Preaux skog, Mayenne

Följ med till våra EcoTree-skogar

Vi brinner för hållbart skogsbruk. Här kan du lära dig mer om hur det går till. Så att du känner dig hemma i skogarna där dina träd kommer att växa.

Se vad vi brinner för
Preaux skog, Mayenne
Skogar är eviga

Skogar kan försörja oss och blomstra - på samma gång

Ta del av skogens grönska genom detta smakprov på vår virtuella skogstur. Då kan du se resultatet av vårt hållbara skogsbruk.

Därför ägnar vi oss åt skogsbruk

Att lägga hållbart skogsbruk i allas händer

Världens skogar är allvarligt hotade. Och vi är medvetna om allvaret. Men vi är samtidigt optimistiska. För om vi jobbar tillsammans kan vi rädda planetens skogar. Men hur? Jo, genom att tänka på hållbara resurser på ett helt nytt sätt.

Bromsad avskogning

80%

av världens urskogar är redan förstörda.¹ Vi motverkar detta så direkt som det bara går: genom att plantera tillbaka de träd som försvunnit och växa nya skogar. För varje träd vi avverkar i våra skogar planterar vi tre nya.

Minskat tryck på planetens resurser

21%

av växthusgasutsläppen kommer från plast-, stål- och cementproduktion.² Vi motverkar dessa utsläpp genom att producera hållbart timmer av hög kvalitet.

En del i kampen mot klimatförändringar

11%

av växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringar kommer från avskogning.³ Vår certifierade koldioxidräknare visar vad våra träd kan göra för att motverka detta.

Skydd av skogens växter och djur

60%

Av de landlevande djuren på vår planet har försvunnit sedan 1970.⁴ Skogar är hem åt 80% av de som finns kvar.⁵ När vi planterar träd skapar vi de livsmiljöer som är nödvändiga för att bevara den biologiska mångfalden.

Källor: ¹WWF (Världsnaturfonden), ²GatesNotes 2018, ³IPCC (FN:s mellanstatliga klimatpanel) 2018, ⁴FN 2019, ⁵Greenpeace

Bromsad avskogning

80%

av världens urskogar är redan förstörda.¹ Vi motverkar detta så direkt som det bara går: genom att plantera tillbaka de träd som försvunnit och växa nya skogar. För varje träd vi avverkar i våra skogar planterar vi tre nya.

Minskat tryck på planetens resurser

21%

av växthusgasutsläppen kommer från plast-, stål- och cementproduktion.² Vi motverkar dessa utsläpp genom att producera hållbart timmer av hög kvalitet.

En del i kampen mot klimatförändringar

11%

av växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringar kommer från avskogning.³ Vår certifierade koldioxidräknare visar vad våra träd kan göra för att motverka detta.

Skydd av skogens växter och djur

60%

Av de landlevande djuren på vår planet har försvunnit sedan 1970.⁴ Skogar är hem åt 80% av de som finns kvar.⁵ När vi planterar träd skapar vi de livsmiljöer som är nödvändiga för att bevara den biologiska mångfalden.

Källor: ¹WWF (Världsnaturfonden), ²GatesNotes 2018, ³IPCC (FN:s mellanstatliga klimatpanel) 2018, ⁴FN 2019, ⁵Greenpeace

Vad EcoTree lovar dig

Naturen är värdefull

Vi vill att du ska känna dig stolt över din roll i vårt hållbara skogsbruk. Därför lovar vi några saker - tillsammans!

no_clearcutting

Nej till kalhyggen. Vi hugger bara ned utvalda delar av skogen.

biodiversity

Vi älskar biologisk mångfald. Växter och djur är alltid en grundsten i det vi gör.

monoculture

Nej till monokultur. Länge leve blandade skogar!

chemicals

Inga kemikalier.

carbon

Kompensation är så ute. Vi fångar upp koldioxid för att reducera våra avtryck.

timber

Vi producerar hållbart virke. Det är miljövänligare än andra material.

balance

Inga experiment med exotiska trädarter - vi bevarar skogens naturliga balans.

time

Vi ger dina träd den tid de behöver för att fungera som en av planetens kolsänkor.

protection

Vi bidrar till att skydda och bevara Europas skogar.

forest

Vi går hands-on genom vilda projekt som gynnar lokala skogar och samhällen.

foresters

Våra skogsbrukare jobbar sida vid sida med utomstående lokala skogsexperter.

elderly

Träden i våra skogar är av blandad ålder för att gynna den naturliga återväxten.

Ta del av vår årliga skogsbruksrapport
Ta del av vår årliga skogsbruksrapport
EcoTree
EcoTree

EcoTree är ett helt nytt sätt att tänka kring skogen. Vårt mål är att så många som möjligt ska bli en del av vårt hållbara skogsbruk. Då har de en personlig orsak att skydda skogen.

EcoTree

Thomas Canguilhem

VD, EcoTree International
EcoTree-skogar

Där träden lägger sina rötter

Se var dina träd växer under sin livstid, vårdade av våra skogsbrukare. Kom ihåg: du är alltid välkommen att besöka dem.

Thistedskogen

locationNordjylland (775)

gestionFörvärvsdatum: 21/10/2021

Malicorne sur Sarthe-skogen

locationSarthe (72)

certification_PEFCPEFC-certifiering

gestionFörvärvsdatum: 20/09/2020

publicÖppen för allmänheten

Préauxskogen

locationMayenne (53)

certification_PEFCPEFC-certifiering (Pågående)

gestionFörvärvsdatum: 01/07/2020

publicÖppen för allmänheten

Bernéskogen

locationMorbihan (56)

certification_PEFCPEFC-certifiering (Pågående)

gestionFörvärvsdatum: 21/10/2021

Blogginlägg

Följ med till skogen

Vi brinner för att skogsbruk ska hamna i allas händer. Här kan du se vad som händer med dina träd och skogsbruksprojekt.