98% finansierade projekt

98% finansierade projekt

Skogsägare ?
Finansiera ditt skogsbruksprojekt
med Skogsubventioner!

Tack vare ett innovativt system för ekonomiskt stöd!

3 innovativa subventioner med 98% projektsgenomföring

Institutionell filantropi 

Många företag uppmanar oss att financiera skogsbruksprojekt för dem att investera i

Företagens skyldighet
att kompensera

Många organisationer har kompensationsskyldigheter. Vi hjälper dem att inrätta sina projekt till fördel av skogsägarna.

Finansieringsprogram baserat på FFN-modellen

Baserat på modellen för National Forestry Fund finansierar vi avsevärt valoriseringen av en skog i utbyte mot en andel av skörden

Skicka in ditt projekt!

EcoTree-teamet är här för att följa dig i din sökning efter finansiering för skogsbruksprojekt

98% av de projekt som lämnats in till oss har finansieras!
kontakta oss!


Tel

La presse en parle

"Vill du rädda planeten och samtidigt tjäna pengar? Det är EcoTrees löfte"

"Precis som en godsägare bli trädägare med EcoTree"

"Förvandla träden till besparingar, det är det som EcoTree förverkligar"

"Hur kan du investera och samtidigt göra miljön en tjänst?"

"Ge tillväxt åt besparingarna och gör samtidigt en god gärning för planeten"

Hur fungerar det?

På under sju dagar föreslår vi finansiering

Beskriv ditt projekt

Berätta om dina skogar, ditt jordbruksland, deras yta, din skötsel, trädbeståndet och naturligtvis de projekt du vill inrätta.

Vi diskuterar projektet
tillsammans

Vi studerar skogsbruksprojektet med dig och definierar det finansieringsprogram som du är berättigad till

Ditt projekt
är finansierat

Våra skogsbruksexperter validerar projekten med hjälp av våra juridiska experter och finanschefer

Vem är skogsstödet för?

Till alla ägare av skogs- eller jordbruksmark som letar efter finansiering

#skogsägare
#jordbruksägare

En fråga? Behöver du råd?

Om du har frågor om skogsstöd,
kontakta oss gärna. Hos EcoTree har du direkt kontakt med experterna.

Vianney
Delägare - Skogbruk

Pierre
Delägare - Utväckling

Vianney
Skogsförvaltning