Hur fungerar det?

Vem är EcoTree?

EcoTree är ett företag som är registrerat hos finansmyndigheterna i Frankrike (AMF) med kontor i Paris, Brest och Köpenhamn. Vi brinner för skogsbruk och vårat mål är att göra det vanligt att bli trädägare och delta i en hållbar utveckling av skogar i Europa. Läs mer om oss

EcoTree är specialiserad på hållbar skogsförvaltning. Vi gör det möjligt för alla att bli trädägare. Men hur är det möjligt att ha tusentals olika ägare på samma mark?

Så här fungerar det

EcoTrees struktur bygger på den franska lagen om ytegendom som skapades redan 1855. Denna lag gjorde det möjligt för franska vinproducenter att sälja vinstockarna (växterna), samtidigt som de behåller sitt ägande.

         Vive la France!

         Denna juridiska distinktion av äganderätten är vacker när den sätts i samband med skogsbruket eftersom den gör det möjligt för alla att delta i trädplantningsäventyret till ett startpris från endast 15€. När du köper ett träd behåller markägaren ägandet till marken medan du blir ägare till trädet som planteras på marken.

”Varje kund är både ägare av ett träd och äger en andel av ytan. Som sådan drar varje kund fördel av en del av intäkterna från skogsavverkning av mogna träd i den givna skogen. Så medan du äger ett särskilt träd i skogen, är din ekonomiska avkastning diversifierad över hela skogen. ”

Erwan Le Méné - President

Hur är EcoTree strukturerat?

EcoTree demokratiserar och digitaliserar skogsbruket. Vi ger tillgång för alla att bli skogsägare via vår plattform. Vår skogsgrupp (eller en tredjeparts markägare) äger marken, där träden görs tillgängliga för dig att köpa på vår plattform.

Frågor som du kanske ställer dig själv

Vi är registrerade som mellanhand i diverse varor (på franska: "Intermédiaire en biens divers") av de franska finansmyndigheterna (AMF) och våra skogar är certifierade av externa skogsbruksexperter. För att ytterligare säkerställa full integritet har vi inrättat en etisk kommitté med personer från varierad bakgrund. Du kan läsa mer om EcoTrees etiska kommitté .
Som författare och klimataktivist George Monbiot klokt uttryckte sig, är den mänskliga avskiljningen från naturen ett av de stora hoten mot naturen. EcoTree handlar om att återkoppla människor till naturen. Även om det finns många stora filantropiska erbjudanden på marknaden som gör att du kan donera och stödja trädplantning någonstans i världen, blir du som naturens ägare engagerad på lång sikt. Biologen Garret Hardin har vidare understrukit vikten av äganderätt i sitt arbete ”tragedin om det vanliga”. Som skogsägare med EcoTree har du nya skäl att hålla dig engagerad och kopplad till naturen. Förhoppningsvis får du chans att då ny kunskap om trädarter, biologisk mångfald och skogsbruk med på köpet.  
EcoTree tillämpar en hållbar skogsförvaltningsstrategi känd som "nära till naturen". Målet är att säkerställa goda förutsättningar för biologisk mångfald och djurens livsmiljö i skogen, samtidigt som man skapar en hållbar råvara av hög kvalitet: trä. Detta gör vi genom att ha blandade trädarter i skogen och flera åldersgrupper av träd. Vi använder inga kemikalier i våra skogar och har flera biologiska mångfaldsprojekt pågående i och nära våra nuvarande skogar. Sådana projekt kan vara restaurering av ett våtmarkområde eller skapandet av gynnsamma villkor för bin. Vår skogsförvaltning är certifierad och vi har en extern skogsekspert som övervakar vårat arbete (från Expert Forestiers de France).  
EcoTree bygger på en modell där du inte bara finansierar planteringen av träden utan också säkerställer finansieringen av hållbar skogsförvaltning för träden.
Den förväntade årliga avkastningen på din investering återspeglar den genomsnittliga tillväxttakten för ett träd, 2% per år. Denna uppskattning har godkänts av de franska nationella finansmyndigheterna (AMF). På samma sätt som en bra flaska vin kan samla ekonomiskt värde över tid, gör ett träd detsamma. När det gäller trädet tas det ner vid mognad och virket säljs som ett hållbart råmaterial som kan användas i uppbyggnaden av byggnader, möbler och mycket mer. Alla intäkter som genererats från försäljningen av virket återförs sedan till den som finansierade plantering och / eller underhåll av trädet i första hand.
EcoTree är ett hållbart skogsföretag. Vi äger mark (eller upprättar ett kontraktsförhållande med tredjeparts markägare) sköter skogar, och tillhandahåller plattformen där våra kunder kan köpa träd och bli trädägare. Detta gör att vi kan säkerställa en hög nivå av kontroll och kvalitet på våra aktiviteter. Vi tillhandahåller fullständig spårbarhet av våra aktiviteter till våra kunder. Vi levererar geolokalisering av dina träd, skogöversikt, nyheter, drönar-videor, skogsförvaltningsrapporter och mycket mer så att du kan följa tillväxten och förvaltningen av dina träd.
It does seem counterintuitive to many people why you would ever want to cut the trees. Isn’t it better just to leave them in the forest? Cutting trees doesn’t have to equate to destroying a forest. It is merely a way to assist the work of nature. A forester is passionate about the forest and therefore he wants by all means to take good care of it. He cautiously selects the trees that are mature and ready to be cut. He renews the forest to make space for new young trees. He also cuts some trees with the aim of creating favorable conditions for others. A sustainable forestry management plan supports biological diversity and enriches the life and wellbeing of the forest (and its stakeholders: e.g. frogs, insects, birds, deers, plants etc.). The forest (or at least the one you’d like to go for a walk in) is a result of the combined work done by the forester and nature. Of course this is only the case if you apply sustainable forest management. And that is why we never do clearcuts of entire forest areas.

We stay close to nature and interfere just enough to keep the forest healthy and abundant with life. When trees are cut, we can maintain a continuous and efficient CO2 sequestration by planting new young trees. And at the same time, we use the wood material produced from the cuts and sell it as a sustainable raw material to construct houses or furniture.

At EcoTree, we plant three new trees every time one of your trees is cut . Would you like to know more about the forest and our sustainable forest management? Check out our blog articles on the topic.

Har ni några fler frågor?

Kontakta oss

Risker och försiktighetsåtgärder

Risker
Förklaring
Total kapitalförlust
Liksom alla andra investeringar finns det risk för total kapitalförlust. Det är en juridisk skyldighet att specificera detta.
Insolvens / Konkurs
Om EcoTree upphör att existera finns det inget som förnekar att saker skulle bli mer komplicerade. Det är dock viktigt att betona att du förblir ägare till dina träd, oavsett EcoTrees ekonomiska situation. Utöver detta, i samband med ett kollektivt förfarande, får likvidatören mandat av kommissionsledamoten för att bevara alla dina rättigheter och därför underhåll och skötsel av skogsområdena. <br> Med detta sagt har vi absolut ingen avsikt att gå under. Nya institutionella investerare har nyligen anslutit sig till EcoTree, som kommer att driva framtida aktiviteter och garantera en fortsatt sund utveckling av EcoTree
Brist på likviditet
Att plantera och äga ett träd är en långsiktig investering. Vi tar ner träden när de är mogna, vilket i de flesta fall är efter flera decennier.
Inflation
Det kan vara en köpkraftsförlust vid en allmän och varaktig prisökning. Det är dock viktigt att notera att detta också skulle innebära att den förväntade vinsten också skulle öka eftersom priset på trä också skulle stiga.
Priset av trä
Priset på trä kan öka eller minska i framtiden. När vi tittar på historiska data kan vi bekräfta att det har skett en jämn höjning av vedpriser. Sedan 2004 har den genomsnittliga årliga ökningen varit 2%. Trä är ett mycket hållbart råmaterial. Det är framtidens material!
Naturliga faror
Det är svårt att förutse och förebygga naturkatasrofer och risker, även med en hållbar skogsbruksplan. Alla våra skogar är försäkrade.
Skatt
För närvarande finns det ingen skatt på realisationsvinsterna från intäkterna ifrån nedtagning av dina träd. Skattereglerna kan dock ändras och aven tillämpas retroaktivt. Det är viktigt att konsultera dina finansiella och juridiska rådgivare om eventuella lagförändringar. Vi kommer att informera våra kunder ifall sådana förändringar inträffar. För våra icke-franska kunder rekommenderar vi att du kontrollerar skattereglerna i ditt egna land.

Om du vill veta mer om EcoTree är du mycket välkommen att läsa vårat Informations Medelande eller att besöka våra vanliga frågor