbar förvaltning
Alla våra skogar är försäkrade, certifierade och sköts enligt hållbara regleringar