Några saker som är bra att veta

Är det riskabelt att investera i träd?

Kort svar: nej. Det långa svaret är också nej. Men som med så många andra levande ting kan en del saker hända under ditt träds livstid. Och du bör så klart veta om dem redan nu. Här har vi samlat dessa risker, så att du kan bli en informerad trädägare som känner sig bekväm och nöjd när du investerar i vår planets framtid.

Naturkatastrofer

Alla våra skogar är försäkrade mot naturkatastrofer, men även med detta i åtanke är det svårt att förutse och förhindra det som händer med naturen - till och med när du har en hållbar plan för skogsbruksförvaltning på plats. Vi kommer dock att göra vårt bästa för att förutse naturkatastrofer som kan påverka dina träd och minimera deras påverkan på dem.

Skatteförändringar

I nuläget betalar du inte skatt för de vinster du gör när dina träd avverkas. Dock kan skatteregler förändras, och till och med tillämpas retroaktivt. Därför råder vi dig att konsultera en rättslig och/eller finansiell rådgivare ifall ditt inköpsland skulle ändra lagar eller regler kring detta.

Priset på trä

Vi vet inte om priset på trä kommer att öka eller minska i framtiden. Men om du tittar på historiska data ger det en rätt bra bild. Sedan 2004 har priset på trä nämligen ökat årligen, med i genomsnitt 2%. Och trä är framtidens material. Så vi förväntar oss inte något annat än att trä kommer vara fortsatt populärt och efterfrågat i framtiden - det är ju bra för miljön!

Likviditetsbrist

Vi kommer inte att ljuga för dig, så här är en sanning: faktum är att träd är en förfärlig investering om du söker snabba kontanter. Tvärtom är trädägande en långsam investering. Vi avverkar endast utvalda träd - när de nått sin skördeålder och deras bidrag till planetens kolsänka minskat. Oftast handlar det om flera årtionden. Så när du väljer att investera i träd behöver du vara med på lång sikt.

Fullständig kapitalförlust

Precis som vid alla typer av investeringar finns risken för en fullständig kapitalförlust. Denna risk är vi förpliktade att berätta för dig enligt lag. Men faktum är att våra skogsbrukare är kompetenta yrkesmän med lång erfarenhet från - just det - skogen. Så vi kan lugnt säga att dina träd är i väldigt goda händer.

Inflation

Om en allmän och långvarig prisökning uppstår kan den orsaka inflation. Men om detta händer ökar även priset på trä i samma takt - alltså ökar även din förväntade vinst. Och det låter ju inte så illa?

Obestånd och konkurs

Vi sparade den tyngsta delen till sist… men den är faktiskt inte så läskig! Det är nämligen såhär: oavsett hur det går med EcoTrees ekonomi fortsätter du att äga ditt träd. Och om vi föreställer oss det värsta möjliga konkursscenariot vi kan komma på skulle konkursförvaltaren fortfarande bli förordnad av domstolen att skydda dina ägarrättigheter, inklusive underhållet och förvaltningen av våra skogar. Men självklart har vi inga avsikter att gå under. Tvärtom! Vi har ett alldeles för stort och viktigt uppdrag, och dessutom har vi många institutioner som står bakom oss med investeringar.

Här hittar du vårt tjänstemeddelande och våra vanliga frågor.

Vi ses i skogen!