Med EcoTree, ner med kolavsättning

och länge leve ekologiska bidrag

Sluta gröntvätt!

Det räcker inte att plantera träd för att undanröja vårt ansvar som förorenare

Compensation EcoTree

Under flera år har koldioxidutjämning sålt idén att våra dåliga handlingar (utsläpp) kan lösas in genom att köpa bra åtgärder (billiga kolkrediter). Men ingenting kommer någonsin att ersätta den oumbärliga minskningen av våra växthusgaser (GHG) -utsläpp, som var och en av oss behöver ta ansvar för. Dessutom finns det inget mer otydligt än en kolkredit ifrån ett skogsbruksprojekt. CO2-sekvestering sker under flera decennier, så länge trädet växer, och inte när koldioxidkrediten köps. Dessutom finns det ingen absolut garanti för att kolet (i trädet) kommer att förbli lagrat, med tanke på att skogar kan utsättas för klimatfara (stormar, global uppvärmning ...), bränder, sjukdomar eller avskogning på grund av mänsklig aktivitet.

Beräkna och bidra

Dessa räknare har skapats för att försöka öka medvetenheten om koldioxidpåverkan ifrån våra olika aktiviteter och bör användas för att minska dina koldioxidutsläpp. När du har beräknat ditt matavtryck, skulle vi bjuda in dig att stödja skogen och dess grundläggande roll i kolbindning. Vi vill dock påpeka att naturen är mer komplicerad än en enkel ekvation, och det första steget bör alltid vara att minska utsläppen.

Ingen "rätt att förorena"

Varför bidra till att skydda skogen?

Skogens ekosystem återanvänder kol och på grund av detta spelar en viktig ekologisk roll i planetens klimatbalans. Tack vare det biologiska fenomenet fotosyntes absorberar träd kol från koldioxid i atmosfären. De lagrar den i sin stam, grenar, rötter och löv och driver ut syre i luften. Detta gör att vi kan andas och minskar koncentrationen av koldioxid i atmosfären.
Den årliga kolabsorptionsförmågan i franska skogar beräknas till 70 miljoner ton CO2, dvs 15% av de Franska växthusgasutsläppen. Till exempel kan ett träd på 5 kubikmeter absorbera motsvarigheten till 4 flyg till och från Paris och New York (för en av passagerarna).
Skogens kol finns inte bara i den levande biomassan (växter, löv, stam, rötter) utan också i den döda biomassan på marken. Kolen som lagras av skogens levande ämne uppskattas till 8 miljarder ton CO2-ekvivalent, vilket gör skogen till den 2: a största koldioxidhållaren på planet efter havet.
Det är offta okänt att trä, när det har avverkats, fortsätter att hålla kol. CO2 som fångades under trädets tillväxt fortsätter att lagras under livslängden för produkterna tillverkade av trä. Och denna livstid kan sträcka sig över flera hundra år.
Därför föreslår vi att du bidrar till CO2-sekvestrering , snarare än att använda koldioxidkompensering som en anledning att förorena.