Så här förändrar vi världens skogsbruk till det bättre

EcoTrees modell innebär att människor som du kan investera i hållbart skogsbruk och göra en insats för planeten. Men hur fungerar det i praktiken?

Coadou-skogen, Frankrike

Att vara trädägare är ett äventyr

Välkommen! Här berättar vi hur det är att vara trädägare, och delar med oss av hemligheterna bakom vår unika hållbara skogsbruksmodell. Men vi börjar med vad det innebär för dig.

Köp ditt träd online i vår trädshop och följ dess tillväxt på din personliga sida.

Under ditt träds långa liv kan du besöka det, visa upp det, samt följa dess tillväxt och värdeökning.

Så småningom skördar vi ditt träd och säljer det som hållbart virkesmaterial - en viktig förnybar resurs. Vinsten från försäljningen är din!

young tree

Projekt inom biologisk mångfald

Hur EcoTree ser på trä och träd

Vi utnyttjar de regler som finns kring markägande för att skapa ett nytt sätt att äga träd. EcoTree demokratiserar skogsägandet och använder hållbart skogsbruk för att skapa en grönare framtid.
Julies trädSophies trädGustavs trädThomas trädEcoTrees mark

Så här ökar dina träd i värde över tid

När dina träd växer blir de större och väger mer, vilket innebär att de även ökar i värde. Det fantastiska är att de samtidigt kan fungera som en kolsänka och ett hem för skogens djur.

En förnybar naturresurs

Du blir ägare till en naturtillgång som i genomsnitt ökar i värde med 2% varje år.

En ekonomisk prognos

En expert uppskattar hur mycket ditt träd är värt när det så småningom huggs ned.

Din framtida avkastning

När dina träd har skördats och sålts är hela avkastningen din.

EcoTree Forestry Group bevarar skogar genom hållbart skogsbruk

Vi köper och vårdar skogar och markområden för att göra om dem till hållbara skogar. Våra skogsarbetare tar hand om dina träd, samtidigt som du kan hålla koll på dem på vår hemsida. Eller besöka dem på plats!

1

EcoTree Forestry Group äger marken och överför trädens ägandeskap till EcoTree. EcoTree tar hand om det hållbara skogsbruket.

2

Kunder köper träd på EcoTrees webbplats. Då blir kunden trädets ägare.

3

EcoTree börjar lägga bud hos sågverket och förhandlar fram ett så bra erbjudande som möjligt.

4

När trädet så småningom huggs ned går alla vinster från avverkningen till kunden.

infographic explaining how the ecotree model works

Fakta om hållbart skogsbruk

2

Skogar är världens näst största kolsänka efter haven

2%

hur mycket ditt träd i storlek växer i storlek (och värde) varje år.

80%

av jordens urskogar har blivit skövlade eller förstörda, så vi behöver fler!

80%

av världens djur lever i skogar. Därför är biologisk mångfald en grundsten i EcoTrees modell.

Är du ännu mer nyfiken på våra träd?

Då kan du läsa dessa ingående svar på vanliga frågor vi brukar få om vår unika hållbara skogsbruksmodell - och hur den gör skillnad för planeten.

Varför behöver vi plantera träd överhuvudtaget?

Det finns så många goda orsaker att plantera träd att det är svårt att få plats med dem i texten. Vi har t ex inte hunnit nämna hur fina de är, hur gott de luktar eller hur en skogspromenad har bevisad avkopplande effekt och positiv inverkan på den mentala hälsan. Är inte skogen fantastisk?

Vad menas med finansiell efterlevnad?

OK, här kommer lite om den tekniska biten... EcoTree är registrerat som en mellanhand av allehanda varor hos franska finansmyndigheten (AMF). Våra skogar är certifierade av externa skogsexperter. Är du fortfarande kvar? Bra. För en spännande nyhet är att vi även har certifierats för våra koldioxidberäkningar.

Varför är trädägande bra för planeten?

Både författaren George Monbiot och biologen Garret Hardin har framhävt hur viktig vår koppling till naturen är, speciellt gällande att bevara den. Därför tar vi det ett steg längre än att bara ge bidrag. Våra trädägare (som dig!) har en livstid av skäl att fortsätta vara engagerade och passionerade kring att skydda skogar.

Vad menar ni med hållbart skogsbruk?

Våra skogsarbetare använder skogsbruksmetoder som handlar om att se till att våra skogar är blomstrande, mångsidiga levnadsmiljöer för växter och djur. En del av detta är att stödja den biologiska mångfalden genom specialprojekt, exempelvis genom återställning av våtmarker och skydd av bin. I slutändan handlar allt om balans. Rätt balans gynnar såväl vilda djur som miljön och samhället i stort. 

Vad ingår i priset för ett träd?

När du köper ett träd hos oss går pengarna till flera olika saker: 30% av betalningen går t ex till att köpa in och plantera trädet, och 40% används för att bedriva skogsbruket på ett hållbart sätt. Men vad innebär det egentligen? Jo, exempelvis kan det handla om att få bort invasiva arter från området, sätta upp bikupor eller utföra hälsokontroller av skogen i sin helhet. Det är mycket som händer i skogen!

Hur tjänar jag 2% på min trädinvestering varje år?

Alla vet att träd växer, men visste du att de växer i genomsnitt 2% i storlek varje år? Så det är rimligt att ett större, mer moget träd har ökat i värde när det till slut säljs till sågverket för att bli till timmer. Den årliga tvåprocentiga värdeökningen är din - du äger trädet!

Hur kan jag följa mitt träd under dess livstid?

Eftersom är vi är ett helintegrerat hållbart skogsbruksföretag som direkt äger och förvaltar våra skogar kan vi garantera kvaliteten när det gäller allt som har med våra skogar att göra. Det innebär också att vi kan erbjuda dig massvis av trevliga saker, som t ex statistik, drönarmaterial, nyheter och rapporter. Allt detta hittar du online.

Varför hugger ni ned träden överhuvudtaget?

Det kanske är förvånande att vi så småningom hugger ned träden i våra skogar? Men det har goda orsaker; till slut minskar trädets effekt som kolsänka, och selektiv avverkning är dessutom ett sätt att stödja den naturliga återväxten. Hållbart skogsbruk respekterar dock den biologiska mångfalden, och det lämnar inte efter sig kalhyggen.

Vad du behöver veta innan du investerar i hållbart skogsbruk

Vad du behöver veta innan du investerar i hållbart skogsbruk

Vi utnyttjar de regler som finns kring markägande för att skapa ett nytt sätt att äga träd. EcoTree demokratiserar skogsägandet och använder hållbart skogsbruk för att skapa en grönare framtid.
photo of a forest

Följ med till skogen